Tìm thấy 8 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Quản Lý

Công Ty TNHH Ourhome Việt Nam - Bắc Ninh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

14/03/2019

Đầu Bếp Nấu Món Việt

Công Ty TNHH Ourhome Việt Nam - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên

14/03/2019

Đầu Bếp Nấu Món Hàn

Công Ty TNHH Ourhome Việt Nam - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên

14/03/2019

ĐẦU BẾP KIÊM QUẢN LÝ

Công Ty TNHH Ourhome Việt Nam - Hà Nội

Thương lượng | Nhân viên

14/03/2019

ĐẦU BẾP MÓN HÀN

Công Ty TNHH Ourhome Việt Nam - Hà Nội, Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

14/03/2019

Quản Lý Khách Sạn

Công Ty TNHH Ourhome Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

01/03/2019

Thông tin công ty

Công Ty TNHH Ourhome Việt Nam

  • Số nhân viên: 25-99

Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng với khách hàng tại địa điểm mà khách hàng yêu cầu; Cung cấp suất ăn theo hợp đồng; Dịch vụ cung cấp đồ uống, không bao gồm giải trí.v.v.

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-