JSC là gì? Tìm hiểu về cơ cấu tổ chức công ty cổ phần

Thuật ngữ JSC tuy không còn quá xa lạ nhưng không phải ai cũng hiểu hết và đầy đủ về khái niệm này. Bài viết dưới đây giúp bạn hiểu sâu hơn về JSC là gì? Những đặc điểm cơ bản của JSC, ưu và nhược điểm của JSC với loại hình doanh nghiệp khác.

JSC là gì?

JSC tên đầy đủ tiếng Anh là Joint Stock Company có nghĩa là Công ty cổ phần. JSC đứng sau tên những công ty, tổ chức giúp thể hiện rõ hơn tinh chất, loại hình hