Tìm thấy 79 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Vĩnh Phúc"

Nhân Viên Phục Vụ Bếp

Công Ty TNHH PNK - Bắc Ninh, Hải Dương, Hà Nội, Phú Thọ, Vĩnh Phúc

2,500,000VNĐ - 3,000,000VNĐ | Nhân viên

15-09-2015

Marketing Ngành Hóa

TORRECID VIETNAM CO.,LTD. - Hà Nội, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc

Cạnh tranh | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

12-09-2015

Nhân Viên Hành Chính Xưởng

Công Ty TNHH Daeduck Việt Nam - Vĩnh Phúc

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

08-10-2015

Kỹ Sư Cơ Điện

Công Ty CP Xây Dựng 105 - Hà Nam, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Khác

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

08-10-2015

Nhân Viên OQC

Công Ty TNHH Daeduck Việt Nam - Vĩnh Phúc

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

07-10-2015

Bếp Trưởng Nhà Hàng

Flamingo Dailai Resort - Vĩnh Phúc

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

06-10-2015

Nhân Viên Butler- Bộ Phận Sảnh

Flamingo Dailai Resort - Vĩnh Phúc

Thương lượng | Nhân viên

06-10-2015

Tổ Trưởng Bếp Âu

Flamingo Dailai Resort - Vĩnh Phúc

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

06-10-2015

Nhân Viên Marketing

Japfa Comfeed Viet Nam LTD - Vĩnh Phúc

Thương lượng | Nhân viên

06-10-2015

Nhân Viên Thủ Kho

Flamingo Dailai Resort - Vĩnh Phúc

Thương lượng | Nhân viên

06-10-2015

Trợ Lý Quản Lý Kỹ Thuật

Flamingo Dailai Resort - Vĩnh Phúc

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

06-10-2015

Thư Ký Giám Sát Kỹ Thuật

Flamingo Dailai Resort - Vĩnh Phúc

Thương lượng | Nhân viên

06-10-2015

Quản Lý Buồng Phòng

Flamingo Dailai Resort - Vĩnh Phúc

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

06-10-2015

Thư Ký Giám Sát Nhà Hàng

Flamingo Dailai Resort - Vĩnh Phúc

Thương lượng | Nhân viên

06-10-2015

Nhân Viên Lễ Tân (Tiếng Anh)

Flamingo Dailai Resort - Vĩnh Phúc

Thương lượng | Nhân viên

06-10-2015

Nhân Viên Butler- Bộ Phận Sảnh

Flamingo Dailai Resort - Vĩnh Phúc

Thương lượng | Nhân viên

06-10-2015

Sửa yêu cầu tìm việc làm tuyển dụng