Họp đánh giá ứng viên sau buổi phỏng vấn ứng viên

Bằng cách nào bạn có thể cải thiện quyết định tuyển dụng của đội ngũ mình khi được hỏi về kinh nghiệm phỏng vấn ứng viên. Có một cách là hãy tiến hành buổi họp mặt với tất cả những người liên quan có thẩm quyền trong quá trình phỏng vấn ngay sau buổi phỏng vấn ứng viên.

Sau đây là một số bước tiến hành:

1. Chia sẻ về ấn tượng.

Hãy để từng thành viên hội đồng tuyển dụng chia sẻ về ấn tượng của họ với mỗi ứng viên dựa trên những ghi chép trong buổi phỏng vấn. Điều gì làm họ ấn tượng? Câu hỏi nào ứng viên đã nêu ra? Câu trả lời nào ứng viên không trả lời tốt hoặc chưa hoàn tất? Bằng cách chia sẻ những suy nghĩ, ấn tượng này, những thành viên khác trong hội đồng tuyển dụng có thể kiểm tra lại phản ứng của ứng viên. Chắc chắn, sẽ có một thành viên sẽ đưa ra điểm gì đó mà mọi người có thể bỏ lỡ.

2. Khuyến khích những đóng góp  đóng cởi mở và chân thành.

Nếu bạn có nhiều người với nhiều trình độ khác trong quá trình phỏng vấn, hãy vấn khuyến khích tất cả đưa ra ý kiến. Cùng lúc đó,hãy nhấn mạnh với tất cả rằng việc tuyển dụng là một việc quan trọng mà bất kì ai trong hội đồng tuyển dụng cũng buộc phải đưa ra ý kiến chân thực của mình và không được trì hoãn.

3. Sử dụng bảng thang điểm trong phỏng vấn

Yêu cầu tất cả thành viên đánh giá nhân viên thông qua bảng thang điểm và đưa ra ý kiến dựa trên thông tin thu thập được cho tới lúc đó đối với những người mà họ sẽ tuyển dụng. Quá trình này sẽ buộc các thành viên phải so sánh, đối chiếu các ứng viên một cách rõ ràng.

4. Cẩn thận những yếu tố đầu tiên và gần nhất

Con người thường có xu hướng nhớ những gì đến trước và những gì sau cùng, mà quên đi những gì xảy ra ở giữa. Lưu ý các thành viên cẩn thận với những yếu tố đầu tiên và gần nhất và đảm bảo rằng họ không mắc phải lỗi này. Sau cùng, nếu ứng viên thứ 4 là ứng viên sáng giá nhất bạn phỏng vấn, bạn sẽ không muốn tên của anh/cô ta sẽ lẫn vào đống hồ sơ khác.

5. Lập bảng danh sách ứng viên lọt vào vòng 2

Ngoại bỏ những người rõ ràng không hoàn thành tốt buổi phỏng vấn hoặc không có lý lịch, kinh nghiệm theo yêu cầu. Nhưng vẫn nên cân nhắc các ứng viên và cá nhân có kinh nghiệm làm việc tốt nhưng lại không trả lời tốt như những ứng viên khác.Ứng viên sau lại thường trở thành sự lựa chọn đầu tiên. Khi bạn mời thành viên nào trong hội đồng tuyển dụng tham gia buổi phỏng vấn thứ hai, hãy chắc rằng họ phải dành tâm trí cho công việc này, dù họ có tham gia vào vòng phỏng vấn thứ 2 hay không.


Quyên Trần

Sao chép thành công