Tìm thấy 385 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Hải Phòng"

Line Leader SMT (Hai Phong Factory)

FOUR P Co., Ltd - Hải Phòng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

12-10-2015

Công Nhân SMT

FOUR P Co., Ltd - Hải Phòng

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

12-10-2015

QA Supervisor ( Làm Việc Tại Hải Phòng)

FOUR P Co., Ltd - Hải Phòng

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

12-10-2015

Thợ Sửa Chữa SMT

FOUR P ELECTRONICS - Hải Phòng

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

12-10-2015

IT support - Hai Phong factory

FOUR P Co., Ltd - Hải Phòng

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

12-10-2015

QA leader ( Làm Việc Tại Hải Phòng)

FOUR P Co., Ltd - Hải Phòng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

12-10-2015

Junior Accounting Staff

CareerLink’s Client - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

11-10-2015

Sale Staff

CareerLink’s Client - Hải Phòng

450USD - 600USD | Nhân viên

11-10-2015

Kế Toán Kho

CareerLink’s Client - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

11-10-2015

Sales Admin

CareerLink’s Client - Hải Phòng

350USD - 500USD | Nhân viên

11-10-2015

Sửa yêu cầu tìm việc làm tuyển dụng