Tìm thấy 818 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Kế Toán"

Chuyên Viên Kế Hoạch

Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Vận Chuyển Thế Giới – WorldTrans - Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Vận Chuyển Thế Giới – WorldTrans

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên

- Phụ trách lập Kế hoạch Kinh doanh cho các phòng/ban khối Kinh doanh và Công ty; - Theo dõi tiến độ và kết quả thực hiện Kế hoạch, đề xuất ý kiến điều chỉnh Kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế (nếu có); - Phân tích số liệu kinh doanh, các khoản chi phí đầu tư cho hoạt động kinh doanh, doanh thu, lợi nhuận, ... đị...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Ngân hàng/ Chứng khoán/ Đầu tư, Khách sạn/ Du lịch

Kế Toán Quận 3

21/09/2017

Kế Toán Viên

Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI - Hà Nội

Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI

Cạnh tranh | Nhân viên

- Kiểm tra, soát xét, ghi sổ hạch toán chứng từ hàng ngày theo yêu cầu công việc được phân công - Lập các báo cáo quản trị tháng, quý, năm và các loại báo cáo khác khi có yêu cầu. - Tiếp nhận, phân loại, tập hợp, kiểm tra, lưu trữ chứng từ. - Phối hợp làm việc với các cơ quan ban ngành Nhà nước (Tài chính, thuế, tha...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán

Kế Toán Quận Hai Bà Trưng Kế toán viên Nhân viên kế toán Hà Nội

21/09/2017

GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VS - Long An

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VS

18,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Giám đốc

- Quản lý các hoạt động trong sản xuất (năng suất, chất lượng, an toàn thực phẩm, an toàn lao động, bảo quản sản phẩm, tài sản công ty, công nhân trong xưởng).
- Đảm bảo sản phẩm đạt chất lượng và tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.
- Lên kế hoạch triển khai thực hiện các đơn hàng đảm bảo lịch xuất hàng
- Đảm bảo đạt đún...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Quản lý điều hành, Hóa chất/ Sinh hóa/ Thực phẩm

Kế Toán Giám Đốc Thực Phẩm Huyện Đức Hòa

21/09/2017

THỰC TẬP SINH PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Xuan An Style., Co Ltd - Hồ Chí Minh

Xuan An Style., Co Ltd

Thương lượng | Sinh viên/ Thực tập sinh

- Cần 02 bạn sinh viên năm cuối Thực tập toàn thời gian tại phòng Tài Chính Kế Toán của Công ty - Được trợ cấp tiền gởi xe ở tòa nhà nơi làm việc - Tiền cơm, phương tiện tự túc - Không có lương trong thời gian thực tập

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Ngân hàng/ Chứng khoán/ Đầu tư, Mới tốt nghiệp/ Thực tập

Kế Toán Quận 1 Thực tập

21/09/2017

Chuyên Viên Tài Chính - Kế Hoạch Và Kiểm Soát Ngân Sách

Công Ty CP Hạ Tầng Viễn Thông CMC - Hà Nội

Công Ty CP Hạ Tầng Viễn Thông CMC

14,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên

- Xây dựng quy trình, kế hoạch công việc
- Tạo lập các form mẫu (bảng biểu) để tính toán và lập kế hoạch Ngân sách cho các Chi nhánh, TT Kinh doanh và VP Công ty
- Tổng hợp kế hoạch ngân sách hàng năm của từng đơn vị và toàn Công ty
- Kiểm tra, giám sát và tổng hợp tình hình chi tiêu ngân sách của các Đơn vị định ...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Ngân hàng/ Chứng khoán/ Đầu tư, CNTT - Phần cứng/ Mạng

Kế Toán Quận Cầu Giấy Tài chính Đầu tư Hà Nội

21/09/2017

Chuyên Viên Tài Chính - Nguồn Vốn, Thanh Khoản

Công Ty CP Hạ Tầng Viễn Thông CMC - Hà Nội

Công Ty CP Hạ Tầng Viễn Thông CMC

14,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên

- Xây dựng quy trình, kế hoạch theo yêu cầu của CFO
- Lập kế hoạch, dự báo và tính toán nhu cầu vốn của Công ty theo tháng/quí/năm
- Lập kế hoạch dòng tiền theo tuần/tháng/quý/năm
- Lập và tổng hợp Báo cáo chi tiêu toàn Công ty và Chi nhánh định kỳ theo tuần/tháng
- Thực hiện theo dõi, kiểm soát, trình phê duyệt cá...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Ngân hàng/ Chứng khoán/ Đầu tư, Viễn Thông

