Tìm thấy 37 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Phú Thọ"

Giám Sát Bán Hàng Kênh GT ( Khu vực phía Bắc)

Công Ty Cổ Phần Korihome Việt Nam - Phú Thọ, Vĩnh Phúc

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

20/04/2018

Giám Sát Bán Hàng (Phú Thọ)

Công Ty Cổ Phần Newton Quốc Tế - Phú Thọ

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

07/04/2018

Lễ Tân ( Chi nhánh Việt Trì- Phú Thọ )

J&T EXPRESS - Phú Thọ

6,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Nhân viên

03/04/2018

QC( CHI NHÁNH VIỆT TRÌ - PHÚ THỌ)

J&T EXPRESS - Phú Thọ

Thương lượng | Nhân viên

03/04/2018

TRỢ LÝ BIẾT TIẾNG TRUNG ( CHI NHÁNH VIỆT TRÌ- PHÚ THỌ )

J&T EXPRESS - Phú Thọ

8,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

03/04/2018

Quản Lý Kho (Bắc Giang/Phú Thọ)

CareerLink’s Client - Bắc Giang, Phú Thọ

10,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

26/03/2018

( CTV) Nhân Viên Thu Hồ Sơ - Phú Thọ

FE Credit - Phú Thọ

Cạnh tranh | Nhân viên

24/03/2018

FPT_Quản Lý Cửa Hàng Tại thị xã Phú Thọ

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Phú Thọ

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

24/03/2018

FPT_Quản Lý Cửa Hàng Tại Đoan Hùng - Phú Thọ

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Phú Thọ

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

24/03/2018

FPT_Quản Lý Cửa Hàng Tại Hạ Hòa - Phú Thọ

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Phú Thọ

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

24/03/2018

FPT_Quản Lý Cửa Hàng Tại Việt Trì - Phú Thọ

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Phú Thọ

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

24/03/2018

QUẢN LÝ KHO

Công ty TNHH HAEHWA VINA. - Phú Thọ

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

10/04/2018

Quản Lý Sản Xuất

Công ty TNHH HAEHWA VINA. - Phú Thọ

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

10/04/2018

Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng

Công ty TNHH HAEHWA VINA. - Phú Thọ

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

10/04/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-