Tìm thấy 344 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Hải Phòng"

Purchasing Manager

CareerLink’s Client - Hải Phòng

1,200USD - 2,000USD | Quản lý / Trưởng phòng

21/01/2017

QA/QC Manager

Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

20/01/2017

Nhân Viên Kỹ Thuật Viễn Thông tại Hải Phòng

FPT Telecom - Hải Phòng

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

20/01/2017

Kỹ Sư PE (Hai Phong Factory)

FOUR P Co., Ltd - Hải Phòng

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

20/01/2017

Mechanical Engineering Staff

CareerLink’s Client - Hải Phòng

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

20/01/2017

Production General Manager

CareerLink’s Client - Hải Phòng

Cạnh tranh | Quản lý / Trưởng phòng

19/01/2017

Sale Staff

CareerLink’s Client - Hải Phòng

450USD - 550USD | Nhân viên

19/01/2017

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-