Nghệ thuật quản lý
TIN MỚI

Bí quyết quản lý nhân viên trong thời gian thử việc

Thời gian thử việc tối đa từ ba đến sáu tháng thường được cung cấp cho nhân viên mới để họ chứng minh khả năng cho vai trò công vi ...