Tìm thấy 100 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Quảng Nam"

Human Resource Manager (Làm việc tại Hội An)

Elegance Hospitality Group - Quảng Nam

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

25/03/2017

FACTORY MANAGER

GERMTON INDUSTRIAL COMPANY LIMITED - Quảng Nam

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

21/03/2017

IT SUPERVISOR (GARMENT COMPANY)

GERMTON INDUSTRIAL COMPANY LIMITED - Quảng Nam

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

21/03/2017

HR MANAGER ( GARMENT COMPANY)

GERMTON INDUSTRIAL COMPANY LIMITED - Quảng Nam

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

21/03/2017

SITE CONSTRUCTION SUPERVISOR ( GARMENT COMPANY)

GERMTON INDUSTRIAL COMPANY LIMITED - Quảng Nam

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

21/03/2017

PURCHASING SUPERVISOR ( GARMENT COMPANY)

GERMTON INDUSTRIAL COMPANY LIMITED - Quảng Nam

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

21/03/2017

SAMPLE ROOM SUPERVISOR ( GARMENT INDUSTRY)

GERMTON INDUSTRIAL COMPANY LIMITED - Quảng Nam

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

21/03/2017

QA/QC MANAGER ( GARMENT INDUSTRY)

GERMTON INDUSTRIAL COMPANY LIMITED - Quảng Nam

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

21/03/2017

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-