Tìm thấy 326 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Hải Phòng"

QA Auditing Staff

FOUR P Co., Ltd - Hải Phòng

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

24/08/2016

Quality Control Staff

CareerLink’s Client - Hải Phòng

300USD - 600USD | Nhân viên

24/08/2016

Mold Engineering Staff

CareerLink’s Client - Hải Phòng

300USD - 600USD | Nhân viên

24/08/2016

English Teacher (Tutor)

Kumho Industrial Co., Ltd - Hải Phòng

Thương lượng | Sinh viên/ Thực tập sinh

23/08/2016

Trưởng Phòng Sản Xuất (Hải Phòng - Tiếng Nhật)

CareerLink’s Client - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

23/08/2016

Manufacturing Program Manager (Hải Phòng - Tiếng Nhật)

CareerLink’s Client - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

23/08/2016

Factory Management Planning Manger (Hải Phòng - Tiếng Nhật )

CareerLink’s Client - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

23/08/2016

Plastic Molding Staff

CareerLink’s Client - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

22/08/2016

Phiên Dịch Tiếng Hàn Tại Hải Phòng

FOUR P Co., Ltd - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

18/08/2016

Sales Manager

CareerLink’s Client - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

18/08/2016

Mechanical Engineering Staff

CareerLink’s Client - Hải Phòng

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

18/08/2016

Giám Sát Kinh Doanh Vùng

Công Ty TNHH Taka Việt Nam - Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

17/08/2016

Sale Sup Hải Phòng - Quảng Ninh

Công Ty Cổ Phần Karofi Việt Nam - Hải Phòng, Quảng Ninh

10,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

17/08/2016

Assembling Process Engineer of Technical Service

CareerLink’s Client - Hải Phòng

300USD - 400USD | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

17/08/2016

Legal Senior Staff

CareerLink’s Client - Hải Phòng

700USD - 800USD | Nhân viên

17/08/2016

Trưởng Phòng Hành Chính (N3 trở lên)

CareerLink’s Client - Hải Phòng

1,000USD - 1,500USD | Quản lý / Trưởng phòng

17/08/2016

Sale Staff

CareerLink’s Client - Hải Phòng

800USD | Nhân viên

17/08/2016

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-