Lợi ích kinh tế là gì? Bản chất, vai trò và phân loại

Khi được hỏi lợi ích kinh tế là gì nhiều người có thể đưa ra nhiều ví dụ khác nhau để minh họa nhưng chưa khái quát được hết vấn đề.

Lợi ích kinh tế là bất kỳ lợi ích nào mà chúng ta có thể định lượng được bằng tiền hoặc các khoản tương đương tiền mà nó tạo ra như thu nhập ròng, các khoản thu… Nó cũng có thể là tiền tiết kiệm được khi thực hiện các chính sách cắt giảm chi phí. Ví dụ như chi phí nguyên vật liệu thấp hoặc giá nhân công thấp cũng là lợi ích kinh tế.

 Lợi ích kinh tế là gì? Bản chất, vai trò và phân loại

“Lợi ích kinh tế là những lợi ích hữu hình có thể đo lường được bằng doanh thu tạo ra hoặc số tiền tiết kiệm được thông qua việc thực hiện các chính sách.”

Vai trò của lợi ích kinh tế là gì?

Lợi ích kinh tế gắn liền với nhu cầu kinh tế hay còn gọi là nhu cầu vật chất. Vì nhu cầu vật chất là nhu cầu cơ bản đầu tiên cần thiết cho sự tồn tại và phát triển của con người và xã hội nên lợi ích kinh tế có vai trò quyết định và chi phối các lợi ích khác như tư tưởng, văn hóa, xã hội…

Bản chất của lợi ích kinh tế

Lợi ích kinh tế cho thấy mục đích thúc đẩy các chủ thể thực hiện các hoạt động kinh tế xã hội. Con người (hay xã hội) muốn tồn tại và tiến xa hơn nữa thì nhu cầu của họ cần được thỏa mãn. Lợi ích và nhu cầu có mối quan hệ gắn bó với nhau. Nhu cầu làm phát sinh lợi ích và lợi ích để đáp ứng nhu cầu.

Phân loại lợi ích kinh tế

Tùy vào cách nhìn, lợi ích kinh tế có thể chia thành các nhóm sau:

Về mặt tổng quan có lợi ích kinh tế cá nhân – lợi ích kinh tế tập thể – lợi ích kinh tế xã hội.

Về thành phần kinh tế có lợi ích kinh tế tư nhân – lợi ích kinh tế nhà nước – lợi ích kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Về quá trình sản xuất có lợi ích kinh tế sản xuất có lợi ích kinh tế của người sản xuất, nhà phân phối, nhà bán lẻ, người tiêu dùng.

Quan hệ lợi ích kinh tế

Quan hệ tương hỗ: Các lợi ích kinh tế cùng tồn tại trong một hệ thống, trong đó lợi ích kinh tế này là nền tảng hỗ trợ cho lợi ích kinh tế khác.

Ví dụ, doanh nghiệp có chi phí sản xuất thấp (lợi ích kinh tế của người sản xuất) thì người tiêu dùng sẽ được mua sản phẩm với giá thấp hơn với chất lượng tương đương (lợi ích kinh tế của người tiêu dùng). Và ngược lại, khi người tiêu dùng có lợi ích kinh tế với giá thấp hơn, họ sẽ mua nhiều sản phẩm hơn, khi đó doanh nghiệp sẽ bán được nhiều hơn và thu nhiều lợi nhuận hơn.

Quan hệ tương phản: Lợi ích kinh tế này lấn át, ảnh hưởng đến lợi ích kinh tế khác và tác động đến các hoạt động kinh tế xã hội.

Chẳng hạn, chi phí sản xuất tăng cao, doanh nghiệp phải tăng giá bán để đảm bảo lợi nhuận (lợi ích kinh tế của người sản xuất). Lúc này người tiêu dùng phải mua với giá cao và lợi ích kinh tế của họ bị ảnh hưởng.

Tìm hiểu về lợi ích kinh tế trong một số ngành nghề

Để hiểu rõ hơn về lợi ích kinh tế là gì, hãy cùng tham khảo các lợi ích kinh cơ bản trong một số ngành nghề sau

Lợi ích kinh tế của giáo dục

Một trong những lợi ích quan trọng của giáo dục là thu nhập từ thị trường lao động. Người lao động có trình độ học vấn cao hơn kiếm được lương cao hơn người lao động không có trình độ.

Lợi ích kinh tế của du lịch

Du lịch thúc đẩy doanh thu của nền kinh tế, tạo ra hàng nghìn việc làm, phát triển cơ sở hạ tầng của một quốc gia và cơ hội giao lưu văn hóa giữa người nước ngoài và người dân.

Số lượng việc làm do du lịch tạo ra trong nhiều lĩnh vực khác nhau là đáng kể. Những công việc này không chỉ là một phần của lĩnh vực du lịch mà còn có thể bao gồm nông nghiệp, truyền thông, y tế và giáo dục. Nhiều khách du lịch trải nghiệm văn hóa, truyền thống khác nhau và ẩm thực của điểm đến. Điều này mang lại rất nhiều lợi nhuận cho các nhà hàng, trung tâm mua sắm và cửa hàng.

Lợi ích kinh tế của quảng cáo

Ngành công nghiệp quảng cáo tạo ra việc làm và có thể tạo ra các quảng cáo sáng tạo. Quảng cáo cũng có thể là doanh thu quan trọng đối với nhiều doanh nghiệp. Ví dụ như báo chí dựa vào quảng cáo để tạo ra lợi nhuận cho tờ báo. Quảng cáo có thể được sử dụng để quảng bá hàng hóa và dịch vụ cải thiện sức khỏe cộng đồng. Nó cũng giúp người tiêu dùng biết về các sản phẩm mới.

Lợi ích kinh tế khi sử dụng nhân sự thuê ngoài

Việc thuê ngoài nhân sự giúp loại bỏ các chi phí đào tạo, bảo hiểm, phúc lợi trong khi công ty vẫn đạt được hiệu quả công việc với chất lượng cao. 

Lợi ích kinh tế của việc tái chế

Bằng cách sử dụng các vật liệu có thể tái chế giúp tạo ra sản phẩm có giá thành rẻ hơn. Trong nhiều ngành công nghiệp, doanh nghiệp phải tốn nhiều chi phí cho việc xử lý chất thải. Giảm bớt những điều này bằng cách tái chế được coi là không chỉ có tác động tích cực đến văn hóa của doanh nghiệp mà còn có thể làm tăng lợi nhuận.

Vậy là bạn đã hiểu lợi ích kinh tế là gì rồi phải không? Đó đều là các khía cạnh bạn có thể dễ dàng gặp gỡ hàng ngày. Bạn đang làm gì để tạo ra lợi ích kinh tế cho bản thân và đóng góp vào sự phát triển của xã hội?

Trâm Nguyễn

Sao chép thành công