Tìm thấy 592 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Biên phiên dịch (tiếng Nhật)"

Quản Lý Sản Xuất (Tiếng Nhật - Hưng Yên)

CareerLink’s Client - Hưng Yên

300USD - 600USD | Quản lý / Trưởng phòng

23/03/2017

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự ( Tiếng Nhật )

CareerLink’s Client - Hưng Yên

Hơn 1,000USD | Quản lý / Trưởng phòng

23/03/2017

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

CareerLink’s Client - Hà Nội

Thương lượng | Nhân viên

23/03/2017

KỸ SƯ THIẾT KẾ KHUÔN

Nidec Copal Precision Viet Nam - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

23/03/2017

Quản Lý Sản Xuất ( Biết Tiếng Nhật )

Nidec Copal Precision Viet Nam - Hồ Chí Minh

Cạnh tranh | Quản lý / Trưởng phòng

23/03/2017

Quản Lý Giám Sát Phòng IT (Tiếng Nhật - Hà Nội)

CareerLink’s Client - Hà Nội

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

23/03/2017

BSE (Tiếng Nhật - Hồ Chí Minh)

CareerLink’s Client - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

23/03/2017

Chief Accountant (Japanese/ Amata IP, Bien Hoa)

CareerLink’s Client - Đồng Nai

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

22/03/2017

Kỹ Sư Cầu Nối (BrSE tiếng Nhật)

Công Ty TNHH System Gear Việt Nam - Hồ Chí Minh

1,200USD - 1,500USD | Quản lý / Trưởng phòng

15/03/2017

Nhân Viên Giao Hàng (Biết Tiếng Nhật, bán thời gian)

Công ty TNHH Syun - Hà Nội

5,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Mới đi làm

22/03/2017

Việc Làm Hấp Dẫn

NHÂN VIÊN QC N3, N2.

Forval Vietnam Co., Ltd - Bình Dương, Đồng Nai

350USD - 800USD | Nhân viên

22/03/2017

Marketing Assistant (Japanese)

Prostage Co.,Ltd. - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

22/03/2017

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-