Tìm thấy 170 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Hưng Yên"

Kỹ Thuật Viên QC

Công Ty Cổ Phần MERAP GROUP - Hưng Yên

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

24-11-2015

Nhân Viên IPC

Công Ty Cổ Phần MERAP GROUP - Hưng Yên

Thương lượng | Nhân viên

24-11-2015

Chuyên Viên Đảm Bảo Chất Lượng

Công Ty Cổ Phần MERAP GROUP - Hưng Yên

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

24-11-2015

Kế Toán Thuế

Công Ty CP Thuận Đức - Hưng Yên

Thương lượng | Nhân viên

23-11-2015

Assistant Manager (Hưng Yên - Tiếng Nhật)

CareerLink’s Client - Hưng Yên

500USD - 1,000USD | Quản lý / Trưởng phòng

19-11-2015

Kỹ Thuật May, CN May

Công Ty CP Thuận Đức - Hưng Yên

4,500,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

18-11-2015

Kỹ Thuật Tráng Ghép Màng BOPP

Công Ty CP Thuận Đức - Hưng Yên

5,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

18-11-2015

Kỹ Thuật In Ống Đồng

Công Ty CP Thuận Đức - Hưng Yên

5,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

18-11-2015

Quản Đốc Xưởng May

Công Ty CP Thuận Đức - Hưng Yên

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

18-11-2015

Kế Toán Trưởng

Công Ty CP Thuận Đức - Hưng Yên

10,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

18-11-2015

Nhân Viên Sản Xuất

CareerLink’s Client - Hưng Yên

3,500,000VNĐ - 4,000,000VNĐ | Nhân viên

18-11-2015

Trưởng Bộ Phận Kho Hàng

Tập Đoàn Austdoor - Hưng Yên

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

17-11-2015

Engineering and Production Manager (Hưng Yên - Tiếng Nhật)

CareerLink’s Client - Hưng Yên

800USD - 1,000USD | Quản lý / Trưởng phòng

14-11-2015

Nhân Viên Phòng Quản Lý Chất Lượng

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA OPEC - Hưng Yên

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

12-11-2015

Quản Đốc Xưởng Đùn Ép

Tập Đoàn Austdoor - Hưng Yên

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

12-11-2015

Sửa yêu cầu tìm việc làm tuyển dụng