Tìm thấy 201 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Hưng Yên"

Giám Đốc Dự Án

Tập Đoàn Thiên Ân - Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Quảng Ngãi

20,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Giám đốc

27-08-2015

Thợ Hàn

Tập Đoàn Thiên Ân - Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Quảng Ngãi

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

27-08-2015

Giám Đốc Nhà Máy Cơ Khí

Tập Đoàn Thiên Ân - Hưng Yên

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Giám đốc

27-08-2015

Kỹ Sư Xây Dựng

Tập Đoàn Thiên Ân - Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Quảng Ngãi

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

27-08-2015

Warehouse leader (C)

RGF HR AGENT VIETNAM CO., LTD. - Hưng Yên

700USD - 1,000USD | Trưởng nhóm / Giám sát

27-08-2015

Engineering and Production Manager (Hưng Yên - Tiếng Nhật)

CareerLink’s Client - Hưng Yên

800USD - 1,000USD | Quản lý / Trưởng phòng

27-08-2015

Trưởng Ca Nhựa Làm Việc Tại Nhà Máy Hưng Yên

Tập Đoàn Tecomen - Hà Nội, Hưng Yên

8,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

26-08-2015

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Công ty TNHH Điện Tử ANNEX - Hưng Yên

6,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Nhân viên

25-08-2015

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Tập Đoàn Austdoor - Hưng Yên

Thương lượng | Nhân viên

25-08-2015

Kỹ Sư R&D

FOUR P Co., Ltd - Hưng Yên

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

25-08-2015

Giám Sát QA (Hưng Yên)

CareerLink’s Client - Hưng Yên

9,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

23-08-2015

Bếp Trưởng Làm Việc Tại Nhà Máy

Tập Đoàn Austdoor - Hưng Yên

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

22-08-2015

Chuyên Viên Đào Tạo - Đánh Giá

Tập Đoàn Austdoor - Hưng Yên

Thương lượng | Nhân viên

21-08-2015

Admin Assistant Manager ( Japanese )

CareerLink’s Client - Hưng Yên

800USD - 1,300USD | Nhân viên

20-08-2015

Trưởng Phòng Kỹ Thuật (Làm Việc Tại Hưng Yên)

Tập Đoàn Austdoor - Hưng Yên

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

20-08-2015

Production Assistant Manager (Hưng Yên)

CareerLink’s Client - Hưng Yên

800USD - 1,300USD | Nhân viên

19-08-2015

Sửa yêu cầu tìm việc làm tuyển dụng