Tìm thấy 505 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Biên phiên dịch (tiếng Nhật)"

Senior Recruitment Consultant (Hà Nội)

CareerLink - Hà Nội

Thương lượng | Nhân viên

18/08/2018

(BSE) Bridge System Engineer (~N2)

CareerLink’s Client - Hồ Chí Minh

1,500USD | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

18/08/2018

(BSE) Bridge System Engineer (N3)

CareerLink’s Client - Hồ Chí Minh

1,500USD - 2,000USD | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

18/08/2018

PHP Engineer (Japanese N3)

CareerLink’s Client - Hồ Chí Minh

1,000USD | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

18/08/2018

(営業)Nhân Viên Bán Hàng CNTT(Tiếng Nhật N3)

Fois Vietnam - Hồ Chí Minh

6,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

18/08/2018

BSE (N2- Tiếng Nhật)

CareerLink’s Client - Hồ Chí Minh

1,400USD | Nhân viên

18/08/2018

Trưởng Phòng Thu Mua - Thủ Đức (Nhật Hoặc Anh)

CareerLink’s Client - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

18/08/2018

Construction Team Manager

CareerLink’s Client - Bình Dương

2,000USD - 3,000USD | Nhân viên

18/08/2018

Service Engineer (Hà Nội)

CareerLink’s Client - Hà Nội

600USD - 1,000USD | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

17/08/2018

Trưởng Nhóm Kế Hoạch Sản Xuất (Tiếng Nhật Giao Tiếp)

CÔNG TY TNHH JAPAN BEST FOODS - Đồng Nai

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

17/08/2018

Managing Project Engineer (Urgent)- District 3, Japanese Company

G.A. CONSULTANTS VIETNAM'CLIENT - Hồ Chí Minh

16,000,000VNĐ - 18,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

17/08/2018

Production Manager (Japanese + English) - Ben Cat

CareerLink’s Client - Bình Dương

800USD - 1,000USD | Trưởng nhóm / Giám sát

17/08/2018

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật (N2)

CareerLink’s Client - Hà Nội

450USD - 700USD | Nhân viên

17/08/2018

Software Developer (N2 - làm ở Nhật)

CareerLink’s Client - Nhật Bản

2,500USD - 3,500USD | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

17/08/2018

Infrastructure Engineer (N2- làm ở Nhật)

CareerLink’s Client - Nhật Bản

2,500USD - 3,500USD | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

17/08/2018

Game Online Programmer (N2 - làm ở Nhật)

CareerLink’s Client - Nhật Bản

2,500USD - 4,000USD | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

17/08/2018

Customer Service Staff (For Apartment)

CareerLink’s Client - Bình Dương

700USD - 1,000USD | Nhân viên

17/08/2018

Nhân Viên Kinh Doanh B2B - tiếng Nhật - HCM

CareerLink’s Client - Hồ Chí Minh

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên

16/08/2018

Nhân Viên Kinh Doanh (VP Du học) - Tiếng Nhật - HCM

CareerLink’s Client - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

16/08/2018

Cộng Tác Viên Làm Hồ Sơ

Công Ty TNHH Tư vấn Maruzen - Hà Nội

2,000,000VNĐ - 6,000,000VNĐ | Sinh viên/ Thực tập sinh

16/08/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-