Tìm thấy 69 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Bắc Giang"

Giám Sát Bán Hàng

Công Ty Cổ Phần Newton Quốc Tế - Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

24/08/2016

Phó Giám Đốc Nhà Máy Bắc Giang

Công Ty CP CASABLANCA Việt Nam - Bắc Giang

30,000,000VNĐ - 35,000,000VNĐ | Giám đốc

24/08/2016

Nhân Viên Môi Trường (HSE)

Công Ty CP CASABLANCA - Bắc Giang

5,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Nhân viên

22/08/2016

Trưởng Phòng Thu Mua (Ưu Tiên Biết Tiếng Hoa)

Công Ty TNHH Hưng Dụ - Bình Dương, Bắc Giang

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

18/08/2016

Quản Lý Kho

Công Ty TNHH Hưng Dụ - Bình Dương, Bắc Giang

Thương lượng | Nhân viên

18/08/2016

Quản Lý Thu Cúc Clinic - Chi Nhánh Bắc Giang

Công Ty Y Khoa & Thẩm Mỹ Thu Cúc - Bắc Giang

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

12/08/2016

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-