Tìm thấy 41 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Lào Cai"

Trưởng Nhóm Kinh Doanh Thu Nhập Cao

Công Ty Cổ Phần Anh Ngữ Apax - Lào Cai

12,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

23/05/2019

Giám Sát Bán Hàng (KV: Yên Bái, Lào Cai)

CÔNG TY CỔ PHẦN TNG POWER - Lào Cai, Yên Bái

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

16/05/2019

Cửa Hàng Trưởng Cửa Hàng Thời Trang MaxxSport

Công ty TNHH Quốc Tế Hải Long - Quảng Ninh, Lào Cai

6,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

09/05/2019

Cửa Hàng Trưởng Tại Thời Trang Thể Thao ADIDAS

Công ty TNHH Quốc Tế Hải Long - Cần Thơ, Kiên Giang, Lào Cai

7,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

09/05/2019

GIÁM SÁT BÁN HÀNG KÊNH GT - KHU VỰC LÀO CAI, YÊN BÁI

CÔNG TY CỔ PHẦN DILIGO HOLDINGS - Lào Cai, Yên Bái

10,000,000VNĐ - 16,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

24/04/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-