Net asset là gì? Tầm quan trọng và công thức tính

Cho dù bạn đang tìm việc hoặc đang làm việc trong lĩnh vực tài chính, điều quan trọng là phải hiểu tài sản ròng – net asset là gì.

Tài sản ròng là một phép tính hữu ích trong nhiều loại tính toán và báo cáo. Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về tài sản ròng, tại sao chúng lại quan trọng, cách chúng được tính toán và các ví dụ tham khảo.

Net asset là gì?

Net asset hay tài sản ròng của một công ty đại diện cho tổng giá trị của nó và được tính bằng cách lấy tổng tài sản trừ đi các khoản nợ phải trả.

Con số này đôi khi được gọi là giá trị tài sản ròng. Tuy nhiên, trên thị trường chứng khoán, chúng thường được sử dụng để xác định giá trị của các cổ phiếu riêng lẻ của các quỹ tương hỗ và quỹ hoán đổi.

Trong công ty tư nhân, vốn chủ sở hữu giống như giá trị tài sản ròng. Đối với các tập đoàn, nó được xem là vốn chủ sở hữu cổ phần. Đối với cá nhân, nó được gọi là giá trị ròng.

Bất kỳ thực thể nào có tài sản và nợ phải trả đều có thể tính toán tài sản ròng. Đó là một phép tính hữu ích cho hầu hết các tổ chức vì nó cung cấp một bối cảnh quan trọng về sức khỏe tài chính tổng thể của một doanh nghiệp.

Tài sản ròng càng cao thì tình hình tài chính của doanh nghiệp càng tốt. Mặc dù tài sản ròng có thể được đề cập đến theo nhiều cách và bối cảnh tùy thuộc vào ngành và cách nó được sử dụng, nó vẫn là giá trị cơ bản của tài sản đối với một thực thể sau khi cân nhắc các khoản nợ.

Tầm quan trọng của tài sản ròng – net asset là gì?

Tài sản ròng rất quan trọng vì chúng thể hiện sự khác biệt giữa những gì một công ty sở hữu và các khoản nợ của công ty đó. Các công ty có tài sản ròng dương có thể có tình hình tài chính khỏe mạnh. Ngược lại, nếu tài sản ròng của một công ty ở mức âm thì gần như chắc chắn họ đang gặp vấn đề về tài chính.

Một công ty có nhiều nợ và cũng có nhiều tài sản, có thể bán tài sản để giải tỏa toàn bộ hoặc một phần gánh nặng nợ của họ. Giám đốc tài chính có thể quyết định dành nguồn lực để đàm phán nợ, giảm lãi suất và hơn thế nữa để làm cho nợ của công ty dễ quản lý hơn.

Cuối cùng, tài sản ròng âm có thể cho công ty biết liệu công ty có nên lập kế hoạch phá sản hay không. Đây sẽ là tình huống xấu nhất nếu các giải pháp khác ở trên không hiệu quả.

Công thức tính tài sản ròng – net asset

Từ cách hiểu net asset là gì, chúng ta có thể suy ra cách tính tài sản ròng net asset như sau:

Tài sản ròng = tổng tài sản – tổng nợ

Ví dụ: Nếu một công ty có tổng tài sản là 11 tỷ đồng và nợ phải trả là 6 tỷ đồng trên bảng cân đối kế toán, tài sản ròng sẽ là 11 tỷ – 6 tỷ = 5 tỷ đồng.

Trong khi thực hành tính toán tài sản ròng, hãy cân nhắc rằng bảng cân đối kế toán có xu hướng liệt kê giá trị sổ sách hơn giá trị thị trường hợp lý, do đó, tổng giá trị tài sản ròng có thể không bằng nhau khi quy đổi thành tiền mặt.

Sự khác nhau giữa giá trị trường và giá trị tài sản ròng là gì?

Giá trị tài sản ròng của doanh nghiệp là một khái niệm đơn giản để hiểu. Nếu bạn cộng tổng giá trị tài sản của công ty và chia nó cho số lượng cổ phiếu đang lưu hành, bạn sẽ nhận được giá trị tài sản ròng của công ty trên mỗi cổ phiếu.

Trong một số trường hợp hiếm hoi, có thể khó xác định giá trị cố định cho một tài sản cụ thể mà công ty nắm giữ, nhưng nhìn chung, việc xác định NAV của doanh nghiệp là một bài tập nhỏ mà các nhà giao dịch chuyên nghiệp thực hiện liên tục trong suốt ngày giao dịch.

