Tìm thấy 717 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Bình Dương"

Trưởng Phòng Thu Mua (Ưu Tiên Biết Tiếng Hoa)

Công Ty TNHH Hưng Dụ - Bình Dương, Bắc Giang

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

18/07/2016

Giám Đốc Sản Xuất (Tiếng Hoa lưu loát)

Công Ty TNHH Hưng Dụ - Bình Dương

Hơn 30,000,000VNĐ | Quản lý cấp cao

18/07/2016

Nhân Viên QC Online

Công Ty TNHH Hưng Dụ - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên

01/07/2016

Thợ Hàn

SHYANG HUNG CHENG - Bình Dương

Thương lượng | Mới đi làm

25/07/2016

Nhân Viên Sales Admin

ELEK Electronics Co., Ltd - Bình Dương

6,000,000VNĐ | Nhân viên

25/07/2016

Kỹ Sư Thiết Kế M&E

ELEK Electronics Co., Ltd - Bình Dương

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

25/07/2016

Kỹ Thuật Viên Điện Tử

ELEK Electronics Co., Ltd - Bình Dương

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

25/07/2016

Nhân Viên Kỹ Thuật

ELEK Electronics Co., Ltd - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên

25/07/2016

Sales & Coordinator Executive

ELEK Electronics Co., Ltd - Bình Dương, Hồ Chí Minh

Thương lượng | Mới đi làm

25/07/2016

Kỹ Sư Firmware

ELEK Electronics Co., Ltd - Bình Dương

6,000,000VNĐ | Nhân viên

25/07/2016

Electrical Engineer

CareerLink’s Client - Bình Dương

800USD - 1,000USD | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

25/07/2016

Architect Staff

CareerLink’s Client - Bình Dương, Hồ Chí Minh

600USD - 1,000USD | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

25/07/2016

Nhân Viên QC ( Tiếng Nhật N2 )

CareerLink’s Client - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên

25/07/2016

QC Supervisor (Lĩnh vực bao bì)

CareerLink’s Client - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên

24/07/2016

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-