Tìm thấy 51 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Bắc Giang"

Phó Phòng HCNS - Nhà máy Tân Dĩnh - Bắc Giang

Công Ty CP CASABLANCA Việt Nam - Bắc Giang

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

21/03/2017

NHÂN VIÊN KINH DOANH - FPT Bắc Giang

FPT Telecom - Bắc Giang

Cạnh tranh | Nhân viên

16/03/2017

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Công Ty TNHH Hưng Dụ - Bắc Giang

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

27/02/2017

Quản Lý QC làm việc tại nhà máy Bắc Giang

Công Ty CP CASABLANCA - Bắc Giang

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

15/03/2017

Phó Giám Đốc Nhà Máy Bắc Giang

Công Ty CP CASABLANCA Việt Nam - Bắc Giang

30,000,000VNĐ - 35,000,000VNĐ | Giám đốc

15/03/2017

Trưởng Phòng Thu Mua (Biết Tiếng Hoa)

Công Ty TNHH Hưng Dụ - Bình Dương, Bắc Giang

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

09/03/2017

Nhân Viên Kho

Công Ty TNHH Hưng Dụ - Bình Dương, Bắc Giang

Thương lượng | Nhân viên

09/03/2017

Nhân Viên Cơ Điện

Công Ty TNHH Hưng Dụ - Bình Dương, Bắc Giang

Thương lượng | Nhân viên

27/02/2017

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-