Tìm thấy 207 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Khánh Hòa"

10 KỸ SƯ GIÁM SÁT HỆ CƠ HVAC

Công Ty CP Kỹ Thuật Công Nghệ Sài Gòn - Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Khánh Hòa

12,000,000VNĐ - 18,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

18/08/2018

3 CHỈ HUY PHÓ (MEP)

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ SÀI GÒN - Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Khánh Hòa

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

18/08/2018

3 CHỈ HUY TRƯỞNG (MEP)

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ SÀI GÒN - Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Khánh Hòa

25,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

18/08/2018

Giám Sát Bán Hàng (Nam Trung Bộ)

Công Ty Cổ Phần MERAP GROUP - Khánh Hòa, Ninh Thuận, Phú Yên

15,000,000VNĐ - 25,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

17/08/2018

Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng

Sapphire Company - Khánh Hòa

8,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Nhân viên

16/08/2018

Nhân Viên Telemarketing

Sapphire Company - Khánh Hòa

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

16/08/2018

SALE ADMINTRATION

KN PARADISE - CÔNG TY TNHH KN CAM RANH - Khánh Hòa

Thương lượng | Nhân viên

16/08/2018

10 KỸ SƯ GIÁM SÁT HỆ ĐIỆN

Công Ty CP Kỹ Thuật Công Nghệ Sài Gòn - Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Khánh Hòa

12,000,000VNĐ - 18,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

15/08/2018

Giám sát kinh doanh

Công Ty TNHH TMTH Tuấn Việt - Khánh Hòa, Quảng Nam, Quảng Ngãi

15,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

14/08/2018

GIÁM SÁT ĐIỆN HẠ TẦNG

KN PARADISE - CÔNG TY TNHH KN CAM RANH - Khánh Hòa

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

14/08/2018

KẾ TOÁN KHO

KN PARADISE - CÔNG TY TNHH KN CAM RANH - Khánh Hòa

Thương lượng | Nhân viên

10/08/2018

Trưởng Phòng Kinh Doanh FPT Playbox tại Khánh Hòa

FPT Telecom - Chi nhánh Khánh Hòa - Khánh Hòa

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

10/08/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-