Tìm thấy 346 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Hải Phòng"

Quality Staff

CareerLink’s Client - Hải Phòng

300USD - 330USD | Nhân viên

31-08-2015

Giám Đốc Dự Án

Tập Đoàn Thiên Ân - Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Quảng Ngãi

20,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Giám đốc

27-08-2015

Thợ Hàn

Tập Đoàn Thiên Ân - Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Quảng Ngãi

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

27-08-2015

Kỹ Sư Xây Dựng

Tập Đoàn Thiên Ân - Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Quảng Ngãi

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

27-08-2015

Sửa yêu cầu tìm việc làm tuyển dụng