Tìm thấy 35 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Đăk Nông"

[Dak Nông] FPT Shop Quản Lý Kho

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Đăk Nông

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

20/09/2018

Nhân Viên Kinh Doanh ( Đắc Nông )

Công Ty Cổ Phần Sơn Jymec Việt Nam - Đăk Nông

10,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Nhân viên

31/08/2018

Kỹ Sư Tự Động Hóa, Ks Điện (03 Người)

Công ty TNHH Luyện Kim Trần Hồng Quân - Đăk Nông

15,000,000VNĐ - 25,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

29/08/2018

Kỹ Sự Cơ Khí, Kỹ Sư Chế Tạo Máy (03 Người)

Công ty TNHH Luyện Kim Trần Hồng Quân - Đăk Nông

15,000,000VNĐ - 25,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

29/08/2018

[Đắk Nông] Trưởng Trại Gia Công

Công Ty TNHH MASAN NUTRI-SCIENCE (Proconco & Anco) - Đăk Nông

20,000,000VNĐ - 25,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

24/08/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-