Tìm thấy 365 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Hải Phòng"

IQC Staff/ Assistant/ Manager

CareerLink’s Client - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

27/09/2016

Quality Control Staff

CareerLink’s Client - Hải Phòng

300USD - 600USD | Nhân viên

24/09/2016

Mold Engineering Staff

CareerLink’s Client - Hải Phòng

300USD - 600USD | Nhân viên

24/09/2016

Trưởng Phòng Sản Xuất (Hải Phòng - Tiếng Nhật)

CareerLink’s Client - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

23/09/2016

Manufacturing Program Manager (Hải Phòng - Tiếng Nhật)

CareerLink’s Client - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

23/09/2016

Factory Management Planning Manger (Hải Phòng - Tiếng Nhật )

CareerLink’s Client - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

23/09/2016

Quản Lý F&B - Làm việc tại Cát Bà

Công Ty CP Đầu Tư Hùng Vương - Hải Phòng

Cạnh tranh | Quản lý / Trưởng phòng

22/09/2016

Plastic Molding Staff

CareerLink’s Client - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

22/09/2016

Thư Ký Giám Đốc - Big C Hải Phòng

Hệ Thống Big C Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

21/09/2016

Giám Sát Kinh Doanh Vùng

Công Ty TNHH Taka Việt Nam - Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

21/09/2016

Phiên Dịch Tiếng Hàn Tại Hải Phòng

FOUR P Co., Ltd - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

20/09/2016

Mechanical Engineering Staff

CareerLink’s Client - Hải Phòng

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

18/09/2016

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-