Tìm thấy 40 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Bắc Giang"

Trưởng Phòng QC/QA (Tiếng Hoa)

Công Ty TNHH Hưng Dụ - Bình Dương, Bắc Giang

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

20/01/2016

Nhân Viên Kho

Công Ty TNHH Hưng Dụ - Bắc Giang

Thương lượng | Nhân viên

20/01/2016

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty TNHH Hưng Dụ - Bình Dương, Bắc Giang

Thương lượng | Nhân viên

20/01/2016

Trưởng Phòng Thu Mua (Tiếng Anh/Tiếng Hoa)

Công Ty TNHH Hưng Dụ - Bình Dương, Bắc Giang

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

20/01/2016

Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty Cổ Phần Forest & Friends - Bắc Giang

5,000,000VNĐ - 6,000,000VNĐ | Nhân viên

20/01/2016

Sửa yêu cầu tìm việc làm tuyển dụng

-