Kế Toán Quận Cầu Giấy Tài chính Đầu tư Hà Nội

21/09/2017

Chuyên Viên Tài Chính - Phân Tích, Thẩm Định Đầu Tư

Công Ty CP Hạ Tầng Viễn Thông CMC - Hà Nội

Công Ty CP Hạ Tầng Viễn Thông CMC

14,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên

- Xây dựng quy trình, kế hoạch và báo cáo theo yêu cầu của CFO
- Tham gia xây dựng kế hoạch tài chính dài hạn;
- Theo dõi, update các dự án đầu tư của Công ty trên cơ sở các kết quả kinh dài hạn của từng dịch vụ;
- Phân tích, đánh giá tính khả thi về mặt tài chính của các báo cáo đầu tư đối với các dự án đầu tư mới ...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Ngân hàng/ Chứng khoán/ Đầu tư, Viễn Thông

Kế Toán Quận Cầu Giấy Tài chính Hà Nội

21/09/2017

NHÂN VIÊN QUẢN LÝ SẢN XUẤT

Công Ty TNHH Shinsei Nitto Việt Nam - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

* Mô tả công việc:
- Tiếp nhận đơn hàng từ khách hàng, thông báo, liên lạc với BP sản xuất để xác nhận khả năng thực hiện;
- Xác định định mức nguyên phụ liệu, theo dõi tiến độ nhập nguyên vật liệu để có biện pháp đối ứng kịp thời về nguyên vật liệu nhằm đảm bảo kế hoạch sản xuất.
- Triển khai các đơn hàng cho bộ ph...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Thư ký/ Hành chánh, Sản xuất/ Vận hành sản xuất

Kế Toán Sản Xuất Quận Tân Phú Hồ Chí Minh

21/09/2017

[ HCM ] Chuyên Viên Dự Toán

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GAS ĐÔ THỊ - Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GAS ĐÔ THỊ

7,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên

- Quản lý đơn giá và tổng giá trị liên quan đến dự toán các công trình và dự án của công ty.
- Kiểm tra hồ sơ dự toán, đánh giá vật liệu trong bảng dự toán do tư vấn thiết kế lập trong giai đoạn thiết kế thi công
- Cung cấp đầu mục khối lượng dự toán, chủng loại thiết bị vật tư... cho phòng Quản lý thầu để tiến hành ...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Xây dựng, Vật tư/ Mua hàng

Tiếng Anh Tiếng Hoa (tiếng Trung Quốc) Kế Toán Dự án Huyện Nhà Bè Dự Toán Xây dựng

21/09/2017

[HÀ NỘI] Chuyên Viên Dự Toán

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GAS ĐÔ THỊ - Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GAS ĐÔ THỊ

7,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên

- Quản lý đơn giá và tổng giá trị liên quan đến dự toán các công trình và dự án của công ty.
- Kiểm tra hồ sơ dự toán, đánh giá vật liệu trong bảng dự toán do tư vấn thiết kế lập trong giai đoạn thiết kế thi công
- Cung cấp đầu mục khối lượng dự toán, chủng loại thiết bị vật tư... cho phòng Quản lý thầu để tiến hành ...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Xây dựng, Vật tư/ Mua hàng

Tiếng Anh Tiếng Hoa (tiếng Trung Quốc) Kế Toán Dự án Quận Cầu Giấy Dự Toán Xây dựng

21/09/2017

Nhân Viên Nhập Dữ Liệu

DHL Supply Chain (Vietnam) Ltd. - Bình Dương

DHL Supply Chain (Vietnam) Ltd.

Thương lượng | Nhân viên

- Kiểm tra tính đúng đủ của bộ chứng từ
- Nhập dữ liệu vào hệ thống một cách chính xác và nhanh chóng
- In đơn hàng
- Làm báo cáo giao nhận hàng trong ngày
- Lưu chứng từ một cách khoa học
- Kiểm số lượng hàng hóa xác thực với số lượng ghi trên chứng từ
- Các công việc liên quan theo sự hướng dẫn của quản lý.

