Tìm thấy 129 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Bắc Giang"

Cán Bộ An Toàn

CÔNG TY CỔ PHẦN ECOBA VIỆT NAM - Bắc Giang, Hà Nội

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

19/10/2018

Giám Sát Bán Hàng (KV: Bắc Ninh, Bắc Giang)

CÔNG TY CỔ PHẦN TNG POWER - Bắc Giang, Bắc Ninh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

18/10/2018

GIÁM SÁT MEP

CÔNG TY CỔ PHẦN ECOBA VIỆT NAM - Bắc Giang, Hà Nội, Hải Phòng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

18/10/2018

Quản Lý Kho Nguyên Vật Liệu

Công Ty TNHH YounYi Electronics Vina - Bắc Giang

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

17/10/2018

Trưởng nhóm giao hàng

Công Ty TNHH YounYi Electronics Vina - Bắc Giang

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

16/10/2018

Trưởng Phòng QC

Công Ty TNHH YounYi Electronics Vina - Bắc Giang

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

16/10/2018

Giám Sát HSE

CÔNG TY CỔ PHẦN ECOBA VIỆT NAM - Bình Định, Bắc Giang, Hà Nội

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

15/10/2018

Việc Làm Hấp Dẫn

Kỹ Sư Máy Tự Động Hóa

Công Ty Cổ Phần Chế Biến Thực Phẩm Xuất Khẩu G.O.C - Bắc Giang

Hơn 7,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

12/10/2018

[GHN Express - Bắc Giang] Nhân viên Giao nhận

Giao Hang Nhanh Holdings - Bắc Giang

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

12/10/2018

GIÁM SÁT BÁN HÀNG KHU VỰC (Bắc Giang)

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SAO PHƯƠNG NAM - Bắc Giang

10,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

10/10/2018

NAM NHÂN VIÊN QUẦY CÁ - BIGC BẮC GIANG

Hệ Thống Big C Việt Nam - Bắc Giang

3,800,000VNĐ - 4,500,000VNĐ | Nhân viên

09/10/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-