Tìm thấy 15 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

[Kiên Giang] Trưởng Nhóm Phụ Trách Kinh Doanh Khu Vực

TỔNG CÔNG TY BẢO VIỆT NHÂN THỌ - Kiên Giang

8,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
20/10/2020

[Tây Ninh] Trưởng Nhóm Phụ Trách Kinh Doanh Khu Vực

TỔNG CÔNG TY BẢO VIỆT NHÂN THỌ - Tây Ninh

8,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
20/10/2020

[Long An] Trưởng Nhóm Phụ Trách Kinh Doanh Khu Vực

TỔNG CÔNG TY BẢO VIỆT NHÂN THỌ - Long An

8,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
20/10/2020

[Cà Mau] Trưởng Nhóm Phụ Trách Kinh Doanh Khu Vực

TỔNG CÔNG TY BẢO VIỆT NHÂN THỌ - Cà Mau

8,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
20/10/2020

[Đồng Nai] Trưởng Nhóm Phụ Trách Kinh Doanh Khu Vực

TỔNG CÔNG TY BẢO VIỆT NHÂN THỌ - Đồng Nai

8,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
20/10/2020

[Sóc Trăng] Chuyên Gia Tư Vấn Tài Chính/Bảo Hiểm

TỔNG CÔNG TY BẢO VIỆT NHÂN THỌ - Sóc Trăng

6,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
19/10/2020

[Hậu Giang] Chuyên Gia Tư Vấn Tài Chính/Bảo Hiểm

TỔNG CÔNG TY BẢO VIỆT NHÂN THỌ - Hậu Giang

6,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
19/10/2020

[Cần Thơ] Chuyên Gia Tư Vấn Tài Chính/Bảo Hiểm

TỔNG CÔNG TY BẢO VIỆT NHÂN THỌ - Cần Thơ

6,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
19/10/2020

Thực Tập Sinh Phòng Nhân Sự - Trụ Sở Chính

TỔNG CÔNG TY BẢO VIỆT NHÂN THỌ - Hà Nội

2,000,000VNĐ - 4,000,000VNĐ | Sinh viên/ Thực tập sinh
14/10/2020

Thông tin công ty

TỔNG CÔNG TY BẢO VIỆT NHÂN THỌ

TỔNG CÔNG TY BẢO VIỆT NHÂN THỌ

Tổng Công ty Bảo Việt Nhân Thọ (BAO VIET LIFE) là doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ hàng đầu Việt Nam, Bảo Việt Nhân thọ có hệ thống mạng lưới 76 Công ty thành viên và hơn 350 điểm phục vụ khách hàng trên toàn quốc với đội ngũ hơn 2.200 cán bộ và gần 240.000 tư vấn tài chính

“Niềm tin vững chắc, cam kết vững bền” là sứ mệnh và mục tiêu của Bảo Việt Nhân thọ. Chúng tôi luôn sát cánh cùng Quý khách hàng để xây dựng một cuộc sống an lành và thịnh vượng thông qua những sản phẩm bảo hiểm nhân thọ. Chúng tôi cam kết tạo ra những giá trị cao nhất cho các đối tác, cổ đông, người lao động và đóng góp tích cực cho sự phát triển cộng đồng

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-

VietCV.io