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Thư ký/ Hành chánh, Mới tốt nghiệp/ Thực tập

Kế Toán Thị xã Thuận An Hành chính Thời vụ Mới tốt nghiệp Thực tập Bình Dương

21/09/2017

Nhân Viên Thu Ngân Tại Showroom Thời Trang Format Hải Phòng

Công ty TNHH Gianni Việt Nam - Hải Phòng

Công ty TNHH Gianni Việt Nam

Thương lượng | Nhân viên

- Kiểm tra thu tiền, thanh toán hóa đơn bán hàng
- Xuất nhập hàng hóa
- Báo cáo số liệu doanh thu, hàng hóa
- Sắp xếp hóa đơn, chứng từ bán hàng
- Tư vấn, hỗ trợ bộ phận bán hàng, vận hành gian hàng
- Làm việc theo ca luân phiên: ca sáng từ 8h30 - 16h30, ca chiều từ 14h00 - 22h00 (đổi ca), 1 tháng được nghỉ 2 ngày...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Bán hàng, Dệt may/ Da giày

Kế Toán Quận Lê Chân Tài chính Ngân hàng Thời trang thu ngân

21/09/2017

NHÂN VIÊN NGHIỆP VỤ

Công Ty TNHH Bao Bì Cường Đại - Long An

Công Ty TNHH Bao Bì Cường Đại

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

- Liên hệ khách hàng
- Theo dõi đơn hàng
- Báo giá khách hàng
- Làm hợp đồng
- Hoàn thành chỉ đạo từ cấp trên, giải trình khi có yêu cầu.
* Quyền lợi:
- Công ty có hỗ trợ cơm trưa.
- Lương và chế độ phúc lợi tốt
- Có lương tháng 13 + Thưởng
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Thư ký/ Hành chánh, Dịch vụ khách hàng

Kế Toán Theo dõi đơn hàng Bao bì Huyện Đức Hòa

21/09/2017

Giám Sát Thu Ngân/ Cashier Supervisor

Empire Group - Đà Nẵng

Empire Group

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

- Giám sát việc thực hiện qui trình thanh toán.
- Phối hợp cùng bộ phận Kế Toán giải quyết tất cả các vấn đề liên quan đến việc thanh toán.
- Hỗ trợ nhân viên thu ngân thực hiện công việc hàng ngày.
- Chịu trách nhiệm phân chia lịch làm việc, ca làm việc đảm bảo việc vận hành được tốt.
- Đào tạo hướng dẫn nhân viên...

Dịch vụ khách hàng, Khách sạn/ Du lịch

Kế Toán Khách sạn Quận Ngũ Hành Sơn Du Lịch thu ngân Đà Nẵng

21/09/2017

NHÂN VIÊN MUA HÀNG

Công Ty TNHH MTV VLXD Hoa Sen - Bà Rịa - Vũng Tàu

Công Ty TNHH MTV VLXD Hoa Sen

7,000,000VNĐ - 9,000,000VNĐ | Nhân viên

* Công ty TNHH MTV VLXD Hoa Sen - Đường 2B KCN Phú Mỹ 1 yêu cầu tuyển Nhân viên như sau:
- Thực hiện việc mua hàng theo đúng quy trình của Công ty, Tập đoàn đảm bảo kịp thời phục vụ SXKD.
- Chịu trách nhiệm tiếp nhận yêu cầu mua hàng và kiểm tra hàng tồn kho, gửi thư mời nhà cung cấp báo giá;
- Phối hợp Bộ phận Vật ...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Vật tư/ Mua hàng, Vận chuyển/ Giao thông/ Kho bãi

Tiếng Anh Kế Toán Tài chính Mua hàng Vật tư Huyện Tân Thành kế hoạch tổng hợp

21/09/2017

[ Thành Phố Hải Phòng ] _ Kế Toán Bán Hàng

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Hải Phòng

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

- Lập và xuất hóa đơn bán hàng
- Thu tiền bán hàng, dịch vụ
- Áp công nợ và quản lý tiền hàng tại cửa hàng
- Thực hiện các báo cáo liên quan đến công việc hằng ngày

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán

Kế Toán Kế toán bán hàng Hải phòng

21/09/2017

[Kiến An - Hải Phòng ] _ Kế Toán Bán Hàng

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Hải Phòng

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

- Lập và xuất hóa đơn bán hàng
- Thu tiền bán hàng, dịch vụ
- Áp công nợ và quản lý tiền hàng tại cửa hàng
- Thực hiện các báo cáo liên quan đến công việc hằng ngày

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán

Kế Toán Kế toán bán hàng Hải phòng

21/09/2017

[An Lão - Hải Phòng ] _ Kế Toán Bán Hàng

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Hải Phòng

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

- Lập và xuất hóa đơn bán hàng
- Thu tiền bán hàng, dịch vụ
- Áp công nợ và quản lý tiền hàng tại cửa hàng
- Thực hiện các báo cáo liên quan đến công việc hằng ngày * Làm việc tại cửa hàng FPT Huyện An Lão - Hải Phòng

