Tìm thấy 609 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Biên phiên dịch / Thông dịch viên"

Thông Phiên Dịch Tiếng Trung (Bình Điền, Long An)

CareerLink’s Client - Long An

10,000,000VNĐ - 11,000,000VNĐ | Nhân viên

17/06/2019

Nhân Viên Văn Phòng ( Biết Tiếng Trung )

Công Ty TNHH Lạc Tỷ - Hồ Chí Minh

6,500,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

17/06/2019

NHÂN VIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG TRUNG

CÔNG TY TNHH GUNZETAL (VIỆT NAM) - Bình Dương

8,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên

17/06/2019

Phiên Dịch Viên Tiếng Hàn

Công Ty TNHH CAP VINA - Hòa Bình, Hà Nội

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên

17/06/2019

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Công Ty TNHH CAP VINA - Hòa Bình, Hà Nội

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên

17/06/2019

Sale Manager

Công ty TNHH Sung Bu Vina - Hồ Chí Minh

Cạnh tranh | Quản lý / Trưởng phòng

17/06/2019

CHỦ QUẢN NHÂN SỰ (Đồng Nai)

Công ty TNHH Pearlcoin (Việt nam) - Đồng Nai

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

17/06/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-