Tìm thấy 2 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Quản lý chi nhánh"

Giám Đốc/ Phó Giám Đốc Chi Nhánh Nghệ An

Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI - Nghệ An

Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI

Cạnh tranh | Giám đốc

- Quản lý & điều hành các công việc chung của Chi nhánh.
- Chịu trách nhiệm quản lý, phát triển, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Chi nhánh phù hợp với định hướng của Tập đoàn và yêu cầu của công việc.
- Đề xuất chiến lược & hoạch định triển khai kế hoạch kinh doanh, bán hàng bảo đảm theo đúng mục tiêu và...

Quản lý điều hành, Bán lẻ / Bán sỉ

Quận Thanh Khê Giám đốc Kinh doanh Giám đốc điều hành Quản lý chi nhánh TP Vinh

14/12/2017

Branch Manager (Start Up)/Proficient English

REERACOEN VIETNAM - Hồ Chí Minh

REERACOEN VIETNAM

40,000,000VNĐ - 70,000,000VNĐ | Nhân viên

* Industry : Art/Photographic
- Studio operation management
- Budget management
- Marketing / promotion planning (Collecting customers both by online such as Facebook, and by off line such as hanging out flyers)
- Staff management
- Customer service
* Working Location : District 2, HCM

Quảng cáo / Khuyến mãi / Đối ngoại, Quản lý điều hành

Tiếng Anh Quản lý Quản lý chi nhánh

24/11/2017

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-