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán

Kế Toán Kế toán bán hàng Hải phòng

21/09/2017

[Tiên Lãng - Hải Phòng ] _ Kế Toán Bán Hàng

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Hải Phòng

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

- Lập và xuất hóa đơn bán hàng
- Thu tiền bán hàng, dịch vụ
- Áp công nợ và quản lý tiền hàng tại cửa hàng
- Thực hiện các báo cáo liên quan đến công việc hằng ngày

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán

Kế Toán Kế toán bán hàng Hải phòng

21/09/2017

[Vĩnh Bảo - Hải Phòng ] _ Kế Toán Bán Hàng

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Hải Phòng

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

- Lập và xuất hóa đơn bán hàng
- Thu tiền bán hàng, dịch vụ
- Áp công nợ và quản lý tiền hàng tại cửa hàng
- Thực hiện các báo cáo liên quan đến công việc hằng ngày

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán

Kế Toán Kế toán bán hàng Hải phòng

21/09/2017

[NGUYỄN DUY TRINH - QUẬN 2] NHÂN VIÊN KẾ TOÁN BÁN HÀNG/THU NGÂN CHO SHOP SẮP KHAI TRƯƠNG

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

- Tiếp nhận thông tin khách hàng, sản phẩm, dịch vụ bán ra từ tư vấn bán hàng.
- Cập nhật thông tin khách hàng, sản phẩm bán ra lên hệ thống.
- Thu tiền chính xác, xuất hóa đơn nhanh chóng cho khách hàng.
- Quản lý và bàn giao ngân quỷ trong ca làm việc..
- Lập các báo cáo thu chi tại cửa hàng.
- Thời gian làm việ...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Ngân hàng/ Chứng khoán/ Đầu tư, Bán hàng

Nhân Viên Thu Ngân Kế Toán Quận 2 Kế toán bán hàng Nhân viên kế toán HCM

21/09/2017

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN (Biết Tiếng Anh)

CÔNG TY TNHH MACY BEAUTY VIỆT NAM - Bình Dương

CÔNG TY TNHH MACY BEAUTY VIỆT NAM

6,500,000VNĐ - 9,000,000VNĐ | Nhân viên

- Theo dõi và chịu trách nhiệm về các giao dịch kế toán tổng hợp hàng tháng, hàng quý theo quy định của kế toán và các chế độ, chính sách hiện hành - Kiểm soát, quản lý việc thực hiện các nghiệp vụ kế toán: thuế, kho, bán hàng, công nợ, ngân hàng; - Tiếp nhận, kiểm soát các chứng từ kế toán,theo dõi thu chi văn phòng...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán

Tiếng Anh Kế Toán Thị xã Thủ Dầu Một Kế toán tổng hợp Kế toán viên Tuyển Gấp Nhân viên kế toán Bình Dương

21/09/2017

Nhân Viên Kế Toán

Công ty ALMA - Hà Nội

Công ty ALMA

9,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên

Nhiệm vụ hàng ngày:
- Thực hiện các quá trình để hoàn tất các hợp đồng bán hàng / quản lý các giao dịch phù hợp với các quy định của công ty;
- Chuẩn bị báo cáo kinh doanh đúng và kịp thời (khi được yêu cầu);
- Đảm bảo việc lưu giữ các dữ liệu kinh doanh vào sổ kế toán / hệ thống kế toán chính xác và kịp thời;
- Qu...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Bất động sản

Kế Toán Quận Hoàn Kiếm

21/09/2017

Trưởng Bộ Phận Mua Hàng Nước Ngoài - Hà Nội

Công Ty CP Eurowindow - Hà Nội

Công Ty CP Eurowindow

Thương lượng | Nhân viên

- Quản lý toàn bộ hoạt động mua hàng nước ngoài, chịu trách nhiệm về hiệu quả công việc trong bộ phận.
- Quản lý công tác tổ chức nhân sự trực thuộc.
- Quản lý công tác mua hàng
- Xây dựng và đề xuất ban hành, sửa đổi các quy trình, quy định... thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của phòng
- Phối hợp với các đơn...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Xuất nhập khẩu/ Ngoại thương, Vật tư/ Mua hàng

Kế Toán Quận Hoàn Kiếm

21/09/2017

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN BIẾT TIẾNG ANH

Công Ty Cổ Phần Eurowindow Holding - Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Eurowindow Holding

