Tìm thấy 56 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Ninh Bình"

Trường Phòng Kinh Doanh Dịch Vụ Viễn Thông FPT Kim Sơn

FPT Telecom - Ninh Bình

Hơn 10,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

14/11/2018

Giám Sát Bán Hàng (KV: Hòa Bình, Ninh Bình)

CÔNG TY CỔ PHẦN TNG POWER - Hòa Bình, Ninh Bình

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

13/11/2018

Nhân Viên Kinh Doanh Dịch Vụ Viễn Thông tại FPT Ninh Bình

FPT Telecom - Ninh Bình

7,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên

13/11/2018

Nhân Viên Quản Lý Vật Liệu

Công ty TNHH DNC Automotive - Ninh Bình

Thương lượng | Nhân viên

19/11/2018

Nhân Viên Kế Toán

Công ty TNHH DNC Automotive - Ninh Bình

5,000,000VNĐ - 6,000,000VNĐ | Nhân viên

19/11/2018

Nhân Viên Mua Hàng

Công ty TNHH DNC Automotive - Ninh Bình

Thương lượng | Nhân viên

19/11/2018

Trình Dược Viên Khu Vực Ninh Bình

Công Ty Cổ Phần Y Dược 3T - Ninh Bình

7,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên

02/11/2018

Nhân Viên Lương/Bảo Hiểm

Công Ty TNHH Sanico Việt Nam - Ninh Bình

Thương lượng | Nhân viên

25/10/2018

Nhân Viên Nhân Sự

Công Ty TNHH Sanico Việt Nam - Ninh Bình

Thương lượng | Nhân viên

25/10/2018

Nhân Viên Thu Mua

Công Ty TNHH Sanico Việt Nam - Ninh Bình

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

25/10/2018

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Công Ty TNHH Sanico Việt Nam - Ninh Bình

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

25/10/2018

Quản Lý Sản Xuất

Công Ty TNHH Sanico Việt Nam - Ninh Bình

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

25/10/2018

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn

Công Ty TNHH Sanico Việt Nam - Ninh Bình

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Nhân viên

25/10/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-