Tìm thấy 1,556 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Dịch vụ khách hàng"

Giám Sát Nhà Hàng (Làm việc tại Quận 1)

Công ty CPĐTTMQT Mặt Trời Đỏ - Hồ Chí Minh

6,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

21/01/2017

Quản Lý Cửa Hàng_Vĩnh Long

Công Ty CP Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Vĩnh Long

10,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

20/01/2017

Quản Lý Cửa Hàng_Tiền Giang

Công Ty CP Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Tiền Giang

10,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

20/01/2017

Quản Lý Cửa Hàng_Long An

Công Ty CP Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Long An

10,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

20/01/2017

Quản Lý Cửa Hàng_Trà Vinh

Công Ty CP Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Trà Vinh

10,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

20/01/2017

Quản Lý Cửa Hàng_Sóc Trăng

Công Ty CP Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Sóc Trăng

10,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

20/01/2017

Quản Lý Cửa Hàng_Kiên Giang_Thu Nhập 10-20 Triệu/Tháng

Công Ty CP Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Kiên Giang

10,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

20/01/2017

Nhân Viên Thu Ngân

Xuan An Style., Co Ltd - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

20/01/2017

Nhân Viên Hostess

Xuan An Style., Co Ltd - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

20/01/2017

Giám Sát Cửa Hàng F&B

Xuan An Style., Co Ltd - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

20/01/2017

Nhân Viên Pha Chế

Xuan An Style., Co Ltd - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

20/01/2017

Quản Lý Cửa Hàng_Hậu Giang_Thu Nhập 10-20 Triệu/Tháng

Công Ty CP Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Hậu Giang

10,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

20/01/2017

Quản Lý Cửa Hàng_Cần Thơ_Thu Nhập 10-20 Triệu/Tháng

Công Ty CP Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Cần Thơ

10,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

20/01/2017

Quản Lý Cửa Hàng_Cà Mau_Thu Nhập 10-20 Triệu/Tháng

Công Ty CP Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Cà Mau

10,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

20/01/2017

Quản Lý Cửa Hàng_Bến Tre_Thu Nhập 10-20 Triệu/Tháng

Công Ty CP Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Bến Tre

10,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

20/01/2017

Quản Lý Cửa Hàng_Bạc Liêu_Thu Nhập 10-20 Triệu/Tháng

Công Ty CP Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Bạc Liêu

10,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

20/01/2017

Quản Lý Cửa Hàng_An Giang_Thu Nhập 10-20 Triệu/Tháng

Công Ty CP Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - An Giang

10,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

20/01/2017

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-