Thương lượng | Nhân viên

- Kiểm tra hố sơ và lập các chứng từ thanh toán.
- Theo dõi chi tiết công nợ khách hàng liên quan đến tính lãi quá hạn, cập nhật công nợ thường xuyên để báo cáo kịp thời.
- Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh vào phần mềm kế toán ( kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, lương, công cụ TSCD...)
- Các công việc k...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán

Tiếng Anh Kế Toán Quận Hoàn Kiếm

21/09/2017

[FTI] Kế Toán Tài Sản Cố Định

FPT Telecom - Hồ Chí Minh

FPT Telecom

6,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Nhân viên

- Kiểm tra chứng từ & ghi nhận sự tăng, giảm, điều chuyển TSCĐ theo đúng quy trình, quy định của công ty, luật thuế
- Kiểm kê tài sản cố định
- Và những công việc khác theo phân côn của Trưởng bộ phận.

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Vật tư/ Mua hàng

Kế Toán Quận 7

21/09/2017

Agency Training Head

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Dai-ichi Việt Nam (Dai-ichi Life Việt Nam) - Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Dai-ichi Việt Nam (Dai-ichi Life Việt Nam)

Cạnh tranh | Nhân viên

* POSITION PURPOSE - To help Agency Training Delivery Nationwide (ATDN) in training & developing manpower for qualified courses in the Territory. - To support Business Development Territory Director (BDTD) in planning, organizing, and implementing various sales training courses and sales activities in the Territory f...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Bảo hiểm, Bán hàng

Kế Toán Bảo hiểm

21/09/2017

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Phẩm

Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI - Hà Nội

Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI

Cạnh tranh | Nhân viên

- Tổng hợp, phân tích các số liệu hàng bán - Cập nhật và phân tích các thông tin thị trường liên quan đến sản phẩm - Đưa ra các đề xuất, định hướng hàng hóa quản lý - Đề xuất các chương trình thúc đẩy doanh thu - Làm giá cả, tem mác hàng Trang sức. - Quản lý và kiểm soát mặt hàng được giao, đảm bảo chính xác tuyệt...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Thư ký/ Hành chánh, Bán lẻ/ Bán sỉ

Nhân Viên Kế Hoạch Nhân Viên Văn Phòng Kế Toán Quận Hai Bà Trưng Vật tư Ngoại thương Kế Hoạch Sản xuất Hà Nội

20/09/2017

Kế Toán Dự Án

Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI - Hà Nội

Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI

Cạnh tranh | Nhân viên

- Theo dõi, quản lý thanh toán thu chi của dự án từ giai đoạn đầu xây dựng đến khi vận hành kinh doanh - Theo dõi doanh thu, chi phí của dự án - Phối hợp công tác lập hồ sơ tín dụng vay vốn ngân hàng cho dự án. CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ: * Lương chính: - Lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm của ứng viên + thưởng + c...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán

Kế Toán Dự án Quận Hai Bà Trưng Kế toán tổng hợp Hà Nội

20/09/2017

Nhân Viên Kế Toán

CÔNG TY TNHH TOSADENSHI VIETNAM - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

- Thực hiện các nghiệp vụ của kế toán - Tính chi phí đi công tác, chi phí mua ngoài khác… - Theo dõi công nợ mua và bán hàng… và các công việc khác theo yêu cầu của Công ty * Quyền lợi: - Hưởng đầy đủ chế độ theo luật lao động Việt Nam - Môi trường làm việc thăng tiến - Thưởng và tăng lương theo năn...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Sản xuất/ Vận hành sản xuất, Biên phiên dịch (tiếng Nhật)

Tiếng Nhật Kế Toán Quận Tân Phú Công ty Nhật

20/09/2017

KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI [CẦN GIUỘC - LONG AN]

Công Ty CP Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Long An

Công Ty CP Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

- Tiếp nhận thông tin khách hàng, sản phẩm, dịch vụ bán ra từ tư vấn bán hàng.
- Cập nhật thông tin khách hàng, sản phẩm bán ra lên hệ thống.
- Thu tiền chính xác, xuất hóa đơn nhanh chóng cho khách hàng.
- Quản lý và bàn giao ngân quỷ trong ca làm việc..
- Lập các báo cáo thu chi tại cửa hàng.
- Lưu ý : Thời gian...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Dịch vụ khách hàng, Bán hàng

