Tìm thấy 179 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Kế toán tổng hợp"

Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty TNHH DV Ăn Uống Ba Sao - Hà Nội

Công Ty TNHH DV Ăn Uống Ba Sao

Thương lượng | Nhân viên

- Ký Kiểm soát các phiếu thu, chi theo ngân sách và theo quy chế tài chính, kiểm soát việc thực hiện và hạch toán trên phần mềm
- Đảm bảo các số liệu được hạch toán đúng, đủ và chính xác trên các phần mềm
- Quản lý, Kiểm tra các tài khoản trên bảng cân đối kế toán
- Kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa các phần mềm dữ l...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Thư ký/ Hành chánh, Nhà hàng/ Dịch vụ ăn uống

Kế Toán Quận Hoàn Kiếm Kế toán tổng hợp Tuyển Gấp

29/04/2016

Kế Toán Tổng Hợp

Xuan An Style., Co Ltd - Hồ Chí Minh

Xuan An Style., Co Ltd

Cạnh tranh | Nhân viên

- Lập các chứng từ: phiếu thu, phiếu chi, báo nợ, báo có (N.H), phiếu kế toán (chứng từ khác)
- Sắp xếp hóa đơn gốc theo báo cáo thuế của từng tháng theo tờ khai T.GTGT hàng tháng
- Photo hóa đơn kèm theo phiếu thu, phiếu chi, báo nợ, báo có (N.H)
- Kiểm tra hạch toán số liệu cho tất cả các tài khoản của từng phần h...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Thư ký/ Hành chánh, Dịch vụ khách hàng

Kế Toán Kế toán tổng hợp

29/04/2016

Kế Toán Tổng Hợp

Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc - Hà Nội

Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc

Thương lượng | Nhân viên

- Kiểm tra và nhập liệu các chứng từ, nghiệp vụ phát sinh.
- Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp
- Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh
- Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp
- Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Ngân hàng/ Chứng khoán/ Đầu tư

Quận Tây Hồ Tài chính Kế toán tổng hợp

28/04/2016

Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty CP Đầu Tư Và Phát Triển BĐS An Gia - Hồ Chí Minh

Công Ty CP Đầu Tư Và Phát Triển BĐS An Gia

Thương lượng | Nhân viên

- Kiểm tra chứng từ thanh toán, hoá đơn đầu vào - Lên kế hoạch dự thu, dự chi - Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh, theo dõi công nợ, xuất hóa đơn - Làm báo cáo thuế hàng tháng và hàng quý. - Lập báo cáo tài chính, báo cáo dòng tiền - Liên hệ với ngân hàng làm hồ sơ vay tín dụng ( theo yêu cầu) - Lưu trữ s...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Xây dựng, Bất động sản

Quận 3 Kế toán tổng hợp

27/04/2016

Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty Cổ Phần Thời Trang Việt (NINOMAXX - N&M) - Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Thời Trang Việt (NINOMAXX - N&M)

Thương lượng | Nhân viên

- Kiểm soát tình hình công nợ phải thu, phải trả của chi nhánh.
- Thực hiện các nghiệp vụ khác như: hàng hóa, công nợ, doanh thu, kế toán thuế, kế toán tài sản,
- Thực hiện các nghiệp vụ kế toán.
- Chuẩn bị các báo cáo tài chính.
- Chuẩn bị báo cáo thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp.
- Chuẩn bị và duy trì...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán

Kế Toán Quận 1 Thời trang Kế toán tổng hợp

27/04/2016

Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty TNHH Thương Mại K & K Toàn Cầu - Hà Nội

Cạnh tranh | Nhân viên

- Tập hợp các khoản chi, kiểm tra các khoản chi, đối chiếu tổng cộng số dư tiền mặt, tiền gửi...
- Hạch toán và định khoản các nghiệp vụ kế toán;
- Lập Báo cáo tài chính theo Quý, năm;
- Trực tiếp liên hệ với cơ quan thuế để khai báo hoặc giải trình theo quy định của pháp luật và sự Chỉ đạo của Trưởng bộ phận.:
+ K...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán

Kế Toán Nhà hàng Quận Hà Đông Kế toán tổng hợp Kế toán viên

26/04/2016

Kế Toán Tổng Hợp

Công ty CPĐTTMQT Mặt Trời Đỏ - Hồ Chí Minh

Công ty CPĐTTMQT Mặt Trời Đỏ

Cạnh tranh | Nhân viên

- Làm các công việc thuộc kế toán tổng hợp
- Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
- Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh.
- Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.
- Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
- H...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Nhà hàng/ Dịch vụ ăn uống

Kế Toán Nhà hàng Kế toán tổng hợp Tuyển Gấp

26/04/2016

Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty Cổ Phần TEKCOM - Bình Dương

