Tìm thấy 86 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Thanh Hóa"

Giám Đốc Chi Nhánh

Công Ty TNHH Taka Việt Nam - Hồ Chí Minh, Hải Dương, Thanh Hóa

12,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Giám đốc

29-07-2015

NV Dịch Vụ Khách Hàng - FPT Telecom Thanh Hóa

FPT Telecom - Thanh Hóa

4,000,000VNĐ - 6,000,000VNĐ | Nhân viên

23-07-2015

Nhân Viên SMP - HS

Công Ty TNHH Giày ANNORA Việt Nam - Thanh Hóa

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

15-07-2015

Giám Đốc Xưởng Sản Xuất

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Công Thanh - Thanh Hóa

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

08-07-2015

Phó Phòng Quản Lý Chất Lượng

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Công Thanh - Thanh Hóa

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

08-07-2015

Trưởng Ca Phòng Quản Lý Chất Lượng

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Công Thanh - Thanh Hóa

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

08-07-2015

Trưởng Ca Sản Xuất

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Công Thanh - Thanh Hóa

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

08-07-2015

Kỹ Sư Công Nghệ

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Công Thanh - Thanh Hóa

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

08-07-2015

Kỹ Sư Lập Trình PLC

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Công Thanh - Thanh Hóa

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

08-07-2015

Kỹ Thuật Viên

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Công Thanh - Thanh Hóa

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

08-07-2015

Kỹ Thuật Viên Cơ Khí

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Công Thanh - Thanh Hóa

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

08-07-2015

Sửa yêu cầu tìm việc làm tuyển dụng