Tìm thấy 191 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Hưng Yên"

Trưởng Ban Phát Triển Nguồn Hàng

TẬP ĐOÀN TECOMEN - Hà Nội, Hưng Yên

Cạnh tranh | Quản lý / Trưởng phòng

19/06/2018

Chuyên Viên Phát Triển Nguồn Hàng

TẬP ĐOÀN TECOMEN - Hà Nội, Hưng Yên

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên

19/06/2018

Chuyên Viên Quản Lý Đào Tạo

TẬP ĐOÀN TECOMEN - Hưng Yên

8,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên

19/06/2018

Chuyên Viên An Toàn Lao Động (HSE)

TẬP ĐOÀN TECOMEN - Hưng Yên

Thương lượng | Nhân viên

18/06/2018

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT

CÔNG TY TNHH MAY TƯỜNG VƯỢNG - Hưng Yên

Hơn 8,000,000VNĐ | Nhân viên

18/06/2018

Thủ Kho Nhà Máy

TẬP ĐOÀN TECOMEN - Hưng Yên

7,000,000VNĐ - 9,000,000VNĐ | Nhân viên

18/06/2018

Trưởng Nhóm Logistics ( Tiếng Nhật N3 Trở Lên )

CareerLink’s Client - Hưng Yên

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

14/06/2018

Chuyên Viên Mua Hàng

TẬP ĐOÀN TECOMEN - Hà Nội, Hưng Yên

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên

12/06/2018

Chuyên Viên Quản Lý Sản Phẩm

TẬP ĐOÀN TECOMEN - Hà Nội, Hưng Yên

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên

12/06/2018

Trưởng Phòng Kho Vận - Làm việc tại Nhà máy Hưng Yên

TẬP ĐOÀN TECOMEN - Hưng Yên

1,000USD - 1,300USD | Quản lý / Trưởng phòng

12/06/2018

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG

CÔNG TY TNHH MAY TƯỜNG VƯỢNG - Hưng Yên

6,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Nhân viên

12/06/2018

NHÂN VIÊN GIÁC SƠ ĐỒ

CÔNG TY TNHH MAY TƯỜNG VƯỢNG - Hưng Yên

Hơn 7,000,000VNĐ | Nhân viên

12/06/2018

Nhân Viên An Toàn (Hưng Yên)

CareerLink’s Client - Hưng Yên

400USD - 600USD | Nhân viên

12/06/2018

Nhân Viên QS MEP

CÔNG TY CỔ PHẦN ECOBA VIỆT NAM - Hà Nội, Hưng Yên

Thương lượng | Nhân viên

11/06/2018

TRƯỞNG NHÓM GIÁM SÁT MEP

CÔNG TY CỔ PHẦN ECOBA VIỆT NAM - Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

11/06/2018

Nhân Viên QS

CÔNG TY CỔ PHẦN ECOBA VIỆT NAM - Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên

Cạnh tranh | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

11/06/2018

Tổ Trưởng Tổ Sản Xuất: 02 Người.

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA OPEC - Hưng Yên

500VNĐ - 800VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

11/06/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-