A division of Bureau Veritas international group, Bureau Veritas Consumer Products Services (BVCPS) is a world leader in consumer product testing, inspection, and auditing services provider. Locations in 40 countries with over 6,500 employees, BVCPS help to enhance and protect the value of greatest business assets: Brand, People & Customers. To cope with our continuous expansion, you are cordially invited to join as one of our professional associates in Vietnam.


Tìm thấy 15 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Nhân Viên Cắt Mẫu Hàng Dệt May

Bureau Veritas Consumer Products Services Việt Nam - Hồ Chí Minh

6,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Sinh viên/ Thực tập sinh
06/12/2019

Nhân Viên Nhập Liệu Báo Cáo

Bureau Veritas Consumer Products Services Việt Nam - Hà Nội

5,500,000VNĐ - 6,000,000VNĐ | Mới đi làm
19/11/2019

Nơi làm việc

  • Văn Phòng - Hồ Chí Minh 11 công việc

    Lô C7-C9, Cụm 2, KCN Cát Lái,Hồ Chí Minh, Việt Nam

  • Văn phòng - Đà Nẵng 1 công việc

    Thanh Loi Building, 3th Floor – 249 Nguyen Van Linh,Đà Nẵng, Việt Nam

  • Ha Noi Office 2 công việc

    386 Nguyễn Văn Linh, Khu Công nghiệp Đài Tư,Hà Nội, Việt Nam