Tìm thấy 416 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Hải Phòng"

Purchasing Manager

CareerLink’s Client - Hải Phòng

1,200USD - 2,000USD | Quản lý / Trưởng phòng

20/10/2016

Kỹ Thuật Viên Hỗ Trợ tại nhà khách hàng (Hải Phòng)

FPT Telecom - Hải Phòng

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

20/10/2016

Mechanical Engineering Staff

CareerLink’s Client - Hải Phòng

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

19/10/2016

Production General Manager

CareerLink’s Client - Hải Phòng

Cạnh tranh | Quản lý / Trưởng phòng

18/10/2016

Assembling Process Engineer of Technical Service

CareerLink’s Client - Hải Phòng

300USD - 400USD | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

18/10/2016

Trưởng Phòng Hành Chính (N3 trở lên)

CareerLink’s Client - Hải Phòng

1,000USD - 1,500USD | Quản lý / Trưởng phòng

18/10/2016

Sale Staff

CareerLink’s Client - Hải Phòng

450USD - 600USD | Nhân viên

18/10/2016

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-