7-loi-khien-doanh-nghiep-gap-kho-khi-dang-ky-kinh-doanh

7 “lỗi” khiến doanh nghiệp gặp khó khi đăng ký kinh doanh

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là một văn bản quan trọng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho doanh nghiệp ghi lại những thông tin về đăng ký kinh doanh. Nếu không có loại giấy này thì doanh nghiệp được coi là không tồn tại và hoạt động bất hợp pháp. Việc xin giấy chứng nhận này giờ đây đã trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn so với trước đây, đặc biệt doa...

Luật Doanh nghiệp 2005: Luật doanh nghiệp thống nhất

Để đẩy nhanh quá trình cải cách kinh tế, ngày 29 tháng 11 năm 2005 Quốc hội Khóa XI đã thông qua Luật Doanh nghiệp năm 2005, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2006. Luật Doanh nghiệp năm 2005 đã thống nhất các quy định về thành lập và quản lý các doanh nghiệp, không phân biệt là doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước hay sở hữu tư nhân. Luật Doanh nghiệp năm 2005...

Luật Phá sản Doanh nghiệp 2004: Làm khó nhiều bên

Phá sản là hiện tượng kinh tế khách quan trong nền kinh tế thị trường mà hậu quả của nó là sự xung đột lợi ích của các bên tham gia quan hệ kinh doanh. Đây là hiện tượng bình thường và cần thiết của kinh tế thị trường. Pháp luật phá sản là sự can thiệp có ý thức của Nhà nước vào hiện tượng này nhằm hạn chế tối đa những hậu quả tiêu cực và khai thác những mặt tích cực ...