Tìm thấy 35 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Tây Ninh"

Nhân Viên Thống Kê

Công Ty Cổ Phần Sợi Thế Kỷ - Hồ Chí Minh, Tây Ninh

4,000,000VNĐ - 5,000,000VNĐ | Nhân viên

12/01/2017

QUẢN LÝ KHO _TRẢNG BÀNG_TÂY NINH

Công Ty CP Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Tây Ninh

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

12/01/2017

Trưởng Nhóm Sales Admin

Công Ty Cổ Phần Sợi Thế Kỷ - Hồ Chí Minh, Tây Ninh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

12/01/2017

Sale Sup Miền Đông 2

Công Ty Cổ Phần Karofi Việt Nam - Bình Phước, Đăk Nông, Tây Ninh

Cạnh tranh | Trưởng nhóm / Giám sát

10/01/2017

TRƯỞNG NHÓM QUẢN TRỊ HÀNH CHÍNH

Công Ty Cổ Phần Sợi Thế Kỷ - Hồ Chí Minh, Tây Ninh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

10/01/2017

Trưởng Phòng Kinh Doanh (tiếng Anh/Hoa)

CareerLink’s Client - Hồ Chí Minh, Tây Ninh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

06/01/2017

QA/QC Supervisor (Tiếng Nhật N2)

CareerLink’s Client - Tây Ninh

400USD - 800USD | Trưởng nhóm / Giám sát

19/12/2016

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-