Tìm thấy 60 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Tây Ninh"

Quản Lý / Giám Sát Tại Siêu Thị Smartphone Tây Ninh

Công Ty CP SX TM XNK Viễn Thông A - Tây Ninh

10,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

28-07-2015

Quản Lý / Giám Sát Tại Siêu Thị Smartphone Tây Ninh

Công Ty CP SX TM XNK Viễn Thông A - Tây Ninh

10,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

23-07-2015

TP NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN

Công Ty Cổ Phần Sợi Thế Kỷ - Hồ Chí Minh, Tây Ninh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

20-07-2015

NV Đào Tạo

Công Ty Cổ Phần Sợi Thế Kỷ - Tây Ninh

4,000,000VNĐ - 5,000,000VNĐ | Nhân viên

20-07-2015

TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ

Công Ty Cổ Phần Sợi Thế Kỷ - Hồ Chí Minh, Tây Ninh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

20-07-2015

Nhân Viên QC

Công Ty Cổ Phần Sợi Thế Kỷ - Hồ Chí Minh, Tây Ninh

Thương lượng | Nhân viên

20-07-2015

Trưởng Nhóm Tuyển Dụng

Công Ty Cổ Phần Sợi Thế Kỷ - Hồ Chí Minh, Tây Ninh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

20-07-2015

QA/QC Supervisor (Tiếng Nhật N3)

CareerLink’s Client - Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh

400USD - 800USD | Trưởng nhóm / Giám sát

09-07-2015

CHUYÊN VIÊN I.R

Công Ty Cổ Phần Sợi Thế Kỷ - Tây Ninh

Thương lượng | Nhân viên

07-07-2015

Sửa yêu cầu tìm việc làm tuyển dụng