Tìm thấy 1,201 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Biên phiên dịch / Thông dịch viên"

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn

Công Ty TNHH BLD VINA - Hà Nội

Thương lượng | Nhân viên
14/07/2020

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn

Công ty TNHH Kolen Vina - Hà Nội

Thương lượng | Nhân viên
14/07/2020

NHÂN VIÊN KINH DOANH

Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên
14/07/2020

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn

Công Ty TNHH Nexcon Việt Nam - Bắc Ninh

17,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Nhân viên
13/07/2020

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH QUỐC TẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN DILIGO HOLDINGS - Hà Nội

20,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
13/07/2020

NHÂN VIÊN TIẾNG ANH

Công ty TNHH Elentec Việt Nam - Hà Nội

Thương lượng | Nhân viên
13/07/2020

NHÂN VIÊN CẮT & ĐÁNH GIÁ - HÀ NAM

AZ STAFF VN INC CO.,LTD - Hà Nam

Thương lượng | Nhân viên
13/07/2020

Sales Staff (Chinese + English - HN)

CareerLink's Client - Hà Nội

Thương lượng | Nhân viên
13/07/2020

Nhân viên nhập liệu Tiếng Nhật

Công ty Cổ Phần RELIA Việt Nam - Hà Nội

6,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
13/07/2020

[Tiếng Nhật] Quản lý bộ phận

Công ty Cổ Phần RELIA Việt Nam - Hà Nội

20,000,000VNĐ - 35,000,000VNĐ | Nhân viên
13/07/2020

Trưởng phòng/ phó phòng - Quản lý thành thạo tiếng Nhật

Công ty Cổ Phần RELIA Việt Nam - Hà Nội

20,000,000VNĐ - 35,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
13/07/2020

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-

VietCV.io