ICC là gì? Lịch sử phát triển và hoạt động chính của ICC

ICC là gì? ICC là viết tắt của từ gì? ICC là International Chamber of Commerce, có nghĩa là phòng Thương mại quốc tế.

ICC là gì?

“ICC hay phòng Thương mại quốc tế là tổ chức phi chính phủ có tính toàn cầu được thành lập với mục đích đảm bảo sự thịnh vượng, hòa bình và công bằng cho tất cả các doanh nghiệp trên thế giới.”

Mặc dù có tên là phòng thương mại nhưng thực chất đây là một tổ chức phi chính phủ lớn thế giới với hàng trăm công ty thành viên.

Với phạm vi hoạt động rộng cùng bề dày lịch sử, ICC ngày càng khẳng định vai trò quan trọng của nó. Có mặt ở hơn 130 quốc gia, ICC đóng vai trò trung tâm trong việc đại diện cho các doanh nghiệp thành viên từ mọi lĩnh vực, quy mô và khu vực trong các tổ chức và đàm phán quốc tế.

Lịch sử ra đời và phát triển của ICC

Năm 1919 kinh tế thế giới cầu rơi vào khủng hoảng kéo theo nhiều doanh nghiệp phá sản và không thể phát triển. Cũng từ khi chiến tranh, các doanh nghiệp nhận ra nhiều vấn đề cần giải quyết để đảm bảo quyền lợi cho các doanh nghiệp được phát triển ổn định và bền vững.

Chính vì thế, một số doanh nghiệp lớn đã đứng ra bàn bạc, thảo luận và cuối cùng quyết định thành lập tổ chức đại diện cho các doanh nghiệp trên toàn cầu, gọi là phòng thương mại quốc tế ICC. Nhóm này bao gồm các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực tài chính, công nghiệp, sau này mở rộng thêm các lĩnh vực khác.

Ban đầu, nhà sáng lập gọi tổ chức ICC là “người buôn bán hòa bình” với mong muốn khôi phục lại nhanh nhất nền kinh tế thế giới đang có nguy cơ lâm vào khủng hoảng sau chiến tranh, mang lại sự thịnh vượng và hòa bình cho nhân loại.

Người được cho là đặt những viên gạch đầu tiên cho ICC là Etienne Clémentel, cựu Bộ trưởng Thương mại Pháp. Ban đầu, ICC chưa có khả năng tác động đến các hoạt động kinh doanh nhưng dần dần các doanh nghiệp đã hợp sức và từng bước xây dựng nên hệ quy tắc và trở thành tiêu chuẩn được sử dụng trong suốt thời gian sau đó.

Các hoạt động chính của ICC là gì?

Nếu bạn đang thắc mắc về nhiệm vụ của ICC là gì thì đây là câu trả lời bạn có thể tham khảo. ICC toàn cầu và ở từng nước nói riêng đã và đang nỗ lực không ngừng vì một nền kinh tế toàn cầu bình đẳng, lớn mạnh và thịnh vượng. ICC tập trung vào các hoạt động chính sau:

–       Thiết lập các nguyên tắc, quy tắc đảm bảo cho các doanh nghiệp hoạt động bình đẳng.

–       Là trung gian đứng ra giải quyết các tranh chấp khi xảy ra bất đồng giữa các doanh nghiệp tại nước đó hoặc doanh nghiệp tại các nước khác nhau trên cơ sở phối hợp với từng ICC đặt trên lãnh thổ của quốc gia đó.

–       Vận động các chính sách giúp đảm bảo doanh nghiệp có lợi thế khi hoạt động ở một quốc gia nào đó, nhất là về thủ tục hải quan, pháp lý…

–       Thúc đẩy và giữ gìn hòa bình, sự hòa hảo và củng cố mối quan hệ giữa các dân tộc trên thế giới.

Tòa án trọng tài quốc tế ICC là gì?

Tòa án Trọng tài ICC được thành lập năm 1923. Tòa án có trụ sở tại Paris và có tất cả các văn phòng trên toàn thế giới.

Vai trò của Tòa án trọng tài quốc tế ICC

Tòa án không phải là một tòa án theo nghĩa tư pháp của thuật ngữ này. Vai trò chính của nó là quản lý các trọng tài theo Quy tắc trọng tài ICC

Cụ thể, các chức năng của tòa án trọng tài bao gồm:

–       Ấn định địa điểm phân xử;

–       Đánh giá xem có thỏa thuận Trọng tài ICC sơ bộ hay không;

–       Xác nhận, bổ nhiệm và thay thế trọng tài viên;

–       Ra quyết định về bất kỳ thách thức nào được đệ trình lên các trọng tài viên;

–       Giám sát quá trình trọng tài;

–       Xem xét kỹ lưỡng và thông qua tất cả các phán quyết của trọng tài;

–       Thiết lập, quản lý và, nếu cần, điều chỉnh chi phí trọng tài;

–       Giám sát các thủ tục trọng tài khẩn cấp.

Ban thư ký của Tòa án

Ban Thư ký của Tòa án hỗ trợ Tòa án thực hiện các chức năng của mình và chịu trách nhiệm quản lý các trọng tài ICC.

Có hơn 80 thành viên của Ban Thư ký. Khoảng một nửa trong số họ là luật sư. Họ được chia thành tám nhóm, mỗi nhóm do Luật sư lãnh đạo và bao gồm hai hoặc ba cố vấn cộng với trợ lý hành chính. Mỗi nhóm chịu trách nhiệm giải quyết các trường hợp liên quan đến các lĩnh vực hoặc nhóm ngôn ngữ nhất định.

Chi phí trọng tài quốc tế

Phí và lệ phí của trọng tài viên do Tòa án ấn định độc quyền theo quy tắc. Không cho phép các thỏa thuận chi phí riêng biệt giữa các bên và trọng tài viên. Chi phí của ICC được cố định dựa trên số tiền đang tranh chấp. Đối với phí của trọng tài viên, Tòa án cung cấp công thức cho mức phí tối thiểu và tối đa, vì vậy các bên có thể ước tính phạm vi chi phí khi biết giá trị của hợp đồng khiếu nại.

Với những chia sẻ về ICC là gì trên đây, mong rằng bạn đã hiểu hơn về thuật ngữ này.

Nguyễn Lý

Sao chép thành công