Tìm thấy 508 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Biên phiên dịch/ Thông dịch viên"

Thư Ký Tổng Giám Đốc

Công Ty CP TMDV ĐẤT MỚI (ALC Corp) - Hồ Chí Minh

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

25/04/2017

Nhân Viên Thu Mua Ưu Tiên tiếng Trung (Nhơn Trạch)

CareerLink’s Client - Đồng Nai

7,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên

25/04/2017

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

04/04/2017

THƯ KÝ GIÁM ĐỐC - BIG C MÊ LINH

Hệ Thống Big C Việt Nam - Hà Nội

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

25/04/2017

THƯ KÝ GIÁM ĐỐC - BIG C LONG BIÊN

Hệ Thống Big C Việt Nam - Hà Nội

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

25/04/2017

Accounts Receivables

The Ascott Limited - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

18/04/2017

Thông Dịch Tiếng Hàn - Nhơn Trạch, Đồng Nai

CareerLink’s Client - Đồng Nai

10,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên

24/04/2017

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-