Công Ty Cổ Phần TEKCOM

Hơn 12,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

* Mô tả công việc: - Hỗ trợ Kế toán Trưởng xây dựng hệ thống kế toán sản xuất. - Theo dõi và phân bổ CCDC, chi phí trả trước; theo dõi TSCĐ, tính khấu hao. - Theo dõi số dư công nợ phải trả. - Hạch toán toàn bộ chi phí phát sinh. - Cân đối, tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm. - Làm báo cáo xuất - nhập tồn cu...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Xuất nhập khẩu/ Ngoại thương, Sản xuất/ Vận hành sản xuất

Huyện Tân Uyên Kế toán tổng hợp

22/04/2016

Kế Toán Tổng Hợp

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK MỸ KHÁNH - Hồ Chí Minh

Hơn 7,000,000VNĐ | Nhân viên

- Có trách nhiệm quản lýchung, kiểm soát mọi hoạt động có liên quan đến lĩnh vực tài chính, kế toán, thuế.
- Phải nắm được toàn bộ tình hình tài chính của công ty để tham mưu cho Giám đốcra các quyết định về chính sách và kế hoạch tài chính của công ty.
- Phối hợp với các phòng ban khác để cung cấp các tài liệu và t...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Thư ký/ Hành chánh

Quận 2 Kế toán tổng hợp

21/04/2016

General Accountant

CareerLink’s Client - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

- Be responsible for statutory filing/declaration to government authorities such as VAT/CIT declaration, various statistical report; monthly bank reconciliation. - Make the using invoice report quarterly. - Manage and supervise all payments, prepare cash flow forecast, monthly tax statements; review detailed general ...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán

Tiếng Anh Tài chính Kế toán tổng hợp Công ty Nhật

19/04/2016

Kế Toán Tổng Hợp

Công ty TNHH Công nghệ phẩm Ba Đình - Hà Nội

10,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên

- Thực hiện và kiểm soát các nghiệp vụ kế toán về tiền bao gồm: Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền vay - Có kỹ năng trong việc lập hồ sơ hạn mức vay vốn ngân hàng - Thực hiện các nghiệp vụ hạch toán kế toán tổng hợp, kế toán tài sản cố định, phân bổ chi phí - Kiểm tra rà soát các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, hỗ trợ ...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán

Quận Tây Hồ Kế toán tổng hợp

15/04/2016

Chuyên Viên Kế Toán Tổng Hợp (TD1604044)

Tổ Hợp Công Nghệ Giáo Dục TOPICA - Hà Nội

Tổ Hợp Công Nghệ Giáo Dục TOPICA

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

1.Mô tả công việc - Nhận yêu cầu thanh toán từ các phòng ban, kiểm tra đầy đủ, hợp lệ hồ sơ đính kèm theo đúng nguyên tắc & quy trình đã có sẵn. - Quản lý chứng từ kế toán, sổ kế toán tại Thái Lan. - Chủ động lập báo cáo theo yêu cầu của quản lý. - Được tham gia xây dựng bộ quy trình liên quan đến các hoạt động kế ...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán

Quận Đống Đa Kế toán tổng hợp

15/04/2016

PHÓ PHÒNG KẾ TOÁN, KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam - Đà Nẵng

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

- Xây dựng và kiện toàn hệ thống quản lý tài chính - kế toán phù hợp với các quy định của pháp luật và đặc điểm của Công ty - Xây dựng và tổ chức thực hiện nghiệp vụ hạch toán kế toán - Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát, quản lý và giám sát các nghiệp vụ kinh tế phát sinh - Quản lý tài sản, thiết bị, xe máy, CCDC của...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Ngân hàng/ Chứng khoán/ Đầu tư, Pháp lý/ Luật

Kế Toán Tài chính Kế toán tổng hợp

14/04/2016

Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp

CÔNG TY TNHH TIN HỌC LONG GIA - Hà Nội

CÔNG TY TNHH TIN HỌC LONG GIA

Thương lượng | Nhân viên

- Sắp xếp chứng từ sổ sách. - Cập nhật thường xuyên, liên tục và có hệ thống và chính xác các nghiệp vụ kinh tế phát sinh - Biết cách tính và lập các báo cáo thuế ( TNDN, TNCN, VAT, Thuế nhà thầu...). Quyết toán, hoàn thuế VAT. - Đảm bảo việc lập và nộp các báo cáo định kỳ cho các cơ quan hữu quan ( thuế, ngân hàng&...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Ngân hàng/ Chứng khoán/ Đầu tư

Kế Toán Quận Cầu Giấy Kế toán tổng hợp Nhân viên kế toán

14/04/2016

Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty TNHH TMDV & SX Phi Kha miền Bắc - Hà Nội

