Tìm thấy 447 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Biên phiên dịch (tiếng Nhật)"

PURCHASING MANAGER (H) - TIẾNG NHẬT

RGF HR AGENT VIETNAM CO., LTD. - Hồ Chí Minh

1,000USD - 1,300USD | Quản lý / Trưởng phòng

30/09/2016

Production Control (MK)

RGF HR AGENT VIETNAM CO., LTD. - Hồ Chí Minh

500USD - 800USD | Nhân viên

30/09/2016

QUẢN LÝ - BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT

A.I. GLOBAL SUN PARTNERS JSC (AGS) - Đà Nẵng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

30/09/2016

JAPANESE IT COMMUNICATOR

A.I. GLOBAL SUN PARTNERS JSC (AGS) - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

23/09/2016

QUẢN LÝ TỔNG VỤ, NHÂN SỰ (TIẾNG NHẬT)

A.I. GLOBAL SUN PARTNERS JSC (AGS) - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

30/09/2016

QA Manager (Tiếng Nhật N2)

CareerLink’s Client - Đồng Nai

1,000USD | Quản lý / Trưởng phòng

30/09/2016

HR Senior Supervisor (Tiếng Nhật)

CareerLink’s Client - Hà Nội

700USD - 850USD | Trưởng nhóm / Giám sát

30/09/2016

Giám Sát Công Trình (Tiếng Nhật N3 - Hồ Chí Minh)

CareerLink’s Client - Hồ Chí Minh

500USD - 700USD | Trưởng nhóm / Giám sát

29/09/2016

Việc Làm Hấp Dẫn

Sales Staff (Construction) (English or Japanese)

KOUEI VIETNAM TRADING CO.,LTD - Hồ Chí Minh

300USD - 450USD | Nhân viên

29/09/2016

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-