Tìm thấy 191 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Kế toán tổng hợp"

Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty TNHH Giovanni Việt Nam - Hà Nội

Công Ty TNHH Giovanni Việt Nam

Cạnh tranh | Nhân viên

- Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, giữa chi tiết và tổng hợp
- Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh
- Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.
- Kiểm tra sự hợp lý và khớp đúng giữa số dư cuối kì với báo cáo chi tiết
- Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao TSCĐ...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Ngân hàng/ Chứng khoán/ Đầu tư, Thư ký/ Hành chánh

Quận Đống Đa Tài chính Ngân hàng Kế toán tổng hợp

29/09/2016

Nhân Viên Kế Toán - Công Ty CP Xi Măng Công Thanh

Công Ty CP Xi Măng Công Thanh - Hồ Chí Minh

Công Ty CP Xi Măng Công Thanh

Thương lượng | Nhân viên

- Tổng hợp mọi hoạt động kế toán, tài chính công ty, tính các chi phí giá thành - Phân tích, kiểm soát các số liệu kế toán, tài chính - Thực hiện báo cáo quản trị, báo cáo thuể, báo cáo tài chính - Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao phó - Các nội dung công việc khác sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn - Mứ...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Sản xuất/ Vận hành sản xuất

Quận 1 Xi măng Kế toán tổng hợp

29/09/2016

Kế Toán Tổng Hợp - Công Ty CP Bê Tông Công Thanh

Công Ty CP Bê Tông Công Thanh - Hồ Chí Minh

Công Ty CP Bê Tông Công Thanh

Thương lượng | Nhân viên

- Tổng hợp mọi hoạt động kế toán, tài chính công ty, tính các chi phí giá thành - Phân tích, kiểm soát các số liệu kế toán, tài chính - Thực hiện báo cáo quản trị, báo cáo thuể, báo cáo tài chính - Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao phó - Các nội dung công việc khác sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn - Mứ...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Sản xuất/ Vận hành sản xuất

Quận 1 Quận 9 Xi măng Kế toán tổng hợp

29/09/2016

Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty TNHH DV Ăn Uống Ba Sao - Hà Nội

Công Ty TNHH DV Ăn Uống Ba Sao

Thương lượng | Nhân viên

- Ký Kiểm soát các phiếu thu, chi theo ngân sách và theo quy chế tài chính, kiểm soát việc thực hiện và hạch toán trên phần mềm
- Đảm bảo các số liệu được hạch toán đúng, đủ và chính xác trên các phần mềm
- Quản lý, Kiểm tra các tài khoản trên bảng cân đối kế toán
- Kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa các phần mềm dữ l...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Thư ký/ Hành chánh, Nhà hàng/ Dịch vụ ăn uống

Quận Hoàn Kiếm Kế toán tổng hợp Kế toán viên Tuyển Gấp

29/09/2016

KẾ TOÁN TỔNG HỢP - TUYỂN GẤP

CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN ĐIỆN TỬ VNPT - Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN ĐIỆN TỬ VNPT

8,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

- Kiểm soát, hạch toán số liệu về toàn bộ Doanh thu hàng hóa dịch vụ của công ty.
- Kiểm soát, hạch toán số liệu công nợ phải thu của công ty chính xác, đúng đối tượng, đáp ứng đúng yêu cầu công việc.
- Kiểm soát được kho hàng hóa của công ty.
- Xác định, tính toán được giá vốn của hàng hóa, dịch vụ của công ty theo...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Ngân hàng/ Chứng khoán/ Đầu tư, Thư ký/ Hành chánh

Kế Toán Quận Đống Đa Tài chính Kế toán tổng hợp

29/09/2016

General Accountant (Long An)

CareerLink’s Client - Long An

Hơn 800USD | Trưởng nhóm / Giám sát

Monitor and Apportion costs - Fixed assets & Depreciation Expenses - Prepaid Expenses ( Long & Short Term Expenses) - Accrual Expenses - Fuel Usage - Freight Charge Check & Adjust before Closing - Check all cost & expenses - Check Code, Departments, Accounts - Consumption Adjustment - Other checks Closing ...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán

