Tìm thấy 160 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Khánh Hòa"

Trưởng Quầy Thực Phẩm Big C Nha Trang

Hệ Thống Big C Việt Nam - Khánh Hòa

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

26/10/2016

Trưởng Quầy Thức Ăn Sẵn- Big C Nha Trang

Hệ Thống Big C Việt Nam - Khánh Hòa

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

26/10/2016

BẢO VỆ NỘI BỘ TẠI [NHA TRANG]

Công Ty CP SX TM XNK Viễn Thông A - Khánh Hòa

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

26/10/2016

KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI [NHA TRANG]

Công Ty CP SX TM XNK Viễn Thông A - Khánh Hòa

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

26/10/2016

GIÁM SÁT SIÊU THỊ TẠI [DIÊN KHÁNH - KHÁNH HÒA]

Công Ty CP SX TM XNK Viễn Thông A - Khánh Hòa

8,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

20/10/2016

GIÁM SÁT SIÊU THỊ TẠI [VẠN GIÃ - KHÁNH HÒA]

Công Ty CP SX TM XNK Viễn Thông A - Khánh Hòa

8,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

20/10/2016

GIÁM SÁT SIÊU THỊ TẠI [NINH HÒA - KHÁNH HÒA]

Công Ty CP SX TM XNK Viễn Thông A - Khánh Hòa

8,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

20/10/2016

Security

RGB Sdn Bhd - Khánh Hòa

Thương lượng | Nhân viên

18/10/2016

General Worker

RGB Sdn Bhd - Khánh Hòa

Thương lượng | Nhân viên

18/10/2016

Waiter/Waitresses

RGB Sdn Bhd - Khánh Hòa

Thương lượng | Nhân viên

18/10/2016

Technical

RGB Sdn Bhd - Khánh Hòa

Thương lượng | Nhân viên

18/10/2016

Dealer

RGB Sdn Bhd - Khánh Hòa

Thương lượng | Nhân viên

18/10/2016

Surveillance

RGB Sdn Bhd - Khánh Hòa

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

18/10/2016

Cashier

RGB Sdn Bhd - Khánh Hòa

Thương lượng | Nhân viên

18/10/2016

Ambassador

RGB Sdn Bhd - Khánh Hòa

Thương lượng | Nhân viên

18/10/2016

Cashier Supervisor

RGB Sdn Bhd - Khánh Hòa

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

18/10/2016

Club Supervisor

RGB Sdn Bhd - Khánh Hòa

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

18/10/2016

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-