cach-tinh-thue-thu-nhap-ca-nhan

Nhằm giúp các bạn thuận tiện trong việc tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) áp dụng cho các thu nhập từ tiền lương, tiền công, phụ cấp của các cá nhân cư trú có ký hợp đồng lao động (trên hoặc dưới 3 tháng) và cá nhân không cư trú.

 

CareerLink xin trình bày một cách chi tiết bao gồm các ví dụ cụ thể cho từng trường hợp như sau.

 

 

 

 

CÁCH TÍNH THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG CƯ TRÚ TRÊN 3 THÁNG

 

Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế TNCN (I) x Thuế suất (II)

                                                                                      

Trong đó:

 

(I) Thu nhập tính thuế TNCN = Tổng thu nhập (1) – (Các khoản bảo hiểm(2) + Các khoản giảm trừ(3) + Các khoản được miễn thuế(4))

                                                      

 1. Tổng thu nhập là các khoản được chi trả bao gồm: tiền lương, tiền công, thù lao, phụ cấp, trợ cấp...
 2. Các khoản bảo hiểm bắt buộc theo tỷ lệ: BHXH (8%), BHYT (1,5%), BHTN (1%) và bảo hiểm nghề nghiệp ở một số lĩnh vực đặc biệt.
 3. Các khoản giảm trừ:
  • Giảm trừ gia cảnh:

   + Đối với người nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng

   + Đối với mỗi người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng/tháng. (Phải đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh)

  • Các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học.
 4. Các khoản được miễn thuế bao gồm:
  • Tiền ăn giữa ca không vượt quá 730.000đ/tháng.

   Ví dụ: Nếu bạn được phụ cấp tiền ăn là 750.000đ/tháng thì được miễn 730.000đ, còn 750.000 - 730.000 = 20.000 sẽ tính vào thu nhập chịu thuế TNCN

  • Chi phí phụ cấp trang phục không hơn 5.000.000đ/năm (Miễn toàn bộ nếu chi bằng hiện vật)
   Ví dụ: Nếu bạn nhận tiền phụ cấp trang phục là 4.900.000đ/năm/người thì sẽ được miễn toàn bộ
   Nếu bạn nhận được 5.200.000đ/năm/người thì được miễn 5.000.000, còn 5.200.000 – 5.000.000 = 200.000đ sẽ tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.

  • Phụ cấp điện thoại, tiền xăng, tiền công tác phí

  • Thu nhập làm thêm vào ngày nghỉ, lễ, ban đêm được trả cao hơn tiền công so với ngày thường

  • Ví dụ: Bạn ngày làm được 50.000đ/giờ nhưng làm thêm ban đêm được 70.000đ/giờ thì 70.000 – 50.000 = 20.000đ sẽ được miễn thuế

  • Phụ cấp thuê nhà không quá 15% tổng thu nhập chịu thuế (chưa bao gồm tiền thuê nhà)...

 

(II).Thuế suất

 

Thuế suất thuế thu nhập cá nhân được áp dụng theo Biểu thuế lũy tiến từng phần quy định theo Thông tư số 111/2013/TT-BTC như sau:  

Bậc thuế

(1)

Phần thu nhập tính thuế/tháng (triệu đồng) (2)

Thuế suất (%)

(3)

Công thức tính số thuế phải nộp (4)
1 Đến 5 5 Thu nhập tính thuế (TNTT) x 5%
2 Trên 5 đến 10 10 TNTT x 10% - 250.000đ
3 Trên 10 đến 18 15 TNTT x 15% - 750.000đ
4 Trên 18 đến 32 20 TNTT x 20% - 1.650.000đ
5 Trên 32 đến 52 25 TNTT x 25% - 3.250.000đ
6 Trên 52 đến 80 30 TNTT x 30% - 5.850.000đ
7 Trên 80 35 TNTT x 35% - 9.850.000đ

 

Cùng xem ví dụ sau để hình dung rõ hơn về cách tính thuế TNCN nhé:  

 

Tháng 3/2018, Ông M nhận được các khoản thu nhập như sau:

 

 • Lương theo ngày công làm việc: 50.000.000
 • Phụ cấp tiền ăn giữa ca: 500.000
 • Phụ cấp điện thoại: 200.000

 

Trong tháng này, ông M không đóng góp bất cứ khoản nào liên quan đến từ thiện, nhân đạo... Ngoài ra, ông M nuôi 2 con dưới 18 tuổi, đã đăng ký người phụ thuộc tại công ty.

