Tìm thấy 300 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Bắc Ninh"

NHÂN VIÊN LASER (Supervisor)

Công Ty TNHH Dreamtech (Việt Nam) - Bắc Ninh

Cạnh tranh | Trưởng nhóm / Giám sát

23/05/2017

QUẢN LÝ KHO VẬT TƯ

Công Ty TNHH Dreamtech (Việt Nam) - Bắc Ninh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

23/05/2017

NHÂN VIÊN PQC

CÔNG TY TNHH CNC VINA - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên

23/05/2017

SHIPPING LEADER

CÔNG TY TNHH JMT VN - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên

23/05/2017

NHÂN VIÊN SALES

CÔNG TY TNHH JMT VN - Bắc Ninh

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

23/05/2017

Nhân Viên Tổng Vụ (Tiếng Nhật N2 - Bắc Ninh)

CareerLink’s Client - Bắc Ninh

600USD - 800USD | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

23/05/2017

Kỹ Sư Tự Động Hóa

Công Ty TNHH Taixin Printing Vina - Bắc Ninh

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

22/05/2017

Kỹ Sư Phần Mềm

Công Ty TNHH Taixin Printing Vina - Bắc Ninh

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

22/05/2017

Nhân Viên Marketing

Công Ty TNHH Taixin Printing Vina - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên

22/05/2017

General Accountant (Bac Ninh)

CareerLink’s Client - Bắc Ninh

800USD - 1,200USD | Nhân viên

22/05/2017

Marketing Manager

CareerLink’s Client - Bắc Ninh

950USD - 2,500USD | Quản lý / Trưởng phòng

22/05/2017

Senior Finance Staff

CareerLink’s Client - Bắc Ninh

600USD - 950USD | Nhân viên

21/05/2017

Business Development Staff

CareerLink’s Client - Bắc Ninh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

21/05/2017

Việc Làm Hấp Dẫn

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty TNHH Sơn Samhwa Vina - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên

20/05/2017

Tổ Trưởng Quản Lý Kho

Công Ty TNHH Taixin Printing Vina - Bắc Ninh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

19/05/2017

TRƯỞNG MÁY BẾ HỘP

CÔNG TY TNHH CNC VINA - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên

19/05/2017

02 TRƯỞNG MÁY GẤP HỘP

CÔNG TY TNHH CNC VINA - Bắc Ninh

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

19/05/2017

Nhân Viên Kho

CareerLink’s Client - Bắc Ninh

267USD - 520USD | Nhân viên

19/05/2017

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Anh

CÔNG TY TNHH JMT VN - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên

18/05/2017

NHÂN VIÊN QA

CÔNG TY TNHH JMT VN - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên

18/05/2017

CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

CÔNG TY TNHH JMT VN - Bắc Ninh

6,500,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Mới đi làm

18/05/2017

Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng

CÔNG TY TNHH JMT VN - Bắc Ninh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

18/05/2017

PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN

CÔNG TY TNHH JMT VN - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên

18/05/2017

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT - Chương Trình SPI

CÔNG TY TNHH JMT VN - Bắc Ninh

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

18/05/2017

Nhân viên Kho vật tư

CÔNG TY TNHH JMT VN - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên

18/05/2017

NHÂN VIÊN IT

CÔNG TY TNHH JMT VN - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên

18/05/2017

Nhân viên Quản lý kho thành phẩm

CÔNG TY TNHH JMT VN - Bắc Ninh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

18/05/2017

Tổ Trưởng Sản Xuất (SMD Line Leader)

Công Ty TNHH Dreamtech (Việt Nam) - Bắc Ninh

Hơn 5,500,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

18/05/2017

NHÂN VIÊN IT

Công Ty TNHH Dreamtech (Việt Nam) - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên

18/05/2017

Nhân Viên Quản Lý Kho

CÔNG TY TNHH JMT VN - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên

18/05/2017

Trưởng Nhóm Quản Lý CNC

Công Ty TNHH Dreamtech (Việt Nam) - Bắc Ninh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

18/05/2017

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-