Tìm thấy 2 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Nhân viên Tạp Vụ

Công ty TNHH Shiogai Seiki Việt Nam - Đồng Nai

4,000,000VNĐ - 5,000,000VNĐ | Nhân viên

09/08/2017

Thông tin công ty

Công ty TNHH Shiogai Seiki Việt Nam

  • Số nhân viên: 100-499

Công ty TNHH Shiogai Seiki là một công ty chuyên về gia công cơ khí chính xác với 100% vốn đầu tư của Nhật.

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-