Tìm thấy 169 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Vĩnh Phúc"

[VĨNH PHÚC] GIÁM SÁT BÁN HÀNG KÊNH GT

Viet Thai International Company - Vĩnh Phúc

Cạnh tranh | Trưởng nhóm / Giám sát
14/10/2019

Production Engineer Manager- Tiếng Anh (Vĩnh Phúc)

CareerLink's Client - Vĩnh Phúc

30,000,000VNĐ - 60,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
11/10/2019

Quality Assurance Manager - Tiếng Anh (Vĩnh Phúc)

CareerLink's Client - Vĩnh Phúc

30,000,000VNĐ - 60,000,000VNĐ | Nhân viên
11/10/2019

Industrial Engineering Manager (Vinh Phuc)

CareerLink's Client - Vĩnh Phúc

30,000,000VNĐ - 60,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
10/10/2019

Project Manufacturing Manager (Vinh Phuc)

CareerLink's Client - Vĩnh Phúc

30,000,000VNĐ - 60,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
10/10/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-