Tìm thấy 2 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Kế toán giá thành"

Nhân Viên Kế Toán Gía Thành

Công ty TNHH CJ FOODS VIỆT NAM - Hồ Chí Minh

Công ty TNHH CJ FOODS VIỆT NAM

Thương lượng | Nhân viên

* Công việc chính và trách nhiệm:
- Theo dõi, phản ánh, hạch toán đầy đủ, chính xác, kịp thời các nghiệp vụ nhập, xuất kho nguyên vật liệu, hàng hoá
- Theo dõi tình hình sử dụng nguyên vật liệu, hàng hoá, vật tư theo định mức và những quy định đã ban hành nhằm phát hiện kịp thời những bất hợp lý, lãng phí, hao hụt tron...

Kế toán / Kiểm toán

Kế Toán Quận Ba Đình Kế toán giá thành

29/11/2017

Nhân Viên Kế Toán Giá Thành

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam

8,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

- Phụ trách tính giá thành;
- Kiểm soát các đơn vị cấu thành giá thành sản phẩm;
- Kiểm soát tính đúng đắn của việc hạch toán chi phí sản xuất và phân bổ chi phí sản xuất cho các trung tâm chi phí;
- Báo cáo và đề xuất kịp thời những bất hợp lý, mất cân đối...để có biện pháp xử lý;
- Báo cáo tình hình công việc theo yê...

Kế toán / Kiểm toán

Kế Toán Sản Xuất Kế toán giá thành Thị Xã Từ Sơn

23/11/2017

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-