Tìm thấy 74 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Bắc Giang"

Leader QC

Công Ty TNHH YounYi Electronics Vina - Bắc Giang

Cạnh tranh | Nhân viên

15/02/2019

GIÁM SÁT BÁN HÀNG KÊNH GT TẠI BẮC GIANG

CÔNG TY CỔ PHẦN DILIGO HOLDINGS - Bắc Giang

10,000,000VNĐ - 16,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

15/02/2019

Giám Sát Bán Hàng Khu Vực Bắc Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN DILIGO HOLDINGS - Bắc Giang

10,000,000VNĐ - 16,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

12/02/2019

Kế Toán Trưởng (Bắc Giang)

CareerLink’s Client - Bắc Giang

10,000,000VNĐ - 16,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

08/02/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-