Tiếng Anh Kế Toán Sản Xuất Kế toán tổng hợp

29/09/2016

KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Thương Mại Mỹ Anh - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

- Có trách nhiệm quản lý chung, kiểm soát mọi hoạt động có liên quan đến lĩnh vực tài chính, kế toán, thuế.
- Phải nắm được toàn bộ tình hình tài chính của công ty để tham mưu cho Giám đốc ra các quyết định về chính sách và kế hoạch tài chính của công ty.
- Phối hợp với các phòng ban khác để cung cấp các tài liệu ...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Thư ký/ Hành chánh

Quận 2 Kế toán tổng hợp

06/09/2016

Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp - Hà Nội, Hải Phòng

Công Ty Cổ Phần Phú Minh Sơn - Hà Nội, Hải Phòng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

- SL: 02 kế toán tổng hợp phụ trách mảng kế toán thuế công ty làm việc tại Hà Nội. - Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, thuế, dữ liệu chi tiết và tổng hợp. - Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh - Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp - Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Ngân hàng/ Chứng khoán/ Đầu tư, Thư ký/ Hành chánh

Kế Toán Kế toán tổng hợp Kế toán viên Huyện Nam Từ Liêm Nhân viên kế toán

27/09/2016

KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Framas Korea Vina - Đồng Nai

Framas Korea Vina

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

+ Lập các chứng từ: phiếu thu, phiếu chi, báo nợ, báo có (N.H), phiếu kế toán (chứng từ khác) + Sắp xếp hóa đơn gốc theo báo cáo thuế của từng tháng theo tờ khai T.GTGT hàng tháng + Photo hóa đơn kèm theo phiếu thu, phiếu chi, báo nợ, báo có (N.H) + Kiểm tra hạch toán số liệu cho tất cả các tài khoản của từng phần h...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Sản xuất/ Vận hành sản xuất

Huyện Long Thành Kế toán tổng hợp

26/09/2016

Kế Toán Tổng Hợp

Công ty TNHH Công nghệ Việt (V.TECH Co .,Ltd) - Hà Nội

Thương lượng | Nhân viên

* TRÁCH NHIỆM CHỦ YẾU PHẢI THỰC HIỆN: * Lập và nộp tờ khai thuế theo quy định: - Cân đối chi phí đầu vào và đầu ra - Tính giá thành, định khoản các nghiệp vụ về giá thành - Kết chuyển doanh thu, chi phí lãi lỗ - Lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị - Lập các báo cáo thuế * Thực hiện các công việc chi tiết khá...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán

Quận Tây Hồ Kế toán tổng hợp

26/09/2016

Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp

CÔNG TY TNHH NHỰA QUANG THANH - Đà Nẵng

CÔNG TY TNHH NHỰA QUANG THANH

4,000,000VNĐ - 6,000,000VNĐ | Nhân viên

- Hạch toán chứng từ, số liệu kế toán, tính lợi nhuận khai báo thuế trên phần mềm kế toán. In lưu hồ sơ chứng từ.
- Kê khai, báo cáo hàng quý, báo cáo tài chính hàng năm, quyết toán thuế khi có yêu cầu của cơ quan thuế hoặc Công Ty.
- Khai báo phòng lao động, khai báo các thủ tục BHXH, đăng ký các thủ tục hồ sơ, giấy...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán

Quận Liên Chiểu Kế toán tổng hợp

26/09/2016

KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Xuan An Style., Co Ltd - Hồ Chí Minh