Kế Toán Kế toán bán hàng Huyện Cần Giuộc Nhân viên kế toán

20/09/2017

NHÂN VIÊN CUNG ỨNG

Công Ty TNHH MTV Hoa Sen Hà Nam - Hà Nam

Công Ty TNHH MTV Hoa Sen Hà Nam

Thương lượng | Nhân viên

- Nhận và xử lý đơn hàng (kiểm tra hàng tồn kho, nếu có thì giao hàng, nếu chưa có hàng tồn kho thì cập nhật bảng tổng hợp đơn đặt hàng) - Nhận thông tin chia hàng hóa từ BP kế hoạch, phân phối hàng hóa cho khách hàng theo đơn đặt hàng. - Làm đề nghị giao hàng, yêu cầu soạn hàng để bộ phận kho bốc hàng. - Làm phiếu ...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Xuất nhập khẩu/ Ngoại thương, Vật tư/ Mua hàng

Kế Toán Vật tư Cung ứng Huyện Thanh Liêm

20/09/2017

Nhân Viên Hành Chánh Đa Năng

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SWAN VIỆT NAM - Đồng Nai

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

- Hỗ trợ công việc của bộ phận nhân sự - tổng vụ - Tiếp cận - học tập quản lý kho thành phẩm, vật tư - Hỗ trợ công tác kế toán và công việc xuất nhập khẩu

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Nhân sự, Biên phiên dịch/ Thông dịch viên

Tiếng Hoa (tiếng Trung Quốc) Nhân Viên Văn Phòng Kế Toán Huyện Nhơn Trạch Hành chính Tổng vụ Hành chính nhân sự Hành chính văn phòng Đồng Nai

20/09/2017

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

Công Ty TNHH MTV Hoa Sen Hà Nam - Hà Nam

Công Ty TNHH MTV Hoa Sen Hà Nam

Thương lượng | Nhân viên

- Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh - Thực hiện kê khai, lập báo cáo thuế hàng tháng hàng quý theo quy định - Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán và số liệu bán hàng - Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết. - In sổ chi tiết và tổng hợp, tổng hợp theo công ty theo quy ...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Ngân hàng/ Chứng khoán/ Đầu tư, Thư ký/ Hành chánh

Kế Toán Tài chính Ngân hàng Huyện Thanh Liêm

20/09/2017

Kế Toán Tổng Hợp ( Nam )

Công Ty CP Tập Đoàn Hà Đô - Hà Nội

Công Ty CP Tập Đoàn Hà Đô

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

* Công tác Kế toán: - Lập kế hoạch công tác kế toán thống kê tháng, quý, năm theo quy định của công ty; - Có các phương án phòng trừ rủi ro về kinh tế, tài chính, ngân hàng. Đào tạo CBNV phòng Kế toán Tập đoàn và các công ty con; - Mở sổ sách kế toán theo đúng quy định của pháp luật, bao gồm: Kế toán thanh toán, Kế ...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Xây dựng

Kế Toán Quận Ba Đình Kế Toán Trưởng Kế toán xây dựng Kế toán tổng hợp Hà Nội

20/09/2017

Chuyên Viên ERP

Công Ty TNHH ADC - Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH ADC

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

- Hỗ trợ người dùng trong việc sử dụng hệ thống ERP;
- Khai thác cơ sở dữ liệu ERP theo yêu cầu các bộ phận (rút trích số liệu, lập các báo cáo);
- Giám sát, theo dõi, bảo trì, khắc phục sự cố về hoạt động của hệ thống server ERP;
- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo từ Ban Giám đốc và Trưởng bộ phận IT.

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, CNTT - Phần mềm, CNTT - Phần cứng/ Mạng

ERP Kế Toán Quận 1 CNTT

20/09/2017

KẾ TOÁN BÁN HÀNG

CÔNG TY CP THUỐC BVTV VIỆT TRUNG - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

* Mô tả công việc:
- Theo dõi công nợ phải thu.
- Xuất bán hàng hàng ngày
- Theo dõi giá cả bán ra
- Hàng thàng kiểm kê hàng tồn kho theo quy định.
- Thực hiện các công việc theo yêu cầu của cấp quản lý.
- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến cao.
- Chi tiết công việc trao đổi trực tiếp k...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Thư ký/ Hành chánh

Kế Toán Kế toán bán hàng

20/09/2017

Nhân Viên Kế Toán Tại [Thành phố Tuyên Quang]

Công Ty CP Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Tuyên Quang

Công Ty CP Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

- Tiếp nhận thông tin khách hàng, sản phẩm, dịch vụ bán ra từ tư vấn bán hàng.
- Cập nhật thông tin khách hàng, sản phẩm bán ra lên hệ thống.
- Thu tiền chính xác, xuất hóa đơn nhanh chóng cho khách hàng.
- Quản lý và bàn giao ngân quỷ trong ca làm việc..
- Lập các báo cáo thu chi tại cửa hàng.
- Làm việc tại cửa ...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Ngân hàng/ Chứng khoán/ Đầu tư