 

Cách tính thuế TNCN của ông M trong tháng 3/2018 như sau:

 

 1. Tổng thu nhập = 50.000.000 + 500.000 + 200.000 = 700.000
 2. Các khoản bảo hiểm

  + Mức lương đóng BHXH, BHYT = 20 lần mức lương cơ sở = 20 x 1.300.000 = 26.000.000          

  + Mức lương đóng BHTN = 20 lần mức lương tối thiểu vùng = 20 x 3.750.000 = 75.000.000 (vượt mức lương của ông M, nên tính theo mức lương là 50.000.000đ)

==>  BHXH (8%) = 26.000.000 x 8%     = 2.080.000

         BHYT (1,5%) = 26.000.000 x 1,5%=  390.000

         BHTN (1%) = 50.000.000 x 1% = 500.000
_______________________________________________________

          Tổng =  2.970.000

 1. Các khoản giảm trừ:
 • Bản thân: 9.000.000
 • 2 người phụ thuộc = 2 x 3.600.000 = 7.200.000

  Tổng giảm trừ: 16.200.000

 1. Các khoản được miễn = 500.000 (phụ cấp tiền ăn giữa ca) + 200.000 (phụ cấp điện thoại) = 700.000

 

Vậy, thu nhập tính thuế (TNTT) = Tổng thu nhập – (Các khoản bảo hiểm + Giảm trừ + Các khoản được miễn thuế) = 50.700.000 – (2.970.000 + 16.200.000 + 700.000) = 30.830.000

 

Suy ra, thu nhập tính thuế của ông M thuộc bậc 4 (Trên 18 đến 32 triệu đồng) Dựa vào công thức cột thứ (4) cho bậc 4 trong bảng Biểu thuế lũy tiến từng phần thì:

 

Số thuế TNCN phải nộp = TNTT x 20% - 1.650.000 = (30.830.000 x 20%) – 1.650.000 = 4.516.000  

 

 

Từ đây, cũng có thể suy ra mức lương thực nhận hàng tháng của ông M là:

 

Số lương thực nhận = Tổng thu nhập – (Các khoản bảo hiểm + Thuế TNCN)                                    = 50.700.000 – (2.970.000 + 4.516.000) = 43.214.000

 

 

CÁCH TÍNH THUẾ TNCN ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG CƯ TRÚ DƯỚI 3 THÁNG (ký hoặc không ký hợp đồng lao động)

 

Từ 1/1/2018 người lao động có hợp đồng lao động dưới 3 tháng, lao động không cư trú phải tham gia BHXH bắt buộc theo quy định của Chính phủ.

 

Khấu trừ 10% trên thu nhập với nếu có tổng thu nhập ≥ hai triệu (2.000.000) đồng/lần hoặc tháng     

       

   Ví dụ: Nhân viên Q. ký hợp đồng với công ty trong thời gian 2 tháng, mỗi tháng được trả 3.500.000đ tiền công và 300.000đ phụ cấp tiền ăn (Đối với lao động thời vụ thì tiền ăn ca không được miễn giảm thuế TNCN). BHXH: 3.500.000 x 8% = 280.000

 

   Thuế TNCN phải nộp = [(3.500.000 + 300.000) – 280.000] x 10% = 292.000đ

 

Lưu ý: Nhân viên Q. không bị trừ 10% nếu cam kết tổng thu nhập chịu thuế TNCN chưa đạt mức nộp thuế. (Bản cam kết theo mẫu 02/CK-TNCN theo thông tư 92/2015/TT-BTC)  

 

CÁCH TÍNH THUẾ TNCN ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG KHÔNG CƯ TRÚ   

    

 Thuế TNCN phải nộp = (Thu nhập chịu thuế - 8% BHXH trên mức lương) x 20%

 •  
   
 •  

Luật Lao động - Cẩm nang khác

cach-tinh-thue-thu-nhap-ca-nhan

Những điểm mới về chế độ thai sản 2015

Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi đã được Quốc hội khóa XIII thông qua tại Kỳ họp thứ Tám ngày 20/11/2014, gồm 09 Chương, 125..

cach-tinh-thue-thu-nhap-ca-nhan

Những thay đổi về mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2015

Trong năm 2015, các chế độ bảo hiểm xã hội có một số sự thay đổi đáng kể, đặc biệt là đối tượng đóng bảo hiểm. Trong bài..