Tìm thấy 82 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Thanh Hóa"

Kỹ Thuật Viên

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Công Thanh - Thanh Hóa

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

12-10-2015

Giám Đốc Xưởng Sản Xuất

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Công Thanh - Thanh Hóa

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

12-10-2015

Trưởng Ca Sản Xuất

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Công Thanh - Thanh Hóa

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

12-10-2015

Kỹ Thuật Viên Cơ Khí

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Công Thanh - Thanh Hóa

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

12-10-2015

Kỹ Sư Công Nghệ

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Công Thanh - Thanh Hóa

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

12-10-2015

Trưởng Ca Phòng Quản Lý Chất Lượng

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Công Thanh - Thanh Hóa

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

12-10-2015

Phó Phòng Quản Lý Chất Lượng

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Công Thanh - Thanh Hóa

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

12-10-2015

Kỹ Sư Lập Trình PLC

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Công Thanh - Thanh Hóa

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

12-10-2015

Giám Sát Kinh Doanh Kênh GT-MT

Tập Đoàn Tecomen - Hồ Chí Minh, Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

19-09-2015

Sửa yêu cầu tìm việc làm tuyển dụng