Tìm thấy 35 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Ninh Bình"

QUẢN LÝ CỬA HÀNG TẠI NINH BÌNH

Công Ty CP Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Ninh Bình

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

17/02/2017

Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng Tại Kim Sơn- Ninh Bình

FPT Telecom - Ninh Bình

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

10/02/2017

Trình Dược Viên Kênh Bệnh Viện Ninh Bình

Công Ty Cổ Phần MERAP GROUP - Ninh Bình

7,000,000VNĐ - 11,000,000VNĐ | Nhân viên

07/02/2017

Quản Lý Sản Xuất May Mặc - Ninh Bình (Tiếng Nhật N2)

CareerLink’s Client - Ninh Bình

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

03/02/2017

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-