Ngược lại, giá trị thị trường được xác định bởi các nhà giao dịch trên thị trường tài chính. Thông thường, những người tham gia thị trường lấy tín hiệu của họ từ giá trị thực tế của tài sản của doanh nghiệp, vì vậy bạn sẽ không tìm thấy sự chênh lệch lớn giữa NAV và giá trị thị trường.

Hơn nữa, với việc hầu hết các quỹ ETF cho phép các nhà đầu tư tổ chức mua hoặc bán các khối lớn cổ phiếu ETF bằng hoặc gần giá trị tài sản ròng, sẽ có rất nhiều cơ hội cho chênh lệch giá nếu giá trị thị trường chênh lệch quá xa so với NAV.

Giá trị tài sản ròng trên mỗi cổ phiếu là gì?

Giá trị tài sản ròng trên mỗi cổ phiếu (Net asset value per share – NAVPS) là một số liệu được sử dụng để đánh giá giá trị của quỹ tín thác đầu tư bất động sản (REIT) và nó cho biết giá trị của một cổ phiếu của quỹ tương hỗ hoặc quỹ trao đổi. NAVPS thu được bằng cách chia giá trị tài sản ròng của quỹ tương hỗ cho số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

“NAV – Net asset value thường được sử dụng để xác định giá trị của các cổ phiếu riêng lẻ của quỹ tương hỗ và quỹ hoán đổi, hoặc ETF.”

Cách tính giá trị tài sản ròng trên mỗi cổ phiếu

Người quản lý quỹ tương hỗ được yêu cầu tính giá trị tài sản ròng trên mỗi cổ phiếu trong mỗi kỳ kế toán. Họ phải cung cấp thông tin quan trọng như giá trị tài sản và nợ phải trả của quỹ tương hỗ, cũng như chi phí phát sinh của quỹ. Các bước để tính NAVPS như sau:

Bước 1: Tính tổng giá trị của tài sản và mức lãi hoặc lỗ, tùy thuộc vào tỷ giá hối đoái phổ biến và giá trị thị trường.

Bước 2: Tính tổng giá trị nợ phải trả của quỹ (ngắn hạn và dài hạn), cũng như lãi và chi phí đối với các khoản nợ của quỹ.

Bước 3: Tìm chi phí trích lập quỹ và ghi sổ kế toán trong kỳ kế toán (để phân bổ chi phí cho các kỳ giá trị tài sản ròng khác nhau). Các chi phí có thể bao gồm chi phí kiểm toán, phí quản trị viên, thuế và các chi phí hoạt động khác.

Bước 4: Tính giá trị tài sản ròng trên mỗi cổ phiếu. Công thức tính NAVPS được đưa ra như sau:

NAVPS = NAV/Số lượng cổ phiếu đã phát hành

Ví dụ thực tế về NAVPS

Công ty A là một quỹ tương hỗ với năm triệu cổ phiếu đang lưu hành và các khoản đầu tư trị giá 100 triệu đô la. Tài sản của công ty bao gồm 10 triệu đô la tiền mặt, 1,5 triệu đô la các khoản phải thu và 500.000 đô la thu nhập dự thu.

Ngoài ra A còn có 30 triệu đô nợ ngắn hạn và 10 triệu đô nợ dài hạn. Có 1,5 triệu đô la được tích lũy từ tiền lương của nhân viên. Sử dụng thông tin đã cho, chúng ta có thể tính NAVPS như sau:

Bước 1: Tài sản ròng = 100.000.000 + 10.000.000 + 1.500.000 + 500.000 = 112.000.000 đô la

Bước 2: Nợ phải trả = 30.000.000 + 10.000.000 + 1.500.000 = 41.500.000 đô la

Bước 3: NAVPS = (112.000.000 – 41.500.000) / 5.000.000 = 70.500.000 / 5.000.000 = 14,10 đô la

Giá trị tài sản ròng của quỹ tương hỗ thay đổi hàng ngày, bởi vì giá trị tài sản và nợ phải trả thay đổi hàng ngày. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành cũng thay đổi liên tục, khi các nhà đầu tư mua lại cổ phiếu của họ và các nhà đầu tư mới mua cổ phiếu mới.

Điều đó có nghĩa là NAVPS của tài sản ròng của quỹ có thể là 14,10 đô la ngày hôm nay và chuyển sang 12 đô la hoặc 16 đô la vào ngày hôm sau.

Hi vọng với những chia sẻ trên về net asset là gì cùng các vấn đề liên quan, bạn sẽ có được thông tin hữu ích trước khi bước vào thế giới đầu tư.

Huỳnh Trâm

Sao chép thành công