Tìm thấy 272 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Bắc Ninh"

Nhân Viên Tiếng Nhật (C)

RGF HR AGENT VIETNAM CO., LTD. - Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng

500VNĐ - 1,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

01-08-2015

Administration Staff

CareerLink’s Client - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên

31-07-2015

Nursing Staff

CareerLink’s Client - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên

31-07-2015

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

CareerLink’s Client - Bắc Ninh

400USD - 700USD | Nhân viên

31-07-2015

Sales Supervisor (1 position)

CÔNG TY TNHH SRITHAI (HÀ NỘI) - Bắc Ninh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

29-07-2015

Warehouse & Logistic Supervisor (1 position)

CÔNG TY TNHH SRITHAI (HÀ NỘI) - Bắc Ninh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

29-07-2015

Injection machine maintenance Supervisor (1 position)

CÔNG TY TNHH SRITHAI (HÀ NỘI) - Bắc Ninh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

29-07-2015

Mold Maintenance Supervisor (1 position)

CÔNG TY TNHH SRITHAI (HÀ NỘI) - Bắc Ninh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

29-07-2015

QC Staff (1 position)

CÔNG TY TNHH SRITHAI (HÀ NỘI) - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên

29-07-2015

Giám Sát Chất Lượng (QA)

CÔNG TY TNHH SRITHAI (HÀ NỘI) - Bắc Ninh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

29-07-2015

Purchasing & Import-Export Supervisor (1 position)

CÔNG TY TNHH SRITHAI (HÀ NỘI) - Bắc Ninh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

29-07-2015

Giám Sát Hành Chính Nhân Sự

CÔNG TY TNHH SRITHAI (HÀ NỘI) - Bắc Ninh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

29-07-2015

Chief Acountant (Kế Toán Trưởng) (1 position)

CÔNG TY TNHH SRITHAI (HÀ NỘI) - Bắc Ninh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

29-07-2015

Nhân Viên Mua Hàng

CÔNG TY TNHH CNC VINA - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên

27-07-2015

Kế Toán Trưởng

CÔNG TY TNHH CNC VINA - Bắc Ninh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

27-07-2015

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

CÔNG TY TNHH CNC VINA - Bắc Ninh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

27-07-2015

Sales Supervisor North (Urgent)

Tân Hiệp Phát Group - Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Nam Định

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

27-07-2015

Sửa yêu cầu tìm việc làm tuyển dụng