Phòng Tài chính kế hoạch tiếng Anh là gì?

Thuật ngữ Phòng Tài chính kế hoạch được sử dụng rất nhiều trong tất cả các công ty và tổ chức khác nhau dù là các doanh nghiệp hay tổ chức xã hội. Vì vậy, hiểu rõ các định nghĩa liên quan và biết được phòng Tài chính kế hoạch tiếng Anh là gì sẽ giúp bạn có thể sử dụng một cách chính xác trong các công việc của mình.

Phòng Tài chính kế hoạch tiếng Anh là gì?

Tài chính – Kế hoạch là một trong những bộ phận rất quan trọng của một tổ chức doanh nghiệp, hỗ trợ cho các lãnh đạo doanh nghiệp quản lý tài chính một cách khoa học, chính xác và có kế hoạch.

“Trong tiếng Anh, một số từ thường được dùng cho Phòng Tài chính kế hoạch là Financial Planning Office hay Financial Planning Department.”

Vai trò chức năng của Phòng Tài chính kế hoạch

Phòng Tài chính kế hoạch sẽ phụ trách tất cả các công tác liên quan đến tài chính của một đơn vị, vì vậy, nghiệp vụ của phòng này cũng rất đa dạng. Dưới đây là một số vai trò quan trọng chính yếu thường được đảm nhận bởi Phòng Tài chính kế hoạch:

Dự toán ngân sách cho doanh nghiệp/tổ chức

Dù với một nguồn tài chính (nguồn tiền) nhỏ hay lớn thì việc chi tiêu như thế nào cũng rất quan trọng đối với một doanh nghiệp. Vì vậy, việc lập kế hoạch tài chính hàng kỳ là một việc mà Phòng tài chính kế hoạch cần làm.

Cụ thể, Phòng tài chính kế hoạch sẽ tổng hợp thông tin tài chính của doanh nghiệp và nhu cầu của từng bộ phận, sau đó làm việc với ban lãnh đạo để phân bổ ngân sách sao cho phù hợp nhất. Một dự toán ngân sách hiệu quả sẽ góp phần giúp doanh nghiệp vận hành hiệu quả, tiết kiệm chi phí và tăng lợi nhuận.

Việc dự toán ngân sách này thường được thực hiện định kỳ hàng tháng, năm, quý hoặc giai đoạn 5 năm để giúp doanh nghiệp có được một cái nhìn rõ ràng về dòng tiền ra vào cũng như dự kiến được kết quả hoạt động trong kỳ đó.

Tuy nhiên, việc dự toán ngân sách thành công là khi thực tế và dự toán không quá chênh lệch, mức chênh lệch này tùy thuộc quy định của công ty, quy mô công ty và ngành nghề mà công ty hoạt động.

Theo dõi chi tiêu hàng kỳ của doanh nghiệp/tổ chức

Sau khi có kế hoạch tài chính, phòng tài chính sẽ tiếp tục là người theo dõi, tổng hợp các báo cáo tài chính của doanh nghiệp để đưa ra các số liệu của từng phòng ban. Từ thực tế chi tiêu so với kế hoạch đặt ra, phòng tài chính kế toán sẽ giúp ban lãnh đạo và những người phụ trách liên quan biết được tiến độ sử dụng nguồn tiền được giao phó của mình và có những giải pháp phù hợp.

Việc theo dõi định kỳ cũng giúp phòng tài chính kế hoạch phát hiện kịp thời và giảm thiểu tối đa các chênh lệch về tài chính cũng như những trường hợp có biểu hiện gian lận. Vì vậy, nhiệm vụ này cũng hết sức quan trọng đối với phòng tài chính kế hoạch.

Phân tích tài chính để ban lãnh đạo có quyết định phù hợp

Một phòng tài chính kế hoạch hoạt động tốt sẽ là “cánh tay phải” đắc lực cho Ban Giám đốc. Thông qua các con số tài chính và việc phân tích dòng tiền, Ban Giám đốc sẽ có thể đưa ra rất nhiều quyết định quan trọng về việc điều chỉnh phân bổ dòng tiền, thúc đẩy các phòng ban hoạt động hiệu quả và hỗ trợ các phòng ban hoạt động chưa tốt.

Việc phân tích tài chính của phòng Tài chính kế hoạch không dừng ở việc sử dụng các số liệu của riêng doanh nghiệp, mà còn phải tìm kiếm các số liệu liên quan của thị trường và các đối thủ cạnh tranh. Từ đó, giúp ban quản trị so sánh hiệu quả hoạt động của mình so với các đối thủ cạnh tranh trên thị trường để đưa ra các chiến lược chính xác nhất.

Một số thuật ngữ liên quan đến Tài chính kế hoạch

Ngoài việc biết được phòng Tài chính kế hoạch tiếng Anh là gì, bạn còn có thể tìm hiểu một số thuật ngữ liên quan, chẳng hạn:

Lãi kép hay lãi gộp – Compound interest – là lãi tính trên số tiền gốc ban đầu, cũng bao gồm toàn bộ lãi tích lũy từ các kỳ trước của một khoản tiền gửi hoặc cho vay.

