Tìm thấy 213 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Kế toán tổng hợp"

Kế Toán Tổng Hợp Báo Cáo Tài Chính

Công Ty CP Viễn Thông Đầu Tư và Thương Mại Quốc Tế - Hà Nội

Công Ty CP Viễn Thông Đầu Tư và Thương Mại Quốc Tế

Cạnh tranh | Nhân viên

- Kiểm tra hạch toán, các TK doanh thu - chi phí Công ty mẹ (ITECOM) - Phân bổ CP chung, gián tiếp và kết chuyển các TK cuối năm - Cân đối chi phí và các công việc theo yêu cầu của KTT

- Kiểm tra, kiểm soát hạch toán, doanh thu - chi phí, TK thuế, BCTC của các công ty con định kỳ quý, năm báo cáo KTT và BOD - Cá...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, CNTT - Phần cứng/ Mạng, Điện/ Điện tử

Quận Thanh Xuân Kế toán tổng hợp

07/12/2016

Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HÀ NỘI CPM - Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HÀ NỘI CPM

Thương lượng | Nhân viên

- Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế thu nhập doɑnh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế GTGT.
- Ƭhực hiện các công việc kế toán, cân đối thu chi, cập nhật chứng từ, hóɑ đơn phát sinh vào sổ kế toán.
- Ƭheo dõi chứng từ, hóɑ đơn - Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp. - Ki...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Xây dựng

Quận Hà Đông Kế toán tổng hợp

07/12/2016

Chuyên Viên Kế Toán Tổng Hợp và Kiểm Soát Tài Chính

CÔNG TY CỔ PHẦN TAM KIM - Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN TAM KIM

Cạnh tranh | Trưởng nhóm / Giám sát

- Kiểm soát Doanh thu và chi phí bán hàng, giá thành sản xuất. - Kiểm tra, hướng dẫn xử lý các định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại các chi nhánh, nhà máy, đơn vị nội bộ. - Kiểm xét, tra soát số liệu tài chính kế toán của các chi nhánh, nhà máy, đơn vị nội bộ. - Kiểm tra, tổng hợp và xử lý số liệu kế toán chi ...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán

Quận Cầu Giấy Tài chính Kiểm toán Kế toán tổng hợp Kiểm soát nội bộ Hà Nội

06/12/2016

KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Tập Đoàn C.T Group Việt Nam - Hồ Chí Minh

Tập Đoàn C.T Group Việt Nam

Thương lượng | Nhân viên

* Trách nhiệm:
- Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
- Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh
- Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp
- Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
- Hạch toán thu nhập, chi phí, kh...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán

Quận Tân Bình Kế toán tổng hợp

05/12/2016

Kế Toán Tổng Hợp - Kế Toán Hàng Hóa

Công Ty TNHH Cao Phong - (Siêu Thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn) - Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Cao Phong - (Siêu Thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn)

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

- Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
- Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh
- Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp
- Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
- Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, cô...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Ngân hàng/ Chứng khoán/ Đầu tư

Quận 5 Kế toán tổng hợp

05/12/2016

Kế Toán Tổng Hợp - Nhà Máy Xi Măng Nhơn Trạch

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Công Thanh - Đồng Nai

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Công Thanh

Thương lượng | Nhân viên

* Số lượng: 02 người - Tổng hợp mọi hoạt động kế toán, tài chính công ty, tính các chi phí giá thành - Phân tích, kiểm soát các số liệu kế toán, tài chính - Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao phó * Địa điểm làm việc tại Nhơn Trạch * QUYỀN LỢI CỦA ỨNG VIÊN: - Được ký hợp đồng dài hạn với công ty. - Lươ...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Sản xuất/ Vận hành sản xuất

Huyện Nhơn Trạch Xi măng Kế toán tổng hợp

02/12/2016

Kế Toán Tổng Hợp

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ Đại Việt - Hà Nội

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ Đại Việt

Thương lượng | Nhân viên

* Về mặt quản trị: - Tiếp nhận, kiểm tra, thanh toán và hạch toán phát sinh thu chi, tổng hợp doanh thu định kỳ theo quy định của Công ty; - Kiểm tra, đối chiếu, cập nhật hệ thống sổ sách kế toán, công nợ phải thu, phải trả; - Kiểm tra và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bảng Lương chi nhánh; Công tác bảo hiểm...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán

Huyện Từ Liêm Kế toán tổng hợp

02/12/2016

General Accountant

CareerLink’s Client - Hà Nội

900USD - 1,000USD | Nhân viên

- To perform the job in the accounting department .
- Monitoring and supervision of daily accounting activities in companies such as: checking and recording revenues, collection and recording expenses under the accounting regulation and input data into accounting software
- Receive and inspect all documents included ...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Sản xuất/ Vận hành sản xuất

Tiếng Anh Sản Xuất Kế toán tổng hợp Công ty Nhật

02/12/2016

Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty TNHH Think Outside - Long An

Công Ty TNHH Think Outside

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

- Daily check Inward document from Junior accountant - Daily check request payment & return advance from Junior accountant - Prepare costing monthly + Check norm using for each product + Check & prepare labor cost for each POP & product (time-shipment to preparing costing from Junior accountant) + Check using mate...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Sản xuất/ Vận hành sản xuất

Tiếng Anh Kế toán tổng hợp

01/12/2016

Kế Toán Tổng Hợp Kiêm Hỗ Trợ IT Setup Phần Mềm Kế Toán

Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc - Hà Nội

Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc

Thương lượng | Nhân viên

- Là đầu mối phòng kế toán cùng làm việc với bộ phận IT để viết phần mềm kế toán ERP.
- Kiểm tra, soát xét các bút toán hạch toán hàng ngày của kế toán viên, đảm bảo việc hạch toán là hợp lý, phù hợp với chế độ kế toán hiện hành của nhà nước và quy định của Tập đoàn.
- Kiểm tra bảng lương hàng tháng; đảm bảo đúng, đủ...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Ngân hàng/ Chứng khoán/ Đầu tư, CNTT - Phần mềm

ERP Quận Tây Hồ Tài chính Phần mềm Kế toán tổng hợp phần mềm kế toán hỗ trợ IT

01/12/2016

Kế Toán Tổng Hợp (TP.HCM)

Công Ty CP Xi Măng Công Thanh - Hồ Chí Minh

Công Ty CP Xi Măng Công Thanh

Thương lượng | Nhân viên

- Tổng hợp mọi hoạt động kế toán, tài chính công ty, tính các chi phí giá thành - Phân tích, kiểm soát các số liệu kế toán, tài chính - Thực hiện báo cáo quản trị, báo cáo thuể, báo cáo tài chính - Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao phó - Các nội dung công việc khác sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn - Mứ...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Sản xuất/ Vận hành sản xuất

Quận 1 Xi măng Kế toán tổng hợp

01/12/2016

General Accountant (Long An)

CareerLink’s Client - Long An

Hơn 800USD | Trưởng nhóm / Giám sát

Monitor and Apportion costs - Fixed assets & Depreciation Expenses - Prepaid Expenses ( Long & Short Term Expenses) - Accrual Expenses - Fuel Usage - Freight Charge Check & Adjust before Closing - Check all cost & expenses - Check Code, Departments, Accounts - Consumption Adjustment - Other checks Closing ...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán

Tiếng Anh Kế Toán Sản Xuất Kế toán tổng hợp

01/12/2016

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH - Hưng Yên

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH

Thương lượng | Nhân viên

- Kiểm tra toàn bộ các định khoản, các nghiệp vụ phát sinh.
- Kiểm tra, đối chiếu giữa số liệu chi tiết và số liệu tổng hợp.
- Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và đúng với thực tế không.
- Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi.
- Tính giá thành, định khoản các nghiệp vụ về giá thành. ...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Ngân hàng/ Chứng khoán/ Đầu tư, Thư ký/ Hành chánh

Tài chính Hành chính Ngân hàng Kế toán tổng hợp Huyện Mỹ Hào

29/11/2016

KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Cường Land - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

* Lập báo cáo tài chính
- Báo cáo lãi lỗ
- Theo dõi các khoản thu – chi
- Theo dõi công nợ, các khoản phải thu phải trả, tài sản cố định, …
* Tổng hợp tất cả các chi phí của Công ty.
- Chi phí điện, nước, điện thoại, internet, …
- Các chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh …
- Các ...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán

Quận 3 Kế toán tổng hợp

29/11/2016

KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Công Ty TNHH Nhà Hàng Món Huế - Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Nhà Hàng Món Huế

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

- Theo dõi kế toán nội bộ phần hành Oracle.
- Kiểm tra hệ thống Oracle, chi phí SX.
- Tính giá thành sản phẩm.
- Báo cáo kết quả kinh doanh hàng tháng và các báo cáo theo yêu cầu kế toán trưởng.
* Quyền lợi:
- Lương thưởng cạnh tranh
- Phụ cấp + Cơm trưa
- Ký HĐLĐ, chế độ BH
- Thưởng
- Nghỉ hàng tuần

