Tìm thấy 1,409 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Dịch vụ khách hàng"

Giao Dịch Viên - Hà Nội

FPT Trading Group - Hà Nội

Thương lượng | Nhân viên

30/03/2017

Male Receptionist (3 months contract)

The Ascott Limited - Hồ Chí Minh

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

02/03/2017

Brand Manager

CÔNG TY CỔ PHẦN MAISON RETAIL MANAGEMENT INTERNATIONAL - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

13/03/2017

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-