Tìm thấy 400 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Hải Phòng"

Production Staff/ Supervisor ( English )

CareerLink’s Client - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

09-10-2015

Thợ Tiện

Tập Đoàn Thiên Ân - Hải Phòng, Hưng Yên

7,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Nhân viên

08-10-2015

Thợ Điện

Tập Đoàn Thiên Ân - Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

08-10-2015

Sửa yêu cầu tìm việc làm tuyển dụng