Tìm thấy 386 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Biên phiên dịch (tiếng Nhật)"

Quản Lý Dự Án (Tiếng Nhật)

CareerLink’s Client - Hà Nội

2,000USD - 2,500USD | Quản lý / Trưởng phòng

04-09-2015

Programmer (N2)

CareerLink’s Client - Nhật Bản

3,000USD - 3,900USD | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

04-09-2015

Web Developer (LAMP, N2)

CareerLink’s Client - Nhật Bản

2,500USD - 4,400USD | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

04-09-2015

System Engineer (N2)

CareerLink’s Client - Nhật Bản

3,300USD - 4,700USD | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

04-09-2015

Project Manager (N2)

CareerLink’s Client - Nhật Bản

3,300USD - 4,700USD | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

04-09-2015

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật (Bình Dương)

CareerLink’s Client - Bình Dương

5,500,000VNĐ - 6,000,000VNĐ | Nhân viên

04-09-2015

Perl Engineer (N2)

CareerLink’s Client - Nhật Bản

2,200USD - 5,000USD | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

04-09-2015

Web Producer (N1)

CareerLink’s Client - Nhật Bản

3,000USD - 3,900USD | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

04-09-2015

Japanese Interpreter Cum Sales Support

CareerLink’s Client - Hà Nội

500USD - 1,000USD | Nhân viên

04-09-2015

External Accounting Staff

CareerLink’s Client - Hồ Chí Minh

800USD - 1,000USD | Quản lý / Trưởng phòng

04-09-2015

Giám Sát Sản Xuất / Chất Lượng (Tiếng Nhật/ Anh)

CareerLink’s Client - Bình Dương

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

04-09-2015

Accounting Manager

CareerLink’s Client - Hồ Chí Minh

Hơn 1,500USD | Quản lý / Trưởng phòng

04-09-2015

iOS Developer (N2)

CareerLink’s Client - Nhật Bản

3,000USD - 5,000USD | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

04-09-2015

Việc Làm Hấp Dẫn

KỸ SƯ CƠ KHÍ LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN

Công Ty CP Giáo dục Quốc tế Việt Nam (VINA EDUCO) - Nhật Bản

1,600USD - 2,000USD | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

04-09-2015

Java/ VB Developer (N2- Làm việc ở Nhật)

CareerLink’s Client - Nhật Bản

Hơn 3,000USD | Trưởng nhóm / Giám sát

03-09-2015

Giáo Viên Tiếng Nhật

CareerLink’s Client - Hồ Chí Minh

Hơn 500USD | Nhân viên

03-09-2015

Java or VB Engineer (N3- làm việc ở Nhật)

CareerLink’s Client - Nhật Bản

2,200USD - 2,500USD | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

03-09-2015

Quản Lý Sản Xuất Tiếng Nhật

Công Ty CP Hanoi Tie - Hải Phòng

8,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

03-09-2015

Sửa yêu cầu tìm việc làm tuyển dụng