Tìm thấy 228 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Hưng Yên"

Chuyên Viên Kế Hoạch

TẬP ĐOÀN TECOMEN - Hà Nội, Hưng Yên

Cạnh tranh | Trưởng nhóm / Giám sát

27/06/2017

Accountant (Hung Yen)

CareerLink’s Client - Hưng Yên

Thương lượng | Nhân viên

27/06/2017

Nhân Viên QA & QC

Công Ty Cổ Phần CN & TM Systech - Hưng Yên

Thương lượng | Nhân viên

26/06/2017

Nhân Viên Lái Xe Nâng (Hưng Yên)

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA OPEC - Hưng Yên

6,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Nhân viên

26/06/2017

Công nhân In

Công Ty CP Thuận Đức - Hưng Yên

6,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

26/06/2017

Thủ Kho-Nhà Máy

Công Ty Cổ Phần Karofi Việt Nam - Hưng Yên

Thương lượng | Nhân viên

26/06/2017

Production Planning Staff

CareerLink’s Client - Hưng Yên

5,000,000VNĐ - 6,000,000VNĐ | Nhân viên

26/06/2017

QA/QC Technician (Hung Yen)

CareerLink’s Client - Hưng Yên

Thương lượng | Nhân viên

25/06/2017

Nhân Viên Kỹ Thuật May, CN May

Công Ty CP Thuận Đức - Hưng Yên

4,500,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

23/06/2017

Nhân Viên Kỹ Thuật Khuôn - Máy Ép Nhựa

TẬP ĐOÀN TECOMEN - Hà Nội, Hưng Yên

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

23/06/2017

Nhân Viên Kế Hoạch Vật Tư

Công Ty CP Thuận Đức - Hưng Yên

5,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

23/06/2017

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện (Hưng Yên)

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA OPEC - Hưng Yên

8,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

22/06/2017

Nhân Viên Thống Kê Sản Xuất_Hưng Yên

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA OPEC - Hưng Yên

6,000,000VNĐ - 9,000,000VNĐ | Nhân viên

22/06/2017

Quản Đốc Xưởng May

Công Ty CP Thuận Đức - Hưng Yên

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

22/06/2017

Nhân Viên Phòng Thí Nghiệm

TẬP ĐOÀN TECOMEN - Hưng Yên

Cạnh tranh | Nhân viên

21/06/2017

Kỹ Thuật Viên Thiết Bị Phụ Trợ (Utility Technician)

TẬP ĐOÀN TECOMEN - Hưng Yên

8,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

21/06/2017

NHÂN VIÊN KẾ HOẠCH DỰ ÁN

CÔNG TY CỔ PHẦN ECOBA VIỆT NAM - Hà Nội, Hưng Yên

Cạnh tranh | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

21/06/2017

Chuyên Viên Kiểm Nghiệm

Công Ty Cổ Phần MERAP GROUP - Hưng Yên

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

19/06/2017

PHÓ GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT (Hưng Yên)

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA OPEC - Hưng Yên

600USD - 900USD | Quản lý / Trưởng phòng

19/06/2017

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

CareerLink’s Client - Hưng Yên

Thương lượng | Nhân viên

16/06/2017

Nhân Viên Kế Toán Kho

Công Ty Cổ Phần Karofi Việt Nam - Hưng Yên

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

16/06/2017

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-