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán

Nhà hàng Quận 1 Kế toán tổng hợp

29/11/2016

Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty TNHH MTV Du Lịch Vietrip - Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH MTV Du Lịch Vietrip

Thương lượng | Nhân viên

* Trách nhiệm:
- Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
- Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh
- Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp
- Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
- Hạch toán thu nhập, chi phí, kh...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán

Quận Phú Nhuận Kế toán tổng hợp

28/11/2016

Kế Toán Viên

Công Ty TNHH TMDV & SX Phi Kha miền Bắc - Hà Nội

Công Ty TNHH TMDV & SX Phi Kha miền Bắc

Thương lượng | Nhân viên

- Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh; - Tập hợp, quản lý hồ sơ chứng từ kế toán; - Theo dõi chi tiết công trình; - Chi tiết trao đổi trong buổi phỏng vấn.

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán

Kế Toán Huyện Từ Liêm Kế toán tổng hợp Kế toán thuế Kế toán viên

28/11/2016

Nhân Viên Kế Toán

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Địa Ốc Khang An - Hồ Chí Minh

7,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Nhân viên

- Thực hiện các nghiệp vụ của vị trí kế toán: thu, chi, làm việc ngân hàng...
- Lập dự toán thu chi, theo dõi tiến độ đền bù dự án
- Công việc sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán

Kế Toán Quận Bình Thạnh Kế toán tổng hợp Kế toán viên Nhân viên kế toán Hồ Chí Minh

28/11/2016

Kế Toán Tổng Hợp (Mảng Dịch Vụ)

CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN ĐIỆN TỬ VNPT - Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN ĐIỆN TỬ VNPT

8,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

- Kiểm soát, hạch toán số liệu về toàn bộ Doanh thu hàng hóa dịch vụ của công ty.
- Kiểm soát, hạch toán số liệu công nợ phải thu của công ty chính xác, đúng đối tượng, đáp ứng đúng yêu cầu công việc.
- Kiểm soát được kho hàng hóa của công ty.
- Xác định, tính toán được giá vốn của hàng hóa, dịch vụ của công ty theo...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Ngân hàng/ Chứng khoán/ Đầu tư, Thư ký/ Hành chánh

Kế Toán Quận Đống Đa Tài chính Kế toán tổng hợp

28/11/2016

Kế Toán Thuế - Kế Toán Tổng Hợp (tuyển gấp)

Công ty Cổ Phần ST Toàn cầu - Hà Nội

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

- Đảm đương các công việc của một kế toán tổng hợp.
- Lập báo cáo thuế, tờ khai thuế TNCN, tờ khai thuế TNDN.
- Tổng hợp, thống kê, báo cáo về chi phí, doanh số, tồn kho và công nợ - Cập nhật và nắm vững các chính sách thuế hiện hành. - Lập báo cáo tài chính theo yêu cầu. - Sử dụng thành thạo phần mềm Misa
* QUYỀ...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán

Quận Hà Đông Kế toán tổng hợp Kế toán thuế Hà Nội

28/11/2016

Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty Cổ Phần Bio - Pham - Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Bio - Pham

Thương lượng | Nhân viên

* MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
- Đảm đương các công việc của một kế toán tổng hợp.
- Lập báo cáo thuế.
- Tổng hợp, thống kê, báo cáo về chi phí, doanh số, tồn kho và công nợ.
- THỜI GIAN LÀM VIỆC: Giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần
* QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG:
- Được hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ với người lao động th...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán

Quận Tây Hồ Kế toán tổng hợp

26/11/2016

Chuyên Viên Kế Toán Tổng Hợp Quốc Tế (TD1610014)

Tổ Hợp Công Nghệ Giáo Dục TOPICA - Hà Nội

Tổ Hợp Công Nghệ Giáo Dục TOPICA

8,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

1. Mô tả công việc - Nhận yêu cầu thanh toán từ các phòng ban, kiểm tra đầy đủ, hợp lệ hồ sơ đính kèm theo đúng nguyên tắc & quy trình đã có sẵn. - Quản lý chứng từ kế toán, sổ kế toán tại Thái Lan. - Chủ động lập báo cáo theo yêu cầu của quản lý. - Được tham gia xây dựng bộ quy trình liên quan đến các hoạt động kế...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Ngân hàng/ Chứng khoán/ Đầu tư, Biên phiên dịch/ Thông dịch viên