Kế Toán Kế toán bán hàng Nhân viên kế toán Tuyên Quang

20/09/2017

KẾ TOÁN BÁN HÀNG

CÔNG TY CP THUỐC BVTV VIỆT TRUNG - Long An

Thương lượng | Nhân viên

* Mô tả công việc:
- Theo dõi công nợ phải thu.
- Xuất bán hàng hàng ngày
- Theo dõi giá cả bán ra
- Hàng thàng kiểm kê hàng tồn kho theo quy định.
- Thực hiện các công việc theo yêu cầu của cấp quản lý.
- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến cao.
- Chi tiết công việc trao đổi trực tiếp k...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Thư ký/ Hành chánh

Kế Toán Quận 7 Kế toán bán hàng

20/09/2017

[Thị Xã Phú Thọ]_Nhân Viên Kế Toán

Công Ty CP Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Phú Thọ

Công Ty CP Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

- Tiếp nhận thông tin khách hàng, sản phẩm, dịch vụ bán ra từ tư vấn bán hàng.
- Cập nhật thông tin khách hàng, sản phẩm bán ra lên hệ thống.
- Thu tiền chính xác, xuất hóa đơn nhanh chóng cho khách hàng.
- Quản lý và bàn giao ngân quỷ trong ca làm việc..
- Lập các báo cáo thu chi tại cửa hàng. - Làm việc tại FPTs...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Ngân hàng/ Chứng khoán/ Đầu tư

Kế Toán Kế toán bán hàng Nhân viên kế toán Phú Thọ

20/09/2017

Nhân Viên Kế Toán Tại Shop Lê Thánh Tông, Hạ Long_Quảng Ninh

Công Ty CP Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Quảng Ninh

Công Ty CP Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

- Tiếp nhận thông tin khách hàng, sản phẩm, dịch vụ bán ra từ tư vấn bán hàng.
- Cập nhật thông tin khách hàng, sản phẩm bán ra lên hệ thống.
- Thu tiền chính xác, xuất hóa đơn nhanh chóng cho khách hàng.
- Quản lý và bàn giao ngân quỷ trong ca làm việc..
- Lập các báo cáo thu chi tại cửa hàng.
- Làm việc tại cửa ...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Ngân hàng/ Chứng khoán/ Đầu tư

Kế Toán Kế toán bán hàng Nhân viên kế toán TP Hạ Long quảng ninh

20/09/2017

Việc Làm Hấp Dẫn

Chuyên Viên Nhân Sự (Tiếng Nhật N2)

Công Ty TNHH AYTEC Việt Nam - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

* Mức lương :Thỏa thuận (Xin ghi rõ mức lương mong muốn ở CV)
* Chế độ đãi ngộ
- Công ty chúng tôi mong muốn được cùng làm việc với những bạn trẻ,
năng động, muốn cống hiến cho sự phát triển của đất nước Việt Nam
- Môi trường làm việc thân thiện
- Tham gia đầy đủ các loại bảo hiểm
* Hình thức làm việc: Nhân...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Nhân sự, Biên phiên dịch (tiếng Nhật)

Tiếng Nhật Kế Toán Nhân sự N2

20/09/2017

Nhân Viên Kho ( Khu Công Nghiệp Long Giang )

SCANCOM VIETNAM LIMITED COMPANY - Tiền Giang

SCANCOM VIETNAM LIMITED COMPANY

Thương lượng | Mới đi làm

- Nơi làm việc: Cty TNHH Scancom Việt Nam chi nhánh Tiền Giang (Khu công nghiệp Long Giang)
* Mô tả chi tiết công việc:
- Quản lý kho thành phẩm.
- Chịu trách nhiệm hàng hóa ra vào kho.
- Sắp xếp hàng hóa trong kho.
- Giữ kho luôn gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ
- Làm chứng từ và báo cáo xuất hàng.
- Những công việc...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Vận chuyển/ Giao thông/ Kho bãi

Kế Toán Mới tốt nghiệp Kế toán kho

20/09/2017

Nhân Viên Chứng Từ Vận Tải

Công Ty TNHH Kiến Vương - Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Kiến Vương

Cạnh tranh | Nhân viên

- Cập nhật lộ trình (chuyến) giao hàng của xe tải,
- Tổng hợp chi phí vận chuyển (cầu đường, bến bãi, bốc xếp,...) của xe tải,
- Kiểm soát số liệu cấp nhiên liệu cho đội xe,
- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát tài xế thực hiện việc thanh quyết toán các chi phí vận chuyển,
- Thực hiện chấm công NV BP vận và các công...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Xuất nhập khẩu/ Ngoại thương, Vận chuyển/ Giao thông/ Kho bãi

