Tìm thấy 414 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Hải Phòng"

Giám Sát Vệ Sinh Làm Việc Tại Hải Phòng

Công Ty TNHH DV Ăn Uống Ba Sao - Hải Phòng

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

21/08/2017

QA Staff (4PE - Hai Phong Factory)

FOUR P Co., Ltd - Hải Phòng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

21/08/2017

Assembling Process Engineer

CareerLink’s Client - Hải Phòng

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

20/08/2017

Nhân Viên Kỹ Thuật Ép Nhựa

CareerLink’s Client - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

19/08/2017

THỢ HÀN

Công Ty TNHH Đóng Tàu Đại Dương - Hải Phòng

6,448,000VNĐ - 9,308,000VNĐ | Nhân viên

18/08/2017

Quản Đốc Phân Xưởng Cơ Khí (Lương Từ 12-18 Triệu)

Công Ty TNHH Đóng Tàu Đại Dương - Hải Phòng

12,000,000VNĐ - 18,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

18/08/2017

Nhân Viên KCS

Công Ty TNHH Đóng Tàu Đại Dương - Hải Phòng

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

18/08/2017

Phó Phòng Sản Xuất (Lương 12-15 Triệu)

Công Ty TNHH Đóng Tàu Đại Dương - Hải Phòng

12,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

18/08/2017

Cán Bộ An Toàn Lao Động

Công Ty TNHH Đóng Tàu Đại Dương - Hải Phòng

5,148,000VNĐ - 9,828,000VNĐ | Nhân viên

18/08/2017

Test Plan (Hai Phong)

SGS Vietnam Ltd. - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

18/08/2017

Test Report (Hai Phong)

SGS Vietnam Ltd. - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

18/08/2017

QUẢN LÝ SẢN XUẤT

A.I. GLOBAL SUN PARTNERS JSC (AGS) - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

18/08/2017

Electrical Engineer (Hai Phong)

CareerLink’s Client - Hải Phòng

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

18/08/2017

Chief Accountant (English & Japanese)

CareerLink’s Client - Hải Phòng

16,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

17/08/2017

1 Trưởng Nhóm Hoặc Giám Sát Phòng Kế Toán

Công Ty TNHH Fuji Xerox Haiphong - Hải Phòng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

17/08/2017

Furniture, Wood Inspector_Hải Phòng

SGS Vietnam Ltd. - Hải Phòng

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

17/08/2017

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-