Tìm thấy 24 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Lào Cai"

FPT_Quản Lý Cửa Hàng Tại Sa Pa - Lào Cai

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Lào Cai

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

25/05/2018

FPT_Quản Lý Cửa Hàng Tại TP. Lào Cai

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Lào Cai

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

25/05/2018

Giám Sát Bán Hàng (Lào Cai )

Công Ty Cổ Phần Newton Quốc Tế - Lào Cai

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

09/05/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-