Thuyết thị trường hiệu quả Efficient market hypothesis là gì?

Efficient market hypothesis là gì hay giả thuyết thị trường hiệu quả là gì sẽ được giải đáp cụ thể qua nội dung sau.

Efficient market hypothesis là gì?

Giả thuyết thị trường hiệu quả (EMH) đưa ra giả thuyết về mối quan hệ giữa thông tin có sẵn và giá giao dịch trên thị trường hiện tại (tức là giá cổ phiếu công khai).

Giả thuyết thị trường hiệu quả nói rằng khi thông tin mới xuất hiện, thị trường hấp thụ tin tức gần như theo thời gian thực và giá cổ phiếu cũng như các chứng khoán khác sẽ điều chỉnh cùng với nó. Do đó, cổ phiếu luôn được giao dịch trên sàn giao dịch với giá trị hợp lý của chúng.

Rất khó để lựa chọn đúng cổ phiếu hoặc đúng thời điểm thị trường, nên cách duy nhất để nhà đầu tư có thể tạo ra lợi nhuận cao hơn là mua các khoản đầu tư rủi ro hơn.

“Hầu hết những người ủng hộ giả thuyết thị trường hiệu quả đều tin chắc rằng thị trường tài chính sẽ không cho phép bạn kiếm được lợi nhuận cao trừ khi bạn chấp nhận một lượng rủi ro hợp lý.”

Các biến thể của giả thuyết thị trường hiệu quả

Có ba biến thể của giả thuyết – dạng yếu, nửa mạnh và mạnh – đại diện cho ba mức giả định khác nhau về hiệu quả thị trường. Vậy ý nghĩa của các hình thức Efficient market hypothesis là gì?

Dạng yếu

Dạng yếu EMH gợi ý rằng hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo cho kết quả trong tương lai. Nói cách khác, không thể dự đoán giá tương lai chỉ bằng cách xem xét giá trong quá khứ. Vì vậy, lợi nhuận thặng dư không thể đạt được nếu sử dụng chiến lược đầu tư dựa trên giá cổ phiếu hoặc dữ liệu trong quá khứ.

Nói đơn giản, chỉ dựa vào thông tin trong quá khứ thì bạn không thắng được thị trường.

EMH dạng bán mạnh

Cơ sở của hình thức bán mạnh là giá cổ phiếu điều chỉnh theo thông tin mới có sẵn công khai một cách nhanh chóng và theo cách không thiên vị, để không có lợi nhuận thặng dư có thể được thực hiện khi giao dịch trên thông tin đó.

EMH dạng mạnh

Ở dạng này, tất cả giá cổ phiếu phản ánh toàn bộ thông tin có sẵn, cả công khai và riêng tư, có nghĩa là không cá nhân nào có thể tạo ra lợi nhuận thặng dự hoặc đánh bại thị trường.

Hình thức hiệu quả thị trường này không thể thực hiện được khi tồn tại các rào cản pháp lý đối với việc công khai thông tin riêng tư. Cách duy nhất để đạt được hiệu quả trong một môi trường như vậy là bỏ qua các rào cản đối với việc thông tin riêng tư trở thành công khai, để giá cả phản ánh thông tin riêng tư cũng như công khai.

EMH không nói rằng bạn không bao giờ có thể làm tốt hơn thị trường. Nó nói rằng có những người có thể đánh bại mức trung bình của thị trường nhưng cũng có những người thua thiệt lớn trước thị trường. Những người “trúng thưởng” là những người may mắn và những người “thua cuộc” là những người không may mắn.

Bitcoin và giả thuyết thị trường hiệu quả

Bitcoin là một loại tiền tệ phi tập trung được định giá theo cung và cầu trên thị trường. Bởi vì Bitcoin không trả cổ tức và không được cung cấp bởi cơ quan trung ương, giống như các tài sản truyền thống, thông tin về thị trường Bitcoin luôn có sẵn và có thể dễ dàng định giá. Do đó, Bitcoin là một thị trường hiệu quả nhanh chóng phản ứng với thông tin công khai.

EMH và chiến lược đầu tư

Những người ủng hộ EMH, ngay cả ở dạng yếu, thường đầu tư vào các quỹ chỉ số hoặc quỹ hoán đổi danh mục ETF nhất định. Đó là bởi vì những khoản tiền đó được quản lý một cách thụ động và chỉ đơn giản là cố gắng khớp, chứ không đánh bại, lợi nhuận tổng thể của thị trường.

Các nhà đầu tư theo chỉ số có thể nói rằng họ đang đi theo câu nói phổ biến này: “Nếu bạn không thể đánh bại họ, hãy tham gia cùng họ”. Thay vì cố gắng đánh bại thị trường, họ sẽ mua một quỹ chỉ số mà quỹ này sẽ đầu tư vào chứng khoán giống với chỉ số chuẩn.

Một số nhà đầu tư vẫn sẽ cố gắng đánh bại thị trường, tin rằng sự chuyển động của giá cổ phiếu có thể được dự đoán trước, ít nhất là ở một mức độ nào đó. Vì lý do đó, EMH không phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày. Các nhà giao dịch nghiên cứu các xu hướng và mô hình ngắn hạn. Sau đó, họ cố gắng tìm ra thời điểm mua và bán dựa trên các mô hình này. Các nhà giao dịch hàng ngày sẽ từ chối EMH ở dạng mạnh.

Những người phản đối giả thuyết thị trường hiệu quả tin rằng các nhà đầu tư có thể làm tốt hơn thị trường và không phải lúc nào cổ phiếu cũng phản ánh giá trị thị trường hợp lý của chúng. Warren Buffet đã liên tục đánh bại thị trường trong một thời gian dài, điều mà giả thuyết thị trường hiệu quả tuyên bố là không thể.

Trên đây là một số chia sẻ về efficient market hypothesis là gì cũng như một số điều liên quan, hi vọng bạn đã có được những thông tin bổ ích.

Nguyễn Lý

 

Sao chép thành công