Xuan An Style., Co Ltd

Cạnh tranh | Nhân viên

+ Lập các chứng từ: phiếu thu, phiếu chi, báo nợ, báo có (N.H), phiếu kế toán (chứng từ khác) + Sắp xếp hóa đơn gốc theo báo cáo thuế của từng tháng theo tờ khai T.GTGT hàng tháng + Photo hóa đơn kèm theo phiếu thu, phiếu chi, báo nợ, báo có (N.H) + Kiểm tra hạch toán số liệu cho tất cả các tài khoản của từng phần h...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Thư ký/ Hành chánh, Dịch vụ khách hàng

Kế Toán Quận 1 Kế toán tổng hợp

23/09/2016

Kế Toán Tổng Hợp tại Hải Dương

FPT Telecom - Hải Dương

FPT Telecom

Thương lượng | Nhân viên

- Sắp xếp, lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán của chi nhánh
- Kiểm tra, cân đối tình hình công nợ phải thu, phải trả của chi nhánh
- Thực hiện các nghiệp vụ khác như: kế toán thuế, kế toán tài sản, kế toán kho…
- Thực hiện các báo cáo nghiệp vụ định kỳ như: Báo cáo thuế, báo cáo tài chính…
- Thực hiện ...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Viễn Thông

Kế toán tổng hợp

22/09/2016

KẾ TOÁN TỔNG HỢP (LÀM VIỆC TẠI QUẬN 1)

Công Ty TNHH Đầu Tư Thanh Hằng - Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Đầu Tư Thanh Hằng

8,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

* Số lượng: 02.
* Mô tả công việc:
- Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
- Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh
- Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp
- Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
- Hạch toán ...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Thư ký/ Hành chánh

Quận 1 Kế toán tổng hợp Tuyển Gấp

22/09/2016

NHÂN VIÊN AN TOÀN LAO ĐỘNG

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam - Hồ Chí Minh

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam

Thương lượng | Nhân viên

- Vai trò chính của nhân viên giám sát an toàn tại công trường là giám sát công việc an toàn tại công trường của các đối tác mà công ty ký hợp đồng.
* Trách nhiệm chủ yếu:
- Làm việc với toàn thể công nhân tại công trường để bảo đảm môi trường làm việc an toàn nhất có thể được.
- Chuẩn bị hệ thống an toàn để bảo đảm...

Xây dựng, Kỹ thuật ứng dụng/ Cơ khí, Điện/ Điện tử

Quận 10 Kế toán tổng hợp

22/09/2016

Kế Toán Tổng Hợp (TP.HCM)

Công Ty CP Xi Măng Công Thanh - Hồ Chí Minh

Công Ty CP Xi Măng Công Thanh

Thương lượng | Nhân viên

- Tổng hợp mọi hoạt động kế toán, tài chính công ty, tính các chi phí giá thành - Phân tích, kiểm soát các số liệu kế toán, tài chính - Thực hiện báo cáo quản trị, báo cáo thuể, báo cáo tài chính - Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao phó - Các nội dung công việc khác sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn - Mứ...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Sản xuất/ Vận hành sản xuất

Quận 1 Xi măng Kế toán tổng hợp

21/09/2016

Kế Toán Tổng Hợp (Nhơn Trạch)

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Công Thanh - Đồng Nai

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Công Thanh

Thương lượng | Nhân viên

- Tổng hợp mọi hoạt động kế toán, tài chính công ty, tính các chi phí giá thành
- Phân tích, kiểm soát các số liệu kế toán, tài chính
- Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao phó
- Mức lương: Thương lượng
* Làm việc tại: Nhà máy xi măng Công Thanh – Nhơn trạch
+ KCN Ông kèo, Xã Phước Khánh, Huyện Nhơn...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Sản xuất/ Vận hành sản xuất

