Tìm thấy 787 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Hải Phòng"

Sales Engineer (English)

CareerLink's Client - Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Phòng

10,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
30/03/2020

Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty Cổ Phần Polyfill - Hải Phòng

8,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên
30/03/2020

Kỹ Sư Vận Hành

Công Ty Cổ Phần Polyfill - Hải Phòng

10,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
30/03/2020

Nhân Viên Sản Xuất Thu Nhập 8 -10tr

Công Ty Cổ Phần Polyfill - Hải Phòng

8,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
30/03/2020

Tổ Trưởng Sản Xuất

Công Ty Cổ Phần Polyfill - Hải Phòng

8,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
30/03/2020

Tổ Trưởng Kho

Công Ty Cổ Phần Polyfill - Hải Phòng

10,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
30/03/2020

GA Staff

Công Ty TNHH PHA Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên
30/03/2020

QC Staff (3D Measuring)

Công Ty TNHH PHA Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên
30/03/2020

Logistic Staff

Công Ty TNHH PHA Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên
30/03/2020

Development Staff

Công Ty TNHH PHA Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên
30/03/2020

Tổ Trưởng Sản Xuất

Công Ty TNHH PHA Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
30/03/2020

Logistic Sub - Leader

Công Ty TNHH PHA Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
30/03/2020

HR Staff

Công Ty TNHH PHA Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên
30/03/2020

Logistic Staff (Warehouse)

Công Ty TNHH PHA Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên
30/03/2020

Mold Repair Sub - Leader

Công Ty TNHH PHA Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
30/03/2020

KẾ TOÁN TRƯỞNG (Biết Tiếng Anh)

Công Ty TNHH PHA Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
30/03/2020

Production Staff

Công Ty TNHH PHA Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên
30/03/2020

Trưởng Phòng Nguyên Vật Liệu (Ware House MNG)

Công Ty TNHH PHA Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
30/03/2020

Logistic / Material Manager

Công Ty TNHH PHA Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
30/03/2020

Logistic Manager

Công Ty TNHH PHA Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
30/03/2020

Nhân Viên Hàn

CÔNG TY TNHH RORZE ROBOTECH - Hải Phòng

Cạnh tranh | Nhân viên
30/03/2020

Kỹ Thuật Viên Bảo Trì Điện (Hải Phòng)

CareerLink’s Client - Hải Phòng

8,500,000VNĐ - 16,000,000VNĐ | Nhân viên
29/03/2020

Phiên Dịch Viên Tiếng Hàn

Công Ty TNHH DV Ăn Uống Ba Sao - Hải Phòng

15,000,000VNĐ - 18,000,000VNĐ | Nhân viên
27/03/2020

QA Engineer

TAKAHATA PRECISION VIET NAM CO.,LTD - Hải Phòng

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
27/03/2020

Nhân Viên Cơ Khí

Công ty TNHH VINATIC Hải Phòng - Hải Phòng

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
27/03/2020

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-