Tìm thấy 64 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Bắc Giang"

Nhân Viên Thu Mua

Công Ty TNHH Hưng Dụ - Bắc Giang

Thương lượng | Nhân viên

25/04/2017

QUẢN LÝ SHOWROOM THỜI TRANG ELISE BẮC GIANG

CÔNG TY CỔ PHẦN ELISE - Bắc Giang

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

17/04/2017

FPT TELECOM BẮC GIANG TUYỂN DỤNG GIAO DỊCH VIÊN TẠI QUẦY

FPT Telecom - Bắc Giang

5,000,000VNĐ - 6,000,000VNĐ | Nhân viên

21/04/2017

NHÂN VIÊN KINH DOANH - FPT Bắc Giang

FPT Telecom - Bắc Giang

Cạnh tranh | Nhân viên

21/04/2017

Kế Toán Tổng Hợp ( 02 Nhân Sự)

Công Ty CP CASABLANCA Việt Nam - Bắc Giang

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

19/04/2017

NHÂN VIÊN THU NGÂN - BIG C BẮC GIANG

Hệ Thống Big C Việt Nam - Bắc Giang

3,000,000VNĐ - 5,000,000VNĐ | Nhân viên

19/04/2017

NHÂN VIÊN KHO - BIG C BẮC GIANG

Hệ Thống Big C Việt Nam - Bắc Giang

3,000,000VNĐ - 5,000,000VNĐ | Nhân viên

17/04/2017

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-