Tìm thấy 57 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Tây Ninh"

IT Manager

Công Ty Cổ Phần Sợi Thế Kỷ - Hồ Chí Minh, Tây Ninh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

20/10/2016

Trưởng Phòng Cung Ứng (Kho)

Công Ty Cổ Phần Sợi Thế Kỷ - Hồ Chí Minh, Tây Ninh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

20/10/2016

QA/QC Supervisor (Tiếng Nhật N2)

CareerLink’s Client - Đồng Nai, Tây Ninh

400USD - 800USD | Trưởng nhóm / Giám sát

18/10/2016

Thông Dịch Tiếng Nhật Kiêm Tổng Vụ (Tây Ninh)

CareerLink’s Client - Tây Ninh

10,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên

13/10/2016

Trưởng Nhóm Kinh Doanh Xuất Khẩu

Công Ty Cổ Phần Sợi Thế Kỷ - Hồ Chí Minh, Tây Ninh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

06/10/2016

ASM Miền Đông

Công Ty Cổ Phần Karofi Việt Nam - Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh

20,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Giám đốc

05/10/2016

Trưởng Phòng Kinh Doanh (tiếng Anh/Hoa)

CareerLink’s Client - Hồ Chí Minh, Tây Ninh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

05/10/2016

Nhân Viên Quản Trị Tổng Hợp - CN Tây Ninh

Ngân hàng Đông Á - Tây Ninh

5,000,000VNĐ - 6,500,000VNĐ | Nhân viên

18/10/2016

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-