Tìm thấy 69 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Thái Bình"

[Thái Bình] Quản Lý Cửa Hàng

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Thái Bình

10,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

17/05/2019

Sale Man Thái Bình

TẬP ĐOÀN TECOMEN - Thái Bình

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Nhân viên

17/05/2019

Công Nhân May Khăn

Công Ty TNHH Dệt Nhuộm Xuất Khẩu Thăng Long - Thái Bình

5,500,000VNĐ - 7,500,000VNĐ | Nhân viên

14/05/2019

Trưởng Bộ Phận Điện

Công Ty TNHH Dệt Nhuộm Xuất Khẩu Thăng Long - Thái Bình

8,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

26/04/2019

Nhân Viên Thủ Kho

Công Ty TNHH Dệt Nhuộm Xuất Khẩu Thăng Long - Thái Bình

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

26/04/2019

Nhân Viên Nhân Sự

Công ty TNHH Dệt Nhuộm Xuất Khẩu Thăng long - Thái Bình

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

26/04/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-