We found 143 job(s) match your search: Locations "Tay Ninh"

CÔNG NHÂN NGÀNH SỢI KHÔNG CẦN KINH NGHIỆM

Công Ty Cổ Phần Sợi Thế Kỷ - Tay Ninh

7,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

23/05/2019

NHÂN VIÊN THỦ KHO THÀNH PHẨM

Công Ty Cổ Phần Sợi Thế Kỷ - Tay Ninh

5,000,000VND - 7,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

23/05/2019

NHÂN VIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG TRUNG

Công Ty Cổ Phần Sợi Thế Kỷ - Tay Ninh

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

23/05/2019

Nhân Viên Kế Toán (TP Tây Ninh)

Công Ty TNHH Viện Thẩm Mỹ Kay Spa - Tay Ninh

More than 6,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

21/05/2019

Phiên Dịch Tiếng Hoa (Tây Ninh)

Công Ty Cổ Phần AZB - Tay Ninh

Competitive | Experienced (Non-Manager)

21/05/2019

THƯ KÝ TỔNG GIÁM ĐỐC

Công Ty Cổ Phần Sợi Thế Kỷ - Tay Ninh

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

21/05/2019

NHÂN VIÊN SALE ADMIN

Công Ty Cổ Phần Sợi Thế Kỷ - Tay Ninh

5,000,000VND - 7,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

21/05/2019

Thông Dịch Tiếng Hàn (KCN Gò Dầu, Tây Ninh)

CareerLink’s Client - Tay Ninh

12,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

20/05/2019

QC Supervisor - English (Phuoc Dong IP, Tay Ninh)

CareerLink’s Client - Tay Ninh

Negotiable | Team Leader / Supervisor

17/05/2019

Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh (Tại Tây Ninh)

Home Credit Vietnam Finance Company Limited - Tay Ninh

7,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

15/05/2019

NHÂN VIÊN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP

Công ty CP Giống - Thực Phẩm Sữa Trang Trại M.D - Tay Ninh

6,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

15/05/2019

Modify this job search

-