Công Ty TNHH TMDV & SX Phi Kha miền Bắc

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

- Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
- Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh
- Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp
- Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
- Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, cô...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Thư ký/ Hành chánh, Xây dựng

Kế Toán Sản Xuất Huyện Từ Liêm Kế toán tổng hợp

14/04/2016

Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Di Động Trực Tuyến - Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Di Động Trực Tuyến

Thương lượng | Nhân viên

* Kế hoạch và báo cáo nội bộ Lập báo cáo tài chính Lập và phân tích báo cáo chi phí của công ty, của từng ngành kinh doanh, cảnh báo chi phí vượt kế hoạch ngân sách * Làm việc với các cơ quan chức năng, tổ chức bên ngoài: BC kết quả hoạt động kinh doanh, BC Tài Chính Kiểm tra, nộp tất cả các Tờ khai thuế hàn...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán

Quận 7 Tài chính Kế toán tổng hợp

13/04/2016

Kế Toán Tổng Hợp - General Accontant

Công Ty TNHH Baosteel Can Making (Việt Nam) - Bình Dương

Công Ty TNHH Baosteel Can Making (Việt Nam)

Thương lượng | Nhân viên

- Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các bộ phận, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
- Hoàn tất sổ chi tiết, sổ cái tổng hợp, bảng cân đối tài khoản kế toán.
- Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán.
- Thống kê và tổng hợp, giải trình số liệu báo cáo khi có yêu cầu.
- Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số li...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán

Tiếng Anh Tiếng Hoa (tiếng Trung Quốc) Huyện Tân Uyên Kế toán tổng hợp

13/04/2016

Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty CP SX DV XNK Hà Nội - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên

* Yêu cầu công việc:
- Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp
- Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh
- Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp
- Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
- Giải trình số liệu và cun...

Thư ký/ Hành chánh, Dịch vụ khách hàng, Nhân sự

Huyện Tân Uyên Kế toán tổng hợp Tuyển Gấp

12/04/2016

02 Nữ Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp

SETFIL - Hà Nội

Thương lượng | Nhân viên

* Chịu trách nhiệm tổ chức, duy trì và kiểm soát hoạt động kế toán của Công ty: - Kế toán thu chi - Kế toán ngân hàng - Kế toán tiền lương, bảo hiểm,… - Kế toán thuế - Chịu trách nhiệm lập, rà soát, phân tích các báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, tình hình thực hiện kế hoạch theo tháng, quý, năm của Công...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán

Quận Đống Đa Kế toán tổng hợp

12/04/2016

Kế Toán Tổng Hợp

Lesco IT & Travel Co.,ltd - Hồ Chí Minh

Lesco IT & Travel Co.,ltd

Hơn 4,500,000VNĐ | Nhân viên

*Chi tiết công việc:
- Hạch toán kế toán, báo cáo tổng hợp, BCTC ….
- Thực hiện các công việc kế toán, cân đối thu chi, cập nhật chứng từ, hóa đơn phát sinh vào sổ kế toán.
- Am hiểu và cập nhật các quy định mới về thuế.
- Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán Fast, Misa...
- Duy trì hệ thống thông tin k...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán

Tiếng Anh Quận 3 Du Lịch Kế toán tổng hợp

12/04/2016

Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp

Công ty TNHH Công Nghệ Gốm Sứ OHIO - Thái Bình

Thương lượng | Nhân viên

* Mô tả chi tiết công việc
1.1. Giúp Kế toán trưởng thực hiện các công việc sau :
- Tổ chức bộ máy kế toán và quy trình lưu chuyển chứng từ kế toán môt cách hiệu quả để tiến hành ghi chép, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong hoạt động vận hành của Công ty, theo đúng chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy đ...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán

Kế toán tổng hợp

11/04/2016

Kế Toán Tổng Hợp

ZINNIA DISTRIBUTION - Hồ Chí Minh

Cạnh tranh | Nhân viên

- Kiểm tra và nhập liệu các chứng từ, nghiệp vụ phát sinh.
- Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp
- Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh
- Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp
- Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán

Kế toán tổng hợp

11/04/2016

Kế Toán Tổng Hợp_FPT Telecom Chi Nhánh Đồng Nai

FPT Telecom - Đồng Nai

FPT Telecom

Thương lượng | Nhân viên

- Sắp xếp, lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán của chi nhánh
- Kiểm tra, cân đối tình hình công nợ phải thu, phải trả của chi nhánh
- Thực hiện các nghiệp vụ khác như: kế toán thuế, kế toán tài sản, kế toán kho…
- Thực hiện các báo cáo nghiệp vụ định kỳ cho Ban Giám đốc chi nhánh như: Báo cáo thuế; báo cáo tài ...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Thư ký/ Hành chánh, Vận chuyển/ Giao thông/ Kho bãi

Thành phố Biên Hoà Kế toán tổng hợp Đồng Nai

09/04/2016

Senior Accounting cum General Affair staff

CareerLink’s Client - Hồ Chí Minh

600USD - 1,000USD | Nhân viên

- Accounting: Confirm the accurate of accounting transactions:cash, banking, payment, debt, invoice... - General affairs:book hotel, take airplane’s ticket, arrange visa, making reports to HO in Singapore. - Sales assistant: review and translate contracts.

