Tìm thấy 412 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Biên phiên dịch (tiếng Nhật)"

NV Tuyển Dụng (Tiếng Nhật N2 - N3)

CareerLink - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

31-07-2015

Mechanical Engineer (Hưng Yên - Tiếng Nhật)

CareerLink’s Client - Hưng Yên

400USD - 500USD | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

31-07-2015

Nhân Viên Kinh Doanh (Tiếng Nhật)

CareerLink’s Client - Hà Nội

Thương lượng | Nhân viên

31-07-2015

Quality Staff

CareerLink’s Client - Hải Phòng

300USD - 330USD | Nhân viên

31-07-2015

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

CareerLink’s Client - Bắc Ninh

400USD - 700USD | Nhân viên

31-07-2015

IT Development / Các Chuyên Gia CNTT (New graduates OK)

Fois Vietnam - Hồ Chí Minh

300USD - 1,500USD | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

30-07-2015

Phiên Dịch Viên Tiếng Nhật

Nidec Copal Precision VN - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

30-07-2015

TRỢ LÝ GIÁM SÁT (Tiếng Nhật )

CareerLink’s Client - Hà Nội

Thương lượng | Nhân viên

30-07-2015

Trưởng Phòng Kinh Doanh (Tiếng Nhật + Anh)

CareerLink’s Client - Hồ Chí Minh

1,000USD - 1,500USD | Quản lý / Trưởng phòng

30-07-2015

Bridge System Engineer/ Team Leader (N2)

CareerLink’s Client - Hồ Chí Minh

1,200USD - 1,500USD | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

30-07-2015

Sales Senior Staff ( Japanese )

CareerLink’s Client - Hà Nội

Thương lượng | Nhân viên

30-07-2015

Project Leader

CareerLink’s Client - Hà Nội

Thương lượng | Nhân viên

30-07-2015

Sửa yêu cầu tìm việc làm tuyển dụng