Tìm thấy 163 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Bà Rịa - Vũng Tàu"

Electrical Engineer

Posco SS Vina Co., LTD - Bà Rịa - Vũng Tàu

Thương lượng | Nhân viên

24/07/2017

Civil Engineer

Posco SS Vina Co., LTD - Bà Rịa - Vũng Tàu

Thương lượng | Nhân viên

21/07/2017

NHÂN VIÊN KIỂM SOÁT NỘI BỘ

Công Ty TNHH MTV VLXD Hoa Sen - Bà Rịa - Vũng Tàu

7,000,000VNĐ - 9,000,000VNĐ | Nhân viên

21/07/2017

Safety Engineer

Posco SS Vina Co., LTD - Bà Rịa - Vũng Tàu

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

14/07/2017

Rolling Steel Engineer

Posco SS Vina Co., LTD - Bà Rịa - Vũng Tàu

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

14/07/2017

NHÂN VIÊN ISO

Công Ty TNHH MTV VLXD Hoa Sen - Bà Rịa - Vũng Tàu

7,000,000VNĐ - 9,000,000VNĐ | Nhân viên

12/07/2017

Mechanical Engineer

Posco SS Vina Co., LTD - Bà Rịa - Vũng Tàu

Thương lượng | Nhân viên

11/07/2017

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-