Tìm thấy 335 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Biên phiên dịch (tiếng Nhật)"

[ĐN] 5 Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

FPT Software - Đà Nẵng

Thương lượng | Nhân viên

01-12-2015

Logistic Manager/Sub-Manager (Tiếng Nhật - Hưng yên)

CareerLink’s Client - Hưng Yên

22,000,000VNĐ - 26,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

01-12-2015

Planner (Temporary contract)

Nidec-Servo Vietnam - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

01-12-2015

Kỹ Sư Điện Tử ( Tiếng Nhật )

Nidec-Servo Vietnam - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

01-12-2015

Nhân Viên QA ( Tiếng Nhật )

Nidec-Servo Vietnam - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

01-12-2015

TRỢ LÝ GIÁM SÁT (Tiếng Nhật )

CareerLink’s Client - Hà Nội

Thương lượng | Nhân viên

01-12-2015

Bridge System Engineer/ Team Leader (N2)

CareerLink’s Client - Hồ Chí Minh

1,200USD - 1,500USD | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

01-12-2015

Giám Sát Kinh Doanh Kiểm Hàng May Mặc (Tiếng Nhật N2)

CareerLink’s Client - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

01-12-2015

Project Leader

CareerLink’s Client - Hà Nội

Thương lượng | Nhân viên

01-12-2015

HR Leader ( Japanese )

CareerLink’s Client - Hưng Yên

8,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

30-11-2015

GA Leader ( Japanese )

CareerLink’s Client - Hưng Yên

8,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

30-11-2015

Sales Executive (Steel Section)

CareerLink’s Client - Hồ Chí Minh

500USD - 700USD | Nhân viên

30-11-2015

Kỹ Thuật Viên (Tiếng Nhật N3)

CareerLink’s Client - Bình Dương

6,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

30-11-2015

Sửa yêu cầu tìm việc làm tuyển dụng