Tìm thấy 623 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Bắc Ninh"

Quản Lý Kho (Trưởng Nhóm )

Công ty TNHH AG TECH (YOUNGBO VINA) - Bắc Ninh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
22/01/2020

Nhân Viên R&D

Công ty TNHH AG TECH (YOUNGBO VINA) - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên
22/01/2020

Nhân Viên QC

Công ty TNHH AG TECH (YOUNGBO VINA) - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên
22/01/2020

Nhân Viên IT

Công ty TNHH AG TECH (YOUNGBO VINA) - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên
22/01/2020

Kế Toán Trưởng

Công Ty TNHH Seojin System Vina - Bắc Ninh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
22/01/2020

Phó Phòng Công Nghệ

Công Ty CP In Và Bao Bì Goldsun - Bắc Ninh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
22/01/2020

Trưởng Bộ Phận Công Nghệ Thông Tin

Công Ty CP In Và Bao Bì Goldsun - Bắc Ninh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
21/01/2020

Nhân Viên Mua Hàng

Công Ty CP In Và Bao Bì Goldsun - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên
21/01/2020

Phó Quản Đốc Xưởng In

Công Ty CP In Và Bao Bì Goldsun - Bắc Ninh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
21/01/2020

Kế Toán Trưởng (Tiếng Anh)

CÔNG TY TNHH USER INTERFACE TECHNOLOGY VIỆT NAM - Bắc Ninh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
20/01/2020

Nhân Viên Cơ Điện

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Điện Tử Thành Long - Bắc Ninh

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
20/01/2020

Kỹ Sư Điện tử Circuirt

CÔNG TY TNHH USER INTERFACE TECHNOLOGY VIỆT NAM - Bắc Ninh

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
20/01/2020

NHÂN VIÊN QC BIA

Công ty Cổ phần Đường Man - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên
20/01/2020

Nhân Viên IT

Công Ty TNHH Synopex Vina2 - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên
20/01/2020

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam - Bắc Ninh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
20/01/2020

Giám Sát Mua Hàng ( Bộ phận Sales)

Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam - Bắc Ninh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
20/01/2020

PHÓ PHÒNG TIÊU CHUẨN

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
20/01/2020

QUẢN LÝ SẢN XUẤT: SHIFT LEADER/GROUPLEADER

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

8,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
20/01/2020

NHÂN VIÊN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
20/01/2020

Nhân Viên Kinh Doanh Tại Yên Phong, Bắc Ninh

FPT Telecom - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên
20/01/2020

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-