Kế Toán Quận Bình Tân Vận tải Kế toán nhập liệu kế toán vận tải

20/09/2017

Nhân Viên Kế Toán

Công Ty TNHH ADC - Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH ADC

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

* Mô tả công việc:
- Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp;
- Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh;
- Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp; số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết;
- Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán

Kế Toán Quận 1 Nhân viên kế toán

20/09/2017

Chuyên Viên Tính Giá Thành

Công Ty TNHH Đông Nam - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên

- Cùng làm việc với phòng Thiết Kế, Kỹ Thuật để biết được chi tiết sản phẩm.
- Kết hợp với các bộ phận liên quan để tập hợp số liệu và thiết lập bảng tính giá.
- Phân tích và báo cáo chi tiết cho Ban Giám Đốc về bảng tính để Ban Giám Đốc quyết định giá bán sản phẩm.

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Xuất nhập khẩu/ Ngoại thương, Sản xuất/ Vận hành sản xuất

Tiếng Anh Kế Toán Thị xã Dĩ An Bình Dương

20/09/2017

Nhân Viên Data

CÔNG TY CỔ PHẦN PHIM THIÊN NGÂN (Galaxy Studio., JSC) - Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN PHIM THIÊN NGÂN (Galaxy Studio., JSC)

Cạnh tranh | Nhân viên

* Mô tả công việc: - Cập nhật doanh thu hàng ngày từ các rạp. - Tổng hợp doanh thu hàng ngày từ áp thu sau đó đối chiếu với số liệu từ các rạp. - Báo cáo doanh thu. - Cập nhật chi tiết lịch chiếu các rạp hàng ngày. - Cập nhật thông tin thay đổi ở rạp như chương trình khuyễn mãi, giá vé…..(nếu có) - Các côn...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Thư ký/ Hành chánh

Nhân Viên Văn Phòng Kế Toán Quận Hoàn Kiếm

20/09/2017

Merchandiser

Công Ty TNHH Trang Phục Ngoài Trời CPPC (Việt Nam) - Bình Định

Thương lượng | Nhân viên

- Work out production schedule with Factory. Check - Verify about missing order, over capacity in production schedule.
- Prepare Final schedule and booking shipment.
- Settle all issues related to order in production.
- Co-ordinate with Analysis Team regarding delay & short shipment.
- Responsible for checking and ...

Sản xuất/ Vận hành sản xuất, Vật tư/ Mua hàng, Dệt may/ Da giày

Tiếng Anh Kế Toán Sản Xuất May Mặc Theo dõi đơn hàng Thành Phố Quy Nhơn

20/09/2017

KẾ TOÁN NGÂN HÀNG

Công Ty CPĐTTMQT Mặt Trời Đỏ - Hồ Chí Minh

Công Ty CPĐTTMQT Mặt Trời Đỏ

9,000,000VNĐ - 11,000,000VNĐ | Nhân viên

- Thực hiện quy trình lập hồ sơ vay vốn ngân hàng & giải ngân (yêu cầu bắt buộc)
- Có kinh nghiệm lập hồ sơ thanh toán quốc tế
- Kiểm soát chứng từ hồ sơ thanh toán nội bộ
- Mạnh nghiệp vụ định khoản hạch toán kế toán
- Giỏi excel, phần mềm kế toán
* Địa điểm làm việc: Tòa nhà HDTC, 36 Bùi Thị Xuân, Quận 1

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Ngân hàng/ Chứng khoán/ Đầu tư

Kế Toán Quận 1 Hồ Chí Minh

20/09/2017

KẾ TOÁN CỬA HÀNG (Làm Việc Theo Ca)

Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ - Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ

7,000,000VNĐ - 7,500,000VNĐ | Nhân viên

* Quản lý tài chính tại cửa hàng:
- Chịu trách nhiệm về mặt nghiệp vụ mọi hoạt động kế toán của cửa hàng.
- Theo dõi và cập nhật thu chi tài chính tại cửa hàng
- Kiểm tra và quản lý quỹ tại cửa hàng
- Quản lý công nợ phát sinh, theo dõi và đôn đốc thu hồi công nợ.
- Kiểm tra, quản lý tình hình sử dụng hoá đơn
- C...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán

Kế Toán Quận Phú Nhuận Kế toán bán hàng

20/09/2017

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-