Tìm thấy 204 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Hải Dương"

Nhân Viên Quan Hệ Đối Ngoại

TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS - Hải Dương

6,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên
17/07/2019

Nhân Viên QC

TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS - Hải Dương

7,500,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Nhân viên
17/07/2019

Trưởng Phòng Sản Xuất (Tiếng Nhật - Hải Dương)

CareerLink’s Client - Hải Dương

17,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
16/07/2019

MT Supervisor Khu Vực Miền Bắc

Công Ty TNHH Taisun Việt Nam - Hải Dương, Hà Nội, Hải Phòng

11,000,000VNĐ - 13,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
15/07/2019

[Hải Dương] Trưởng Nhóm Kinh Doanh

Cty VNPay (sản phẩm VNPayQR - DigiLife) - Hải Dương

15,000,000VNĐ - 25,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
15/07/2019

Kỹ Sư QA (Tiếng Nhật hoặc Tiếng Anh - Hà Nội)

CareerLink’s Client - Hải Dương

7,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
15/07/2019

Giám Sát Phòng Chất Lượng (KCN Phúc Điền)

CareerLink’s Client - Hải Dương

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
15/07/2019

Kỹ Sư QA (KCN Phúc Điền)

CareerLink’s Client - Hải Dương

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
15/07/2019

Quản Lý Sản Xuất

TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS - Hải Dương

8,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
13/07/2019

Nhân Viên Phụ Máy/ Ra Ống

Công Ty Cổ Phần Ống Thép Thuận Phát - Hải Dương

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
11/07/2019

Công Nhân Vận Hành Máy

Công Ty Cổ Phần Ống Thép Thuận Phát - Hải Dương

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
11/07/2019

Công Nhân Hàn Băng

Công Ty Cổ Phần Ống Thép Thuận Phát - Hải Dương

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
11/07/2019

Nhân Viên Kĩ Thuật Điện

Công Ty Cổ Phần Ống Thép Thuận Phát - Hải Dương

8,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
11/07/2019

Công Nhân Cẩu Hàng

Công Ty Cổ Phần Ống Thép Thuận Phát - Hải Dương

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
11/07/2019

Quản Đốc Sản Xuất

Công Ty Cổ Phần Ống Thép Thuận Phát - Hải Dương

20,000,000VNĐ - 25,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
11/07/2019

Phó Giám Đốc Nhà Máy

Công Ty Cổ Phần Ống Thép Thuận Phát - Hải Dương

25,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
11/07/2019

TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG (QC)

Công Ty Cổ Phần Ống Thép Thuận Phát - Hải Dương

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
11/07/2019

Kỹ sư M&E

TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS - Hải Dương

10,000,000VNĐ - 25,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
11/07/2019

Phó Giám Đốc Nhà Máy

TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS - Hải Dương

Thương lượng | Giám đốc
11/07/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-