Tìm thấy 27 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Quảng Ngãi"

Trợ Lý Phòng Hành Chính

Công Ty TNHH Điện Tử Sumida Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

05/01/2017

Nhân Viên Kinh Doanh

CÔNG TY TNHH MTV MINH THẮNG VINA - Bình Định, Phú Yên, Quảng Ngãi

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

29/12/2016

Nhân Viên IT

Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Dầu Khí Bình Sơn - Quảng Ngãi

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

20/12/2016

Trưởng Phòng Vật Tư Thiết Bị Thương Mại

Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Dầu Khí Bình Sơn - Quảng Ngãi

11,000,000VNĐ - 13,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

20/12/2016

GIÁM ĐỐC KINH DOANH MIỀN TRUNG

Nhãn Sơn FUKUDA - Đà Nẵng, Quảng Bình, Quảng Ngãi

20,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Giám đốc

07/12/2016

PHÓ GIÁM ĐỐC KINH DOANH MIỀN TRUNG

Nhãn Sơn FUKUDA - Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Giám đốc

07/12/2016

Giám Sát Kinh Doanh Miền Trung

Nhãn Sơn FUKUDA - Đà Nẵng, Quảng Bình, Quảng Ngãi

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

07/12/2016

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-