Tìm thấy 65 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Tây Ninh"

Nhân Viên Chứng Từ

Công Ty Cổ Phần Sợi Thế Kỷ - Tây Ninh

5,000,000VNĐ - 6,000,000VNĐ | Nhân viên

20/08/2016

Trưởng Phòng Cung Ứng (Kho)

Công Ty Cổ Phần Sợi Thế Kỷ - Hồ Chí Minh, Tây Ninh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

18/08/2016

Trưởng Nhóm Kinh Doanh Xuất Khẩu

Công Ty Cổ Phần Sợi Thế Kỷ - Hồ Chí Minh, Tây Ninh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

18/08/2016

Kỹ Thuật Viễn Điều Hành - FPT Telecom Trảng Bàng Tây Ninh

FPT Telecom - Tây Ninh

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

17/08/2016

Nhân Viên Kinh Doanh Tại FPT Telecom Trảng Bàng Tây Ninh

FPT Telecom - Tây Ninh

7,000,000VNĐ - 9,000,000VNĐ | Nhân viên

17/08/2016

Nhân Viên Thu Cước Tại FPT Telecom Trảng Bàng Tây Ninh

FPT Telecom - Tây Ninh

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

17/08/2016

ASM Miền Đông

Công Ty Cổ Phần Karofi Việt Nam - Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh

20,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Giám đốc

16/08/2016

QA/QC Supervisor (Tiếng Nhật N2)

CareerLink’s Client - Đồng Nai, Tây Ninh

400USD - 800USD | Trưởng nhóm / Giám sát

16/08/2016

Thông Dịch Tiếng Nhật Kiêm Tổng Vụ (Tây Ninh)

CareerLink’s Client - Tây Ninh

10,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên

12/08/2016

NV Triển Khai Bảo Trì Tại FPT TP Tây Ninh

FPT Telecom - Tây Ninh

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

11/08/2016

Nhân Viên Phát Triển Mạng Viễn Thông - FPT TP Tây Ninh

FPT Telecom - Tây Ninh

6,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Nhân viên

11/08/2016

Thu Cước - FPT TP Tây Ninh

FPT Telecom - Tây Ninh

5,500,000VNĐ - 7,500,000VNĐ | Nhân viên

11/08/2016

Trưởng Khu Vực

Công Ty Cổ Phần ST Toàn Cầu - Sơn La, Sóc Trăng, Tây Ninh

18,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

08/08/2016

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-