Tìm thấy 951 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Xây dựng"

GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Mắt Kính Ánh Rạng - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

24/08/2016

Kỹ sư PCCC & Cấp Thoát Nước

Công Ty CP Tổng Công Ty An Hà Hanagashi - Hà Nội

7,000,000VNĐ - 9,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

24/08/2016

Nhân Viên Dự Toán ME

Công Ty CP Tổng Công Ty An Hà Hanagashi - Hà Nội

7,000,000VNĐ - 9,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

24/08/2016

Trưởng Phòng Kỹ Thuật - Cơ Điện

Công Ty CP Tập Đoàn Hải Thạch - Phú Yên

12,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

24/08/2016

Chuyên Viên Phòng Kỹ Thuật - Cơ Điện

Công Ty CP Tập Đoàn Hải Thạch - Phú Yên

8,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

24/08/2016

Kỹ Sư Thiết Kế Điều Hoà Không khí Thông Gió

Công Ty CP Tổng Công Ty An Hà Hanagashi - Hà Nội

7,000,000VNĐ - 9,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

24/08/2016

Trưởng Phòng Tổng Hợp

Công Ty CP Tập Đoàn Hải Thạch - Phú Yên

12,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

24/08/2016

Phó Giám Đốc Xí Nghiệp

Công Ty CP Tập Đoàn Hải Thạch - Phú Yên

15,000,000VNĐ - 18,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

24/08/2016

Kỹ Sư An Toàn Môi Trường

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TOÀN CẦU - Hòa Bình

6,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

24/08/2016

Safety Supervisor

SAIGON – RDC Co., Ltd - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

24/08/2016

Kỹ Sư Trắc Đạc

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TOÀN CẦU - Hòa Bình

6,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

24/08/2016

Kỹ Sư Kinh Tế Xây Dựng

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư An Lạc - Hà Nội

Cạnh tranh | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

24/08/2016

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư An Lạc - Hà Nội

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

24/08/2016

Trưởng Ca Điều Hành Hầm

Công Ty CP Tập Đoàn Hải Thạch - Phú Yên

8,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

24/08/2016

Chuyên Viên Phòng Tổng Hợp (HCNS)

Công Ty CP Tập Đoàn Hải Thạch - Phú Yên

6,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Nhân viên

24/08/2016

Sales Admin

CareerLink’s Client - Hà Nội

500USD | Nhân viên

24/08/2016

Trưởng Phòng Thiết bị

Công Ty CP Tập Đoàn Hải Thạch - Bình Định, Phú Yên

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

23/08/2016

Nhân Viên Mua Hàng (Quốc tế)

Công Ty CP Tổng Công Ty An Hà Hanagashi - Hà Nội

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

22/08/2016

Chuyên Viên Quy Hoạch

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN N&G - Hà Nội

Cạnh tranh | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

22/08/2016

Thư Ký Công Trình

Công Ty CP Tổng Công Ty An Hà Hanagashi - Hà Nội

6,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Nhân viên

22/08/2016

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-