Tìm thấy 364 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Hải Phòng"

Logistics Manager

CareerLink’s Client - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

04-09-2015

Production Control Leader [HL]

RGF HR AGENT VIETNAM CO., LTD. - Hải Phòng

700USD - 800USD | Trưởng nhóm / Giám sát

04-09-2015

Nhân Viên Thu Ngân

Công Ty TNHH Giovanni Việt Nam - Hải Phòng

Cạnh tranh | Nhân viên

04-09-2015

Quản Lý Sản Xuất Tiếng Nhật

Công Ty CP Hanoi Tie - Hải Phòng

8,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

03-09-2015

Nhân Viên Điều Hành Mảng Kỹ Thuật Dịch Vụ Viễn thông

FPT Telecom - Hải Phòng

Hơn 5,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

03-09-2015

Kỹ Thuật Viên Quản lý Hạ Tầng Viễn Thông

FPT Telecom - Hải Phòng

4,500,000VNĐ - 5,500,000VNĐ | Nhân viên

03-09-2015

Nhân Viên Lái Xe

Công Ty TNHH Taka Việt Nam - Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Phú Thọ, Thái Nguyên

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

03-09-2015

Nhân Viên Y Tế

CareerLink’s Client - Hải Phòng

200USD - 400USD | Nhân viên

02-09-2015

Quality Staff

CareerLink’s Client - Hải Phòng

300USD - 330USD | Nhân viên

31-08-2015

Sửa yêu cầu tìm việc làm tuyển dụng