Tìm thấy 329 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Hải Phòng"

Sales Staff ( Steel )

CareerLink’s Client - Hải Phòng

400USD - 600USD | Nhân viên

24/04/2018

Nhân Viên Làm Thủ Tục Hải Quan

DH logistics - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

24/04/2018

Smart Working Staff (Nhân Viên)

FOUR P Co., Ltd - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

24/04/2018

Trưởng Phòng TPM

FOUR P Electronics JSC - Hải Phòng

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

24/04/2018

Trưởng Nhóm HSE

CÔNG TY CỔ PHẦN ECOBA VIỆT NAM - Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

24/04/2018

Trưởng Nhóm An Toàn

CÔNG TY CỔ PHẦN ECOBA VIỆT NAM - Hà Nội, Hải Phòng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

24/04/2018

FPT_Quản Lý Cửa Hàng Tại Lê Chân - Hải Phòng

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Hải Phòng

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

24/04/2018

Electrical Engineer (Hai Phong)

CareerLink’s Client - Hải Phòng

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

24/04/2018

Nhân Viên Pháp Vụ (chi nhánh Hải Phòng)

J&T EXPRESS - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

23/04/2018

Kế Toán Kho

Công Ty TNHH Thực Phẩm Sạch Thương Mại T&P - Hải Phòng

5,500,000VNĐ - 6,500,000VNĐ | Nhân viên

23/04/2018

TRƯỞNG NHÓM GIÁM SÁT MEP

CÔNG TY CỔ PHẦN ECOBA VIỆT NAM - Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

23/04/2018

Phó Phòng Kế Toán

Heesung Electronics - Hải Phòng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

23/04/2018

Lái Xe Tổng Giám Đốc

Heesung Electronics - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

23/04/2018

Nhân Viên Tiếng Nhật (Hải Phòng)

CareerLink’s Client - Hải Phòng

500USD - 700USD | Quản lý / Trưởng phòng

23/04/2018

Factory Manager (Tiếng Nhật - Hải Phòng)

CareerLink’s Client - Hải Phòng

1,200USD - 1,800USD | Quản lý / Trưởng phòng

23/04/2018

Nhân Viên Kinh Doanh

CÔNG TY TNHH RORZE ROBOTECH - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

21/04/2018

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH (CHI NHÁNH HẢI PHÒNG)

J&T EXPRESS - Hải Phòng

Hơn 12,000,000VNĐ | Giám đốc

21/04/2018

TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC (CHI NHÁNH HẢI PHÒNG)

J&T EXPRESS - Hải Phòng

8,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên

21/04/2018

NHÂN VIÊN KINH DOANH (CHI NHÁNH HẢI PHÒNG)

J&T EXPRESS - Hải Phòng

7,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên

21/04/2018

NHÂN VIÊN THỊ TRƯỜNG (CHI NHÁNH HẢI PHÒNG)

J&T EXPRESS - Hải Phòng

6,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên

21/04/2018

Phiên Dịch Tiếng Hàn Tại Hải Phòng

FOUR P Co., Ltd - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

20/04/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-