Tìm thấy 260 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Bắc Ninh"

Nhân Viên Cơ-Điện ( Biết Tiếng Trung)

Công Ty TNHH Taixin Printing Vina - Bắc Ninh

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

08/10/2016

Nhân Viên IT

Công Ty TNHH Taixin Printing Vina - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên

22/10/2016

Nhân Viên EHS

Công Ty TNHH Taixin Printing Vina - Bắc Ninh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

21/10/2016

Trưởng Nhóm Bộ Phận Rèn (VSIP Bắc Ninh)

CareerLink’s Client - Bắc Ninh

12,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

20/10/2016

Quản Lý Kỹ Thuật (Trưởng Nhóm PE)

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

19/10/2016

Trợ Lý Phòng Kỹ Thuật Cải Tiến

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

19/10/2016

Nhân Viên Pháp Chế

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên

26/09/2016

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

26/09/2016

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-