Điểm FICO – FICO score – là một số có ba chữ số dựa trên thông tin trong báo cáo tín dụng của bạn. Nó giúp người cho vay xác định khả năng bạn có thể hoàn trả một khoản vay. Điều này lần lượt ảnh hưởng đến số tiền bạn có thể vay, bao nhiêu tháng bạn phải trả và chi phí (lãi suất).

Giá trị ròng – Net worth – là giá trị tài sản mà một người hoặc công ty sở hữu, trừ đi các khoản nợ phải trả. Đây là một số liệu quan trọng để đánh giá sức khỏe của một công ty, cung cấp một bức tranh hữu ích về tình hình tài chính hiện tại của nó.

Phân bổ tài sản – Asset allocation – liên quan đến việc phân chia các khoản đầu tư của bạn cho các tài sản khác nhau, chẳng hạn như cổ phiếu, trái phiếu và tiền mặt.

Lãi vốn – capital gain – là sự gia tăng giá trị của một tài sản vốn và được thực hiện khi tài sản đó được bán.

Lập kế hoạch và phân tích tài chính Financial Planning and Analysis là gì?

Lập kế hoạch và phân tích tài chính (FP&A) là một tập hợp bốn hoạt động hỗ trợ sức khỏe tài chính của một tổ chức: lập kế hoạch và ngân sách, lập kế hoạch tài chính tích hợp, báo cáo quản lý và hiệu suất cũng như dự báo và mô hình hóa.

Các giải pháp FP&A nâng cao khả năng quản lý hiệu suất của bộ phận tài chính bằng cách liên kết chiến lược công ty với việc thực hiện.

Các nguyên tắc tốt nhất để lập kế hoạch và phân tích tài chính là gì?

Các bộ phận tài chính có hiệu suất cao khi thực hiện bảy điều quan trọng:

–       Hợp lý hóa và tích hợp các quy trình lập kế hoạch tài chính;

–       Tích hợp dữ liệu từ các quy trình và hệ thống phần mềm khác nhau vào một nền tảng thống nhất;

–       Làm cho dữ liệu minh bạch và có thể hành động;

–       Tạo điều kiện thuận lợi cho việc ra quyết định bằng cách cung cấp dữ liệu có liên quan ở các định dạng dễ hiểu;

–       Điều chỉnh các quyết định cho phù hợp với ngân sách, mục tiêu và kế hoạch tài chính dài hạn;

–       Sử dụng mô hình kịch bản dựa trên trình điều khiển để đánh giá tác động của các tình huống;

–       Dễ dàng tạo ra các báo cáo có liên quan

Xây dựng một nhóm FP&A hiệu quả

Mọi doanh nghiệp đều có nhân viên kế toán, nhưng nhiều doanh nghiệp không có nhân viên chuyên trách về FP&A. Cơ cấu nhóm FP&A rất khác nhau – tại một công ty nhỏ, chức năng này có thể chỉ là một khía cạnh trong công việc của một người, như người kiểm soát, trong khi một tổ chức lớn hơn có thể có hàng chục nhân viên FP&A.

FP&A thường là một vai trò mà một tổ chức bổ sung nhân sự khi tổ chức trở nên phức tạp hơn với nhiều địa điểm, công ty con, phòng ban hoặc các hoạt động quốc tế. Điều đó giải thích tại sao một số công ty mới bắt đầu xây dựng nguồn lực và số lượng nhân viên FP&A, trong khi những công ty khác có các nhóm hoạt động hiệu quả cao

Một công ty đang tìm cách bổ sung chức năng này có thể chuyển người chủ chốt trong lĩnh vực kế toán khát khao một thử thách mới vào FP&A. Sự hiểu biết của họ về các khía cạnh riêng của doanh nghiệp sẽ giúp họ có một khởi đầu thuận lợi trong vai trò mới của mình.

Nếu công ty thực hiện cách tiếp cận này, thì công ty đó nên cân nhắc việc trả tiền để người này trở thành Chuyên gia phân tích và lập kế hoạch tài chính doanh nghiệp được chứng nhận thông qua Hiệp hội các chuyên gia tài chính (AFP). Hầu hết các nhân viên FP&A đều có chứng chỉ này và nếu việc thuê bên ngoài có ý nghĩa hơn, hãy tìm người có chứng chỉ này.

Một cấu trúc nhóm FP&A điển hình tại một doanh nghiệp có một hoặc hai nhân viên FP&A để họ báo cáo với Giám đốc Tài chính CFO. Khi một tổ chức xây dựng đội ngũ của mình, tổ chức có thể thêm một giám đốc FP&A, người báo cáo cho CFO và nhiều nhà phân tích FP&A báo cáo cho giám đốc.

Mong rằng bài viết này sẽ giúp bạn hiểu và sử dụng chính xác cụm từ phòng Tài chính kế hoạch tiếng Anh là gì cũng như những hiểu biết về lĩnh vực này để áp dụng trong công việc của mình.

Hà Phương

 

Sao chép thành công