Tìm thấy 149 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Khánh Hòa"

Tranining Executive

Công Ty TNHH Vinpearl Nha Trang - Khánh Hòa

Thương lượng | Nhân viên

29-07-2015

Duty Manager

Công Ty Cổ Phần Vinpearl - Khánh Hòa

Cạnh tranh | Trưởng nhóm / Giám sát

22-07-2015

Front Office Manager

Công Ty Cổ Phần Vinpearl - Khánh Hòa

Cạnh tranh | Quản lý / Trưởng phòng

22-07-2015

Pastry Chef

Công Ty Cổ Phần Vinpearl - Khánh Hòa

Cạnh tranh | Quản lý / Trưởng phòng

22-07-2015

Personal Assistant General Manager

Công Ty Cổ Phần Vinpearl - Khánh Hòa

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

22-07-2015

Executive Housekeeper

Công Ty Cổ Phần Vinpearl - Khánh Hòa

Cạnh tranh | Quản lý / Trưởng phòng

22-07-2015

Sous Chef

Công Ty Cổ Phần Vinpearl - Khánh Hòa

Cạnh tranh | Quản lý / Trưởng phòng

22-07-2015

Sửa yêu cầu tìm việc làm tuyển dụng