Tìm thấy 442 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Biên phiên dịch (tiếng Nhật)"

NHÂN VIÊN QA

Nidec Việt Nam Corporation - Hồ Chí Minh

400USD - 550USD | Nhân viên

14/10/2016

Embedded System Engineer (N2- Làm ở Nhật)

CareerLink’s Client - Nhật Bản

3,000USD - 5,000USD | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

24/10/2016

Application Engineer (N2- Làm ở Nhật)

CareerLink’s Client - Nhật Bản

3,000USD - 5,000USD | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

24/10/2016

Trưởng Phòng Sản Xuất (Hải Phòng - Tiếng Nhật)

CareerLink’s Client - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

24/10/2016

Manufacturing Program Manager (Hải Phòng - Tiếng Nhật)

CareerLink’s Client - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

24/10/2016

Factory Management Planning Manger (Hải Phòng - Tiếng Nhật )

CareerLink’s Client - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

24/10/2016

Sales Staff (Tiếng Nhật N3)

CareerLink’s Client - Hà Nội

450USD - 600USD | Nhân viên

23/10/2016

BSE (Tiếng Nhật N2 - Hà Nội)

CareerLink’s Client - Hà Nội

800USD - 1,400USD | Nhân viên

22/10/2016

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-