Tìm thấy 83 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Nghệ An"

GIÁM SÁT BÁN HÀNG – PHỤ TRÁCH THỊ TRƯỜNG NGHỆ AN

Công Ty TNHH Minh Long - Hà Nội, Nghệ An

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

15/01/2019

GIÁM SÁT BÁN HÀNG - NGHỆ AN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM CHÂU Á (AFOTECH) - Nghệ An

10,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

12/01/2019

Giám Sát Bán Hàng Khu Vực Diễn Châu (Nghệ An)

CÔNG TY CỔ PHẦN DILIGO HOLDINGS - Nghệ An

10,000,000VNĐ - 16,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

26/12/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-