Huyện Nhơn Trạch Xi măng Kế toán tổng hợp

21/09/2016

Kế Toán Tổng Hợp

CÔNG TY THÀNH TRUNG MOBILE - Hồ Chí Minh

6,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

* Số lượng: 03
* Mức lương
- Từ 6,000,000 đến 7,000,000 VND
* Mô tả công việc
- Thực hiện và duy trì thông tin kế toán
- Phối hợp với các phòng ban khác để cung cấp các tài liệu và thông tin kế toán theo yêu cầu
- Quản lý tiền mặt, dự báo vòng quay tiền mặt, bao gồm lập doanh mục thu chi, cân đối tiền mặt
- Kiểm...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán

Quận 1 Quận 11 Kế toán tổng hợp

20/09/2016

General Accountant

CareerLink’s Client - Hà Nội

400USD - 450USD | Nhân viên

- The general accountant has to ensure all accounting activities of the company are recorded properly according to the Vietnamese law and to company requirements. - To perform the job in the accounting department as: following and checking on cash transaction, bank transaction, receivable and payable and input data in...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán

Tiếng Anh Kế toán tổng hợp Công ty Nhật

19/09/2016

Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty Cổ Phần MERAP GROUP - Hưng Yên

Công Ty Cổ Phần MERAP GROUP

Cạnh tranh | Nhân viên

- Lập , triển khai kế hoạch thuế năm, tháng. - Chịu trách nhiệm lập, kiểm soát báo cáo tài chính, quyết toán thuế thu nhập cá nhân, kê khai .... - Đào tạo, kiểm tra các phần hành kế toán.

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Sản xuất/ Vận hành sản xuất

Kế toán tổng hợp

19/09/2016

Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty Cổ Phần Ba An - Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Ba An

Cạnh tranh | Nhân viên

- Kiểm soát Doanh thu và chi phí bán hàng (vận chuyển, marketing …).
- Kiểm tra, hướng dẫn xử lý các định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại các chi nhánh, đơn vị nội bộ.
- Kiểm xét, tra soát số liệu tài chính kế toán của các chi nhánh, đơn vị nội bộ.
- Kiểm tra, tổng hợp và xử lý số liệu kế toán chi tiết ...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Thư ký/ Hành chánh, Sản xuất/ Vận hành sản xuất

Tiếng Anh Kế Toán Quận Thanh Xuân Kế toán tổng hợp

17/09/2016

Chief Accountant

CareerLink’s Client - Hồ Chí Minh

1,200USD | Quản lý / Trưởng phòng

- Ensures accurate cost centre accounting and reporting in compliance with annual cost centre budgets and ongoing projects. - Executes key month end close processes; reconciles key balance sheet and P&L accounts including analysis and explanations. - Responsible for fixed assets accounting (i.e.: tracking, new store ...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán

Tiếng Anh Kế Toán Tài chính Kiểm toán Kế toán tổng hợp Công ty Nhật

16/09/2016

Trưởng Nhóm Kế Toán Phải Trả

CÔNG TY CỔ PHẦN MAISON RETAIL MANAGEMENT INTERNATIONAL - Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN MAISON RETAIL MANAGEMENT INTERNATIONAL

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

1. Theo dõi công nợ của cổ đông, nhà cung cấp, nhân viên
2. Lập kế hoạch thanh toán với nhà cung cấp hàng tuần.
3. Chủ động liên hệ với nhà cung cấp trong trường hợp kế hoạch thanh toán không đảm bảo.
4. Trực tiếp thực hiện nghiệp vu thanh toán tiền mặt,: đối chiếu công nợ, nhận hoá đơn, xem xét phiếu đề nghị thanh...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Ngân hàng/ Chứng khoán/ Đầu tư

Quận 1 Kế toán tổng hợp Kế toán thanh toán

16/09/2016

KẾ TOÁN TỔNG HỢP CÔNG TY CP XD TN 18 E&C

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam - Hồ Chí Minh

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam

Thương lượng | Nhân viên

- Kiểm tra đối chiếu số liệu, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
- Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh
- Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp
- Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
- Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, ...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Xây dựng

Quận 10 Kế toán tổng hợp Xây dựng

16/09/2016

CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP: 01 ỨNG VIÊN

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Địa Ốc First Real - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

- Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc kế toán theo chuẩn mực và chế độ kế toán.
- Kiểm tra, giám sát các khoản thu chi tài chính, các nghĩa vụ thu nộp, thanh toán công nợ.
- Kiểm tra tính chính xác, trung thực của các báo cáo trước khi Ban giám đốc ký duyệt để báo cáo các b...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Bất động sản, Bán hàng

Quận 2 Quận Hải Châu Kế toán tổng hợp

14/09/2016

CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN

Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI - Cần Thơ

Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI

Hơn 7,500,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

- Lập các báo cáo tài chính tháng, quý, năm và các loại báo cáo khác khi có yêu cầu. - Trao đổi với cấp trên và TP. TC-KT của Tập Đoàn về những vấn đề bất thường, về quy trình hạch toán, đề xuất giải pháp để có hướng giải quyết tốt nhất - Phụ trách quản trị chi phí sản xuất, chi phí hoạt động nhằm tối ưu hóa chi phí...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Ngân hàng/ Chứng khoán/ Đầu tư, Thư ký/ Hành chánh

Kế Toán Tài chính Kế Toán Trưởng Quận Ninh Kiều Kế toán tổng hợp Nhân viên kế toán Chuyên viên kế toán Cần Thơ

14/09/2016

Kế Toán Trưởng/Kế toán tổng hợp

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất và Phân Phối Mai Nam - Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất và Phân Phối Mai Nam

Thương lượng | Nhân viên

* Thực hiện các nghiệp vụ kế toán - Chịu trách nhiệm về nghiệp vụ chung của phòng kế toán
- Kế toán nguyên vật liệu, thành phẩm, hàng hóa
- Kế toán tài sản cố định, công cụ dụng cụ
- Kế toán thuế
* Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn * Chế độ được hưởng: - Hưởng chế độ BHXH và các quy...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán

Kế Toán Sản Xuất Quận Ba Đình Kế toán tổng hợp

14/09/2016

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Công Ty cổ phần IIG Việt Nam - Hà Nội

Công Ty cổ phần IIG Việt Nam

Cạnh tranh | Nhân viên

* Thực hiện công tác hạch toán các nghiệp vụ kế toán của Công ty theo đúng quy định và chuẩn mực kế toán hiện hành. - Theo dõi và tính khấu hao tài sản cố định và phân bổ công cụ dụng cụ. - Theo dõi công nợ theo từng đối tượng khách hàng. * Lập các loại báo cáo: - Lập các báo cáo Thuế (tháng, quý, năm, vụ việc): Th...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Thư ký/ Hành chánh

Tiếng Anh Quận Ba Đình Kế toán tổng hợp

14/09/2016

General Accountant (Hải Dương)

CareerLink’s Client - Hải Dương

10,000,000VNĐ | Nhân viên

All of accounting duties at steel manufacturing company. - Management of cash and bank account. - Accounting book management. - Calculation of the company’s revenue. - Making tax report. - Reporting to head company in Japan. - Connecting to audit office. - Supporting for chief accountant. - Recruiting fro...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Sản xuất/ Vận hành sản xuất

Tiếng Anh Kế toán tổng hợp Công ty Nhật

14/09/2016

Kế Toán Chi Phí - Giá Thành

Công Ty Cổ Phần TEKCOM - Bình Dương

Công Ty Cổ Phần TEKCOM

Hơn 9,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

* Mô tả công việc: - Tính giá thành sản xuất trên cơ sở định mức nguyên liệu, vật tư, nhân công, … - Theo dõi tình hình sử dụng vật tư, hàng hóa theo định mức và những qui định đã ban hành nhằm kịp thời phát hiện những bất hợp lý, lãng phí trong quá trình sử dụng. - Kiểm tra các yêu cầu mua hàng và các đề gnh...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán

Huyện Tân Uyên Kế toán tổng hợp

13/09/2016

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-