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Thư ký/ Hành chánh, Bán hàng

Tiếng Nhật Tiếng Anh Tổng vụ Kế toán tổng hợp Trợ lý kinh doanh Biên dịch

08/04/2016

Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty TNHH Biển Ngọc Hồ Tràm - Hồ Chí Minh

13,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

- Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
- Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh.
- Kiểm tra sự cân đối giữa các số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.
- Kiểm tra dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
- Lập báo cáo tài chính, kế toán theo từng quý...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán

Kế Toán Quận 2 Kế toán tổng hợp

07/04/2016

Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty TNHH Giovanni Việt Nam - Hà Nội

Công Ty TNHH Giovanni Việt Nam

Cạnh tranh | Nhân viên

- Thực hiện hạch toán kế toán tại các cửa hàng được phân công;
- Thực hiện hạch toán, kiểm soát chứng từ liên quan đại lý được phân công;
- Thực hiện quản lý, hạch toán lập chứng từ: kiểm tra, kiểm soát hóa đơn, chứng từ đầu vào, đầu ra phát sinh hàng ngày.
- Lập báo cáo thuế và triển khai công tác kiểm tra, quyết t...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Thư ký/ Hành chánh

Quận Đống Đa Tài chính Kế toán tổng hợp

06/04/2016

NHÂN VIÊN DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN ĐIỆN TỬ VNPT - Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN ĐIỆN TỬ VNPT

7,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên

- Xây dựng kế hoạch triển khai mảng dịch vụ khách hàng tại Công ty - Tổ chức chương trình chăm sóc khách hàng, tri ân khách hàng. - Lập kế hoạch chăm sóc khách hàng, thu thập yêu cầu từ các bộ phận kinh doanh và triển khai thực hiện hàng quý - Báo cáo và phân tích mức độ hài lòng của khách hàng, đề xuất các phương á...

Quảng cáo/ Khuyến mãi/ Đối ngoại, Thư ký/ Hành chánh, Dịch vụ khách hàng

Kế Toán Quận Đống Đa Tài chính Kế toán tổng hợp

05/04/2016

CHUYÊN VIÊN ĐỐI SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN ĐIỆN TỬ VNPT - Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN ĐIỆN TỬ VNPT

7,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên

- Đối soát dữ liệu các dịch vụ của công ty với khách hàng và đối soát nội bộ - Nghiên cứu xây dựng giải pháp tính cước cho các dịch vụ của Công ty - Kiểm tra và phân tích chi tiết các số liệu để đánh giá chất lượng dịch vụ - Vận hành khai thác hệ thống tính cước, đối soát - Tham gia phát triển hệ thống tính cước c...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Thư ký/ Hành chánh, Dịch vụ khách hàng

Kế Toán Quận Đống Đa Tài chính Kế toán tổng hợp

05/04/2016

General Accountant – Assistant Manager ( Long An)

CareerLink’s Client - Long An

Hơn 800USD | Trưởng nhóm / Giám sát

Monitor and Apportion costs - Fixed assets & Depreciation Expenses - Prepaid Expenses ( Long & Short Term Expenses) - Accrual Expenses - Fuel Usage - Freight Charge Check & Adjust before Closing - Check all cost & expenses - Check Code, Departments, Accounts - Consumption Adjustment - Other checks Closing ...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán

Tiếng Anh Kế Toán Sản Xuất Kế toán tổng hợp

02/04/2016

KẾ TOÁN TỔNG HỢP

CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN ĐIỆN TỬ VNPT - Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN ĐIỆN TỬ VNPT

8,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

- Kiểm soát, hạch toán số liệu về toàn bộ Doanh thu hàng hóa dịch vụ của công ty.
- Kiểm soát, hạch toán số liệu công nợ phải thu của công ty chính xác, đúng đối tượng, đáp ứng đúng yêu cầu công việc.
- Kiểm soát được kho hàng hóa của công ty.
- Xác định, tính toán được giá vốn của hàng hóa, dịch vụ của công ty theo...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Thư ký/ Hành chánh

Kế Toán Quận Đống Đa Tài chính Kế toán tổng hợp

31/03/2016

Sửa yêu cầu tìm việc làm tuyển dụng

-