Tìm thấy 6 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Huyện Đan Phượng"

Kỹ Sư KCS

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Bảo Minh Châu - Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Bảo Minh Châu

7,000,000VNĐ - 9,000,000VNĐ | Nhân viên

- Hàng ngày/hàng tuần nhận nhiệm vụ từ người quản đốc.
- Kiểm soát chất lượng nhập- xuất và lưu trữ trong kho theo quy trình của công ty.
- KCS có trách nhiệm tìm nguyên nhân, đưa ra biện pháp xử lý, kiểm tra lại kết quả của việc xử lý. Khi có vấn đề phát sinh phải báo với quản đốc, trong trường hợp cần thiết báo cáo v...

Kỹ thuật ứng dụng / Cơ khí, Quản lý chất lượng (QA / QC), Điện / Điện tử

Huyện Đan Phượng KCS Điện Hà Nội

14/03/2018

Kỹ Sư QA/QC

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Bảo Minh Châu - Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Bảo Minh Châu

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

- Nắm vững quy trình chất lượng trong mảng cơ khí và hóa chất
- Phụ trách các vấn đề liên quan đến chất lượng sản phẩm (đầu vào, đầu ra), đảm bảo sản phẩm được kiểm soát trong tất cả các công đoạn.
- Nắm được quy trình sản xuất và các đặc tính của sản phẩm tại Công ty
- Lên kế hoạch quản lý, đánh giá, báo cáo về chất l...

Kỹ thuật ứng dụng / Cơ khí, Quản lý chất lượng (QA / QC)

QA QC Huyện Đan Phượng

14/03/2018

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN THUẾ

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Bảo Minh Châu - Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Bảo Minh Châu

Cạnh tranh | Nhân viên

- Kiểm tra, tổng hợp và xử lý số liệu kế toán chi tiết của các kế toán phần hành.
- Lập hồ sơ hoàn thuế khi có phát sinh;
- Lập báo cáo tổng hợp thuế;
- Hoàn thiện chứng từ, hồ sơ, sổ sách theo quy định;
- Làm việc với cơ quan thuế khi có phát sinh;
- Hoàn tất các thủ tục để nộp các loại thuế;
- Kiểm tra và theo dõi, t...

Kế toán / Kiểm toán

Kế Toán Huyện Đan Phượng Kế toán thuế

14/03/2018

Kỹ Sư Cơ Khí - Triển Khai Bản Vẽ Sản Xuất

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Bảo Minh Châu - Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Bảo Minh Châu

Hơn 8,000,000VNĐ | Nhân viên

- Vẽ triển khai cơ khí + sản xuất
- Thực hiện các công việc theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.
- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn

Kỹ thuật ứng dụng / Cơ khí, Sản xuất / Vận hành sản xuất

Sản Xuất Huyện Đan Phượng Kỹ sư cơ khí

13/03/2018

Kế Toán Trưởng

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Bảo Minh Châu - Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Bảo Minh Châu

10,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

- Chịu trách nhiệm hoạt động kế toán tài chính của công ty.
- Kiểm tra chứng từ, hoàn thiện báo cáo thuế GTGT, TNCN, TNDN, báo cáo tài chính, các báo cáo thuế hàng quý/năm.
- Xuất hóa đơn, kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ kế toán.
- Theo dõi các hoạt động tài chính diễn ra trong ngày.
- Lập các báo cáo hàng tuần/tháng...

Kế toán / Kiểm toán

Huyện Đan Phượng Kế Toán Trưởng Hà Nội

13/03/2018

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Bảo Minh Châu - Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Bảo Minh Châu

8,000,000VNĐ - 18,000,000VNĐ | Nhân viên

- Nhân viên kinh doanh sản phẩm tủ điện và thang máng cáp: 
- Chăm sóc và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng hiện tại 
- Khai thác, tìm kiếm khách hàng mới có nhu cầu về các sản phẩm do Công ty sản xuất. 
- Nhân viên kinh doanh chủ động về thời gian và công việc
- Làm việc theo sự chỉ đạo của cấp trên
- Mức lương t...

Tư vấn, Bán hàng, Tiếp thị

Nhân Viên Kinh Doanh Huyện Đan Phượng Hà Nội

13/03/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-