Tìm thấy 89 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Vĩnh Phúc"

Sewing Manager( $2000++)

TVA Textile VietNam. - Thái Bình, Vĩnh Phúc

Hơn 2,000USD | Quản lý / Trưởng phòng

28-08-2015

Nhân Viên Phục Vụ Bếp

Công Ty TNHH PNK - Bắc Ninh, Hải Dương, Hà Nội, Phú Thọ, Vĩnh Phúc

2,500,000VNĐ - 3,000,000VNĐ | Nhân viên

17-08-2015

Phó Giám Đốc

Công Ty Luật TNHH Bình Minh - Vĩnh Phúc

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Giám đốc

31-08-2015

Sửa yêu cầu tìm việc làm tuyển dụng