Tiếng Anh Kế Toán Quận Đống Đa Kế toán tổng hợp Hà Nội

18/11/2016

Accountant cum HR Staff

CareerLink’s Client - Hà Nội

500USD - 600USD | Nhân viên

- Support job of accounting & HR duties in the office: control payments, bank transactions (Bank transfer, receive and maintain bank statement, other bank documents resolve open and close bank account procedures). - Create accounting and administrative forms. Update data, transactions to Vietnamese and foreign account...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán

Tiếng Anh Kế Toán Kiểm toán Kế toán tổng hợp Công ty Nhật Nhân sự

25/11/2016

Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty Cổ Phần MERAP GROUP - Hưng Yên

Công Ty Cổ Phần MERAP GROUP

10,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên

- Lập , triển khai kế hoạch thuế năm, tháng. - Chịu trách nhiệm lập, kiểm soát báo cáo tài chính, quyết toán thuế thu nhập cá nhân, kê khai .... - Đào tạo, kiểm tra các phần hành kế toán.

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Sản xuất/ Vận hành sản xuất

Kế toán tổng hợp

24/11/2016

General Accountant (KCN Amata)

CareerLink’s Client - Đồng Nai

Hơn 500USD | Nhân viên

- Managing and follow up accounts: Cash, AR, AP, Salary, Revenue, Expenses,.... - Caculating unit price of the products. - Managing Fixed Assets. - Preparing balance sheet, profit and loss, financial statement, cash flow, and other monthly, yearly reports. - Making direct monthly report to BOD. - Other tasks be si...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Sản xuất/ Vận hành sản xuất

Tiếng Anh Sản Xuất Kế toán tổng hợp Công ty Nhật

24/11/2016

Kế Toán Tổng Hợp

HighMark Security - Đà Nẵng

HighMark Security

Thương lượng | Nhân viên

- Thực hiện các nghiệp vụ kế toán tổng hợp, kiểm tra, kiểm soát thu – chi, công nợ, nhập – xuất – tồn … - Lập báo cáo theo định kỳ: Báo cáo tài chính, báo cáo thuế, báo cáo quản trị, giao dịch với các ngân hàng - Cùng Ban lãnh đạo xây dựng, đề xuất và hoạch định các công tác Tài chính –...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Kỹ thuật ứng dụng/ Cơ khí, Điện/ Điện tử

Quận Thanh Khê Kế toán tổng hợp

23/11/2016

Kế Toán Tổng Hợp

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG AN LẠC 1 - Hà Nội

Thương lượng | Nhân viên

- Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
- Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh.
- Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.
- Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
- Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, ...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Xây dựng

Quận Đống Đa Kế toán tổng hợp Xây dựng

23/11/2016

Kế Toán Tổng Hợp

CÔNG TY CỔ PHẦN MAISON RETAIL MANAGEMENT INTERNATIONAL - Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN MAISON RETAIL MANAGEMENT INTERNATIONAL

12,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên

- Kiểm tra tình hình theo dõi tiền mặt, tài sản, công nợ (doanh thu, quỹ, kho hàng, công nợ, kế hoạch thanh toán tuần, tạm ứng, thưởng - phạt…) - Kiểm tra chi phí hợp lý và việc hạch toán của các nội dung phát sinh - Kiểm tra phản ánh trên hệ thống tài khoản ngân hàng của chi nhánh (nộp - chuyển tiền, thu cà t...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán

Quận Hoàn Kiếm Kế toán tổng hợp

22/11/2016

Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp (Ưu Tiên Nữ)

Công Ty TNHH SX TM An Lập - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

* Địa điểm làm việc: VP số 168/12, Đường D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
* Trách nhiệm chính:
-Thực hiện công tác hạch toán, kế toán theo quy định của Điều lệ Công ty.
- Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh
- Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp
- Kiểm tra số dư c...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Thư ký/ Hành chánh

Quận Bình Thạnh Kế toán tổng hợp

22/11/2016

KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Công Ty Cổ Phần Korihome Việt Nam - Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Korihome Việt Nam

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

- Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
- Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh.
- Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp
- Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và Khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
- Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao,TSCĐ...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán

Kế Toán Quận Hoàng Mai Kế toán tổng hợp Nhân viên kế toán Hà Nội

21/11/2016

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-