Tìm thấy 84 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Thanh Hóa"

Nhân Viên Vận Hành Máy Sản Xuất

Công Ty CP Sữa TH - Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa

3,000,000VNĐ - 5,000,000VNĐ | Nhân viên

27-11-2015

Giám Đốc Xưởng Sản Xuất

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Công Thanh - Thanh Hóa

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

19-11-2015

Phó Phòng Quản Lý Chất Lượng

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Công Thanh - Thanh Hóa

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

19-11-2015

Trưởng Ca Phòng Quản Lý Chất Lượng

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Công Thanh - Thanh Hóa

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

19-11-2015

Kỹ Thuật Viên Cơ Khí

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Công Thanh - Thanh Hóa

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

19-11-2015

Kỹ Sư Lập Trình PLC

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Công Thanh - Thanh Hóa

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

19-11-2015

Kỹ Thuật Viên

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Công Thanh - Thanh Hóa

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

19-11-2015

Kỹ Sư Công Nghệ

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Công Thanh - Thanh Hóa

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

19-11-2015

Trưởng Ca Sản Xuất

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Công Thanh - Thanh Hóa

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

19-11-2015

QUẢN LÝ/GIÁM SÁT [THANH HÓA]

Cty CP SX TM XNK Viễn Thông A - Thanh Hóa

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

18-11-2015

Sửa yêu cầu tìm việc làm tuyển dụng