Tìm thấy 114 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Nông nghiệp/ Lâm nghiệp"

Trưởng Vùng Kinh Doanh Miền Tây

Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp HP - Long An

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

24/02/2017

Trưởng Vùng Kinh Doanh Miền Đông

Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp HP - Long An

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

24/02/2017

Trưởng Phòng Kinh doanh

Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp HP - Long An

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

24/02/2017

Nhân Viên Kế Toán Kho

Công Ty TNHH Nông Sản Việt Mỹ - Hà Nội

8,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

24/02/2017

KẾ TOÁN BÁN HÀNG

Công Ty TNHH Nông Sản Việt Mỹ - Hà Nội

7,000,000VNĐ | Nhân viên

24/02/2017

Food Production Staff (Long Thành IP)

CareerLink’s Client - Đồng Nai

Thương lượng | Nhân viên

22/02/2017

Kỹ Sư Bảo Quản Và Chế Biến Nông Sản

Công Ty TNHH Nông Sản Việt Mỹ - Hà Nội

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

21/02/2017

KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Công Ty TNHH Nông Sản Việt Mỹ - Hà Nội

10,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

20/02/2017

TRƯỞNG PHÒNG LOGISTICS

Công Ty TNHH Nông Sản Việt Mỹ - Hà Nội

12,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

20/02/2017

KẾ TOÁN CHI PHÍ

Công Ty TNHH Nông Sản Việt Mỹ - Hà Nội

7,000,000VNĐ | Nhân viên

20/02/2017

KẾ TOÁN CÔNG NỢ (Debt HO)

Công Ty TNHH Nông Sản Việt Mỹ - Hà Nội

8,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

20/02/2017

TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Công Ty TNHH Nông Sản Việt Mỹ - Hà Nội

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

20/02/2017

Nhân Viên Kiểm Hàng (QC)

Công Ty TNHH A&M Việt Nam - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên

17/02/2017

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-