Tìm thấy 277 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Hải Phòng"

Việc Làm Hấp Dẫn

Safety Manager

CareerLink’s Client - Hải Phòng

800USD | Quản lý / Trưởng phòng

04/02/2016

GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH

A.I. GLOBAL SUN PARTNERS JSC (AGS) - Hải Phòng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

04/02/2016

Sale Executive

CareerLink’s Client - Hải Phòng

10,000,000VNĐ - 18,000,000VNĐ | Nhân viên

04/02/2016

Accounting Supervisor (Dinh Vu IZ -Hải Phòng)

CareerLink’s Client - Hải Phòng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

04/02/2016

QA Supervisor ( Làm Việc Tại Hải Phòng)

FOUR P Co., Ltd - Hải Phòng

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

03/02/2016

IT software - Hai Phong factory

FOUR P Co., Ltd - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

03/02/2016

HR Staff - Hải Phòng

FOUR P Co., Ltd - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

03/02/2016

IT Software Support - Hai Phong factory

FOUR P Co., Ltd - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

03/02/2016

Line Leader SMT (Hai Phong Factory)

FOUR P Co., Ltd - Hải Phòng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

03/02/2016

Công Nhân SMT

FOUR P Co., Ltd - Hải Phòng

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

03/02/2016

QA Supervisor ( Làm Việc Tại Hải Phòng)

FOUR P Co., Ltd - Hải Phòng

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

03/02/2016

Senior Logistics Staff

CareerLink’s Client - Hải Phòng

500USD - 650USD | Nhân viên

03/02/2016

Logistics Manager

CareerLink’s Client - Hải Phòng

700USD - 850USD | Quản lý / Trưởng phòng

03/02/2016

Trưởng Phòng Tiêu Chuẩn Nghiệp Vụ (Hải Phòng )

CareerLink’s Client - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

03/02/2016

Quality Staff

CareerLink’s Client - Hải Phòng

300USD - 330USD | Nhân viên

03/02/2016

Electrical Engineer (Hai Phong)

CareerLink’s Client - Hải Phòng

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

02/02/2016

CHỦ QUẢN CÔNG NGHỆ

CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO CANADIAN SOLAR VIỆT NAM - Hải Phòng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

28/01/2016

CHỦ QUẢN EHS

CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO CANADIAN SOLAR VIỆT NAM - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

28/01/2016

Sửa yêu cầu tìm việc làm tuyển dụng

-