Tìm thấy 235 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Bắc Ninh"

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

CareerLink’s Client - Bắc Ninh

400USD - 700USD | Nhân viên

01-10-2015

Transport Customer Service

DHL Supply Chain (Vietnam) Ltd. - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên

30-09-2015

Nhân Viên Phòng Mua

Công Ty TNHH Taixin Printing Vina - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên

29-09-2015

Factory Manager

Công Ty TNHH Hương Gia Vị Sơn Hà - Bắc Ninh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

25-09-2015

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật (Bắc Ninh)

CareerLink’s Client - Bắc Ninh

Thương lượng | Mới đi làm

25-09-2015

QUẢN LÍ BẾP ĂN CÔNG NGHIỆP

Công Ty TNHH PNK - Bắc Ninh, Hải Dương, Hà Nội, Phú Thọ

8,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

22-09-2015

VIỄN THÔNG A TUYỂN GIÁM SÁT SIÊU THỊ [TỪ SƠN-BẮC NINH]

Công Ty CP SX TM XNK Viễn Thông A - Bắc Ninh

10,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

21-09-2015

VIỄN THÔNG A TUYỂN GIÁM SÁT SIÊU THỊ [TỪ SƠN-BẮC NINH]

Công Ty CP SX TM XNK Viễn Thông A - Bắc Ninh

10,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

21-09-2015

Production Engineering Staff ( Japanese)

CareerLink’s Client - Bắc Ninh

500USD - 700USD | Mới đi làm

18-09-2015

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật (N3)

CareerLink’s Client - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên

17-09-2015

Nhân Viên Phục Vụ Bếp

Công Ty TNHH PNK - Bắc Ninh, Hải Dương, Hà Nội, Phú Thọ, Vĩnh Phúc

2,500,000VNĐ - 3,000,000VNĐ | Nhân viên

15-09-2015

Nhân Viên Kinh Doanh ( Bắc Ninh )

CareerLink’s Client - Bắc Ninh

4,000,000VNĐ - 5,000,000VNĐ | Nhân viên

14-09-2015

VIỄN THÔNG A TUYỂN GIÁM SÁT SIÊU THỊ [TỪ SƠN-BẮC NINH]

Công Ty CP SX TM XNK Viễn Thông A - Bắc Ninh

10,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

11-09-2015

Sửa yêu cầu tìm việc làm tuyển dụng