Tìm thấy 285 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Bắc Ninh"

Quản Lý Sản Xuất

Công Ty TNHH Taixin Printing Vina - Bắc Ninh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

20/02/2017

Kỹ Sư Điện - Điện Tử

Công Ty TNHH VKMD - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên

20/02/2017

Nhân Viên Mua Hàng

Công Ty TNHH Taixin Printing Vina - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên

20/02/2017

Nhân Viên Tổng Vụ (Tiếng Nhật N2 - Bắc Ninh)

CareerLink’s Client - Bắc Ninh

600USD - 800USD | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

19/02/2017

Marketing Manager

CareerLink’s Client - Bắc Ninh

950USD - 2,500USD | Quản lý / Trưởng phòng

18/02/2017

QUẢN LÝ CỬA HÀNG TẠI BẮC NINH

Công Ty CP Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Bắc Ninh

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

17/02/2017

Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng

CÔNG TY TNHH JMT VN - Bắc Ninh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

17/02/2017

Nhân Viên Kho

CÔNG TY TNHH JMT VN - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên

17/02/2017

Quản Lý Xuất Hàng

CÔNG TY TNHH JMT VN - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên

17/02/2017

Senior Finance Staff

CareerLink’s Client - Bắc Ninh

600USD - 950USD | Nhân viên

17/02/2017

Business Development Staff

CareerLink’s Client - Bắc Ninh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

17/02/2017

QUẢN LÝ SẢN XUẤT ( TIẾNG HÀN/TIẾNG TRUNG)

CÔNG TY TNHH CNC VINA - Bắc Ninh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

16/02/2017

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên

15/02/2017

Công Nhân Kho (VSIP, Bắc Ninh)

DHL Supply Chain (Vietnam) Ltd. - Bắc Ninh

Thương lượng | Mới đi làm

14/02/2017

Trưởng Nhóm Mua Hàng

Công Ty TNHH Taixin Printing Vina - Bắc Ninh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

14/02/2017

Chief Accountant (Tien Son IZ- Bắc Ninh)

CareerLink’s Client - Bắc Ninh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

14/02/2017

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-