Tìm thấy 1,009 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Biên phiên dịch / Thông dịch viên"

Quản Lý Sản Xuất (Biết Tiếng Trung)

Công Ty TNHH Taixin Printing Vina - Bắc Ninh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
03/04/2020

Quản Lý Nhân Sự Biết Tiếng Trung (Tây Ninh)

Công ty TNHH Pearlcoin (Việt nam) - Tây Ninh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
03/04/2020

Sales Staff (Chinese + English - HN)

CareerLink's Client - Hà Nội

Thương lượng | Nhân viên
01/04/2020

Nhân Viên Kho

CÔNG TY TNHH USER INTERFACE TECHNOLOGY VIỆT NAM - Bắc Ninh

Thương lượng | Mới đi làm
01/04/2020

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-