Tìm thấy 191 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Hưng Yên"

Chuyên Viên Kế Hoạch

Tập Đoàn Tecomen - Hà Nội, Hưng Yên

Cạnh tranh | Nhân viên

09-10-2015

Thợ Tiện

Tập Đoàn Thiên Ân - Hải Phòng, Hưng Yên

7,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Nhân viên

08-10-2015

Thợ Điện

Tập Đoàn Thiên Ân - Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

08-10-2015

Nhân Viên Phòng Quản Lý Chất Lượng

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA OPEC - Hưng Yên

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

06-10-2015

Trưởng Phòng Quản Lý Thiết Bị (Hưng Yên)

CareerLink’s Client - Hưng Yên

800USD - 1,000USD | Quản lý / Trưởng phòng

05-10-2015

Engineering staff (PLC Setting Up)

CareerLink’s Client - Hưng Yên

500USD | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

05-10-2015

Đầu Bếp

Tập Đoàn Thiên Ân - Hà Nội, Hưng Yên

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

02-10-2015

Thủ Kho

Tập Đoàn Thiên Ân - Hải Phòng, Hưng Yên, Quảng Ngãi

Thương lượng | Nhân viên

02-10-2015

Trưởng Bộ Phận Cơ Điện

Tập Đoàn Tecomen - Hà Nội, Hưng Yên

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

02-10-2015

Giám Đốc Dự Án

Tập Đoàn Thiên Ân - Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên

Thương lượng | Giám đốc

02-10-2015

Giám Đốc Nhà Máy ( nhà máy cơ khí)

Tập Đoàn Thiên Ân - Hưng Yên

10,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Giám đốc

02-10-2015

Thợ Hàn

Tập Đoàn Thiên Ân - Hải Phòng, Hưng Yên

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

02-10-2015

Mechanical Engineer (Hưng Yên - Tiếng Nhật)

CareerLink’s Client - Hưng Yên

400USD - 500USD | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

01-10-2015

Kỹ Sư Cơ Điện Làm Việc Tại Hưng Yên

Tập Đoàn Tecomen - Hà Nội, Hưng Yên

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

01-10-2015

Nhân Viên QA

Công Ty Cổ Phần Inox Thành Nam - Hưng Yên

Thương lượng | Nhân viên

30-09-2015

Trưởng Ca Nhựa Làm Việc Tại Nhà Máy Hưng Yên

Tập Đoàn Tecomen - Hà Nội, Hưng Yên

8,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

28-09-2015

Sửa yêu cầu tìm việc làm tuyển dụng