Tìm thấy 69 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Thanh Hóa"

Kỹ Thuật Viên Cơ Khí

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Công Thanh - Thanh Hóa

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

30/05/2016

Kỹ Sư Điện Tự Động Hóa

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Công Thanh - Thanh Hóa

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

30/05/2016

Cán Bộ ATLĐ

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn FLC - Bình Định, Hà Nội, Thanh Hóa

700USD - 1,500USD | Trưởng nhóm / Giám sát

26/05/2016

Trưởng Nhóm Tuyển Dụng

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn FLC - Bình Định, Hà Nội, Thanh Hóa

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

26/05/2016

Quản Lý Đội Vận Tải (Thanh Hóa)

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Công Thanh - Thanh Hóa

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

20/05/2016

QUẢN LÝ/ GIÁM SÁT SIÊU THỊ [TẠI THÁI BÌNH]

Công Ty CP SX TM XNK Viễn Thông A - Thái Bình, Thanh Hóa

8,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

20/05/2016

GIÁM SÁT SIÊU THỊ [TẠI THANH HÓA]

Công Ty CP SX TM XNK Viễn Thông A - Thái Bình, Thanh Hóa

8,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

20/05/2016

Kỹ Sư Điện (Thanh Hóa)

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Công Thanh - Thanh Hóa

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

17/05/2016

Kỹ Sư An Toàn Lao Động (Thanh Hóa)

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Công Thanh - Thanh Hóa

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

17/05/2016

Trưởng Phòng Kế Toán (Thanh Hóa)

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Công Thanh - Thanh Hóa

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

17/05/2016

Quản Đốc Sản Xuất (Thanh Hóa)

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Công Thanh - Thanh Hóa

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

17/05/2016

Trưởng Phòng Cơ Khí (Thanh Hóa)

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Công Thanh - Thanh Hóa

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

17/05/2016

Trưởng Phòng Điện (Thanh Hóa)

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Công Thanh - Thanh Hóa

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

17/05/2016

Giám Đốc Sản Xuất (Thanh Hóa)

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Công Thanh - Thanh Hóa

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

17/05/2016

Nhân Viên Kinh Doanh Khu Vực Thanh Hóa

Công Ty Cổ Phần MERAP GROUP - Hà Nội, Thanh Hóa

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

12/05/2016

Sửa yêu cầu tìm việc làm tuyển dụng

-