Tìm thấy 4,044 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Hà Nội"

Giám Đốc Kinh Doanh

Công Ty TNHH Taka Việt Nam - Hà Nội

20,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Giám đốc

09/05/2016

Nhân Viên Thiết Kế

Công Ty TNHH Taka Việt Nam - Hà Nội

Thương lượng | Nhân viên

09/05/2016

KỸ THUẬT VIÊN CƠ KHÍ (Hà Nội)

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Công Thanh - Hà Nội

30,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

31/05/2016

TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH VẬT TƯ (HÀ NỘI)

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Công Thanh - Hà Nội

Hơn 40,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

31/05/2016

TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN (HÀ NỘI)

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Công Thanh - Hà Nội

Hơn 50,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

31/05/2016

TRƯỞNG PHÒNG CƠ KHÍ (HÀ NỘI)

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Công Thanh - Hà Nội

Hơn 40,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

31/05/2016

TRƯỞNG PHÒNG ĐIỆN (HÀ NỘI)

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Công Thanh - Hà Nội

Hơn 50,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

31/05/2016

TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH - NHÂN SỰ

Công Ty TNHH PNK - Hà Nội

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

31/05/2016

Sửa yêu cầu tìm việc làm tuyển dụng

-