Tìm thấy 1 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Kế toán giá thành"

Nhân Viên Kế Toán Giá Thành

Công Ty TNHH Seojin System Vina - Bắc Ninh

Công Ty TNHH Seojin System Vina

Thương lượng | Nhân viên

- Lập ra mục tiêu về giá thành đồng thời theo dõi sự chênh lệch giá và triển khai các họat động liên quan để hoàn thành mục tiêu giá thành
- Mở các cuộc họp về giá thành
- Kiểm soát chi phí
- Hạch toán giá thành
- Duy trì các số liệu hệ thống liên quan
- Kiểm soát tồn kho
- Làm báo biểu
- Kết toán giá thành theo tháng
...

Kế toán / Kiểm toán

Kế Toán Kế toán giá thành

22/03/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-