Tìm thấy 690 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Xây dựng"

Thủ Kho

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Faros - Hà Nội, Quảng Ninh, Thanh Hóa

Thương lượng | Nhân viên

20/01/2017

Chuyên Viên Pháp Chế

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Faros - Hà Nội

Thương lượng | Nhân viên

20/01/2017

TRẠM TRƯỞNG TRẠM TRỘN BÊ TÔNG

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Faros - Hà Nội

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

20/01/2017

KỸ SƯ GIÁM SÁT HIỆN TRƯỜNG

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Faros - Hà Nội

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

20/01/2017

KỸ SƯ KINH TẾ XÂY DỰNG

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Faros - Hà Nội

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

20/01/2017

GIÁM ĐỐC DỰ ÁN

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Faros - Hà Nội

Thương lượng | Giám đốc

20/01/2017

Sales Manager

CareerLink’s Client - Đồng Nai

1,500USD | Quản lý / Trưởng phòng

20/01/2017

Kỹ Sư Xây Dựng

Tập Đoàn C.T Group Việt Nam - Hồ Chí Minh

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên

19/01/2017

Project Manager

Xuan An Style., Co Ltd - Hồ Chí Minh

Cạnh tranh | Trưởng nhóm / Giám sát

19/01/2017

Thợ Điện Nước

Công Ty CP Tập Đoàn Hải Thạch - Phú Yên

5,500,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

19/01/2017

Công Nhân Lao Động Phổ Thông

Công Ty CP Tập Đoàn Hải Thạch - Phú Yên

5,500,000VNĐ - 6,500,000VNĐ | Nhân viên

19/01/2017

Nhân Viên Kỹ Thuật Ca

Công Ty CP Tập Đoàn Hải Thạch - Phú Yên

6,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

19/01/2017

Thư Ký Công Trình

Công Ty CP TMDV ĐẤT MỚI (ALC Corp) - Hồ Chí Minh

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

19/01/2017

Quản Lý Dự Án

Công Ty CP Xi Măng Công Thanh - Hồ Chí Minh, Hà Nội, Thanh Hóa

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

19/01/2017

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-