Tìm thấy 70 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Bắc Giang"

Giám Đốc Sản Xuất

Công Ty TNHH Hưng Dụ - Bình Dương, Bắc Giang

Hơn 30,000,000VNĐ | Quản lý cấp cao

08/09/2016

Trưởng Phòng QC/QA (Biết Tiếng Hoa)

Công Ty TNHH Hưng Dụ - Bình Dương, Bắc Giang

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

12/09/2016

Trưởng Phòng Thu Mua (Ưu Tiên Biết Tiếng Hoa)

Công Ty TNHH Hưng Dụ - Bình Dương, Bắc Giang

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

12/09/2016

Nhân Viên Cơ Điện

Công Ty TNHH Hưng Dụ - Bắc Giang

Thương lượng | Nhân viên

09/09/2016

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty TNHH Hưng Dụ - Bình Dương, Bắc Giang

Thương lượng | Nhân viên

08/09/2016

Nhân Viên Kho

Công Ty TNHH Hưng Dụ - Bình Dương, Bắc Giang

Thương lượng | Nhân viên

08/09/2016

Nhân Viên QC Online

Công Ty TNHH Hưng Dụ - Bình Dương, Bắc Giang

Thương lượng | Nhân viên

08/09/2016

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-