Tìm thấy 118 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Bà Rịa - Vũng Tàu"

CÔNG NHÂN PHỔ THÔNG (NAM)

IS VINA CO., LTD - Bà Rịa - Vũng Tàu

Hơn 4,650,000VNĐ | Nhân viên

23/05/2017

Purchasing Staff

Posco SS Vina Co., LTD - Bà Rịa - Vũng Tàu

Thương lượng | Nhân viên

23/05/2017

Admin Staff

Posco SS Vina Co., LTD - Bà Rịa - Vũng Tàu

Thương lượng | Nhân viên

22/05/2017

ĐỐC CÔNG CẢNG (PORT FOREMAN)

IS VINA CO., LTD - Bà Rịa - Vũng Tàu

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

22/05/2017

THÔNG DỊCH TIẾNG HÀN

IS VINA CO., LTD - Bà Rịa - Vũng Tàu

Thương lượng | Nhân viên

19/05/2017

NHÂN VIÊN KẾ HOẠCH CUNG ỨNG

Công Ty TNHH MTV VLXD Hoa Sen - Bà Rịa - Vũng Tàu

7,000,000VNĐ - 9,000,000VNĐ | Nhân viên

18/05/2017

Giám Sát Bán Hàng Hồ Mây - Vũng Tàu

CÔNG TY AN CO-OPERATIVE - Bà Rịa - Vũng Tàu

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

09/05/2017

Nhân Viên Giao Hàng tại Vũng Tàu

CÔNG TY TNHH DV & TM MESA - Bà Rịa - Vũng Tàu

4,000,000VNĐ - 5,000,000VNĐ | Nhân viên

09/05/2017

Nhân Viên Trưng Bày Tại Long Điền

CÔNG TY TNHH DV & TM MESA - Bà Rịa - Vũng Tàu

4,000,000VNĐ - 6,000,000VNĐ | Nhân viên

09/05/2017

Nhân Viên Bán Hàng tại Long Điền

CÔNG TY TNHH DV & TM MESA - Bà Rịa - Vũng Tàu

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

09/05/2017

Thợ Cơ khí/Thợ Sửa chữa

MeKong Flour Mills - Bà Rịa - Vũng Tàu

Thương lượng | Nhân viên

06/05/2017

Treasury Accountant

MeKong Flour Mills - Bà Rịa - Vũng Tàu

Thương lượng | Nhân viên

06/05/2017

Electrical Engineer

MeKong Flour Mills - Bà Rịa - Vũng Tàu

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

06/05/2017

Mechanical Engineer

MeKong Flour Mills - Bà Rịa - Vũng Tàu

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

06/05/2017

Account Assistant

MeKong Flour Mills - Bà Rịa - Vũng Tàu

Thương lượng | Nhân viên

06/05/2017

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-