Tìm thấy 281 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Biên phiên dịch (tiếng Nhật)"

Việc Làm Hấp Dẫn

NV Tuyển Dụng (Tiếng Nhật N2 - N3)

CareerLink - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

07/02/2016

Việc Làm Hấp Dẫn

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng (ISO9001 & ISO14001)

Sato Iken Vietnam Co., Ltd - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên

06/02/2016

Việc Làm Hấp Dẫn

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng ( Tiếng Nhật N4 ~ N3 )

CareerLink’s Client - Hà Nội

6,600,000VNĐ - 9,000,000VNĐ | Nhân viên

04/02/2016

IT Engineer (Tiếng Nhật)

CareerLink’s Client - Hà Nội

600USD - 1,200USD | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

04/02/2016

Web Application Developer

CareerLink’s Client - Hồ Chí Minh

500USD - 700USD | Nhân viên

04/02/2016

Java or VB Engineer (N3- làm việc ở Nhật)

CareerLink’s Client - Nhật Bản

2,200USD - 2,500USD | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

04/02/2016

Java/ VB Developer (N2- Làm việc ở Nhật)

CareerLink’s Client - Nhật Bản

Hơn 3,000USD | Trưởng nhóm / Giám sát

04/02/2016

Phiên Dịch Tiếng Nhật ( N1 )

CareerLink’s Client - Hà Nội

700USD - 1,000USD | Nhân viên

04/02/2016

Software Project Leader (Tiếng Nhật)

CareerLink’s Client - Hà Nội

1,000USD - 1,500USD | Trưởng nhóm / Giám sát

04/02/2016

Business Consultant (Nhật + Anh)

CareerLink’s Client - Hồ Chí Minh

500USD - 1,000USD | Nhân viên

04/02/2016

BSE (Tiếng Nhật)

CareerLink’s Client - Hồ Chí Minh

1,000USD - 1,400USD | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

04/02/2016

Programmer Leader (Tiếng Nhật)

CareerLink’s Client - Hà Nội

800USD - 1,200USD | Trưởng nhóm / Giám sát

04/02/2016

Giám Sát Chất Lượng (Tiếng Anh hoặc Nhật)

CareerLink’s Client - Hải Dương

500USD - 700USD | Trưởng nhóm / Giám sát

04/02/2016

Quản Lý Sản Xuất May Mặc (tiếng Nhật tốt)

CareerLink’s Client - Hồ Chí Minh

800USD - 1,200USD | Điều hành cấp cao

04/02/2016

BSE Onsite Nhật Bản

CareerLink’s Client - Hồ Chí Minh

1,000USD - 1,500USD | Trưởng nhóm / Giám sát

04/02/2016

Sửa yêu cầu tìm việc làm tuyển dụng

-