Tìm thấy 335 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Hải Phòng"

Nhân Viên Thiết Bị

CareerLink’s Client - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

24/05/2017

Mechanical Engineering Staff

CareerLink’s Client - Hải Phòng

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

24/05/2017

Sale Staff

CareerLink’s Client - Hải Phòng

450USD - 550USD | Nhân viên

24/05/2017

Production General Manager

CareerLink’s Client - Hải Phòng

Cạnh tranh | Quản lý / Trưởng phòng

23/05/2017

Quản Lý Phòng Sản Xuất

Công ty TNHH Điện Tử Sumida Việt Nam - Hải Phòng

Cạnh tranh | Quản lý / Trưởng phòng

22/05/2017

Extrusion Process Engineer

CareerLink’s Client - Hải Phòng

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

22/05/2017

Chuyên Viên Điều Vận, Quản Trị Nhà Thầu

DH logistics - Hải Phòng

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

19/05/2017

Assembling Process Engineer

CareerLink’s Client - Hải Phòng

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

19/05/2017

Nhân Viên Kỹ Thuật Ép Nhựa

CareerLink’s Client - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

18/05/2017

QC Staff (KCN Vsip- Hai Phong)

CareerLink’s Client - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

17/05/2017

Electrical Engineer (Hai Phong)

CareerLink’s Client - Hải Phòng

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

17/05/2017

Sales Executive ( Japanese )

CareerLink’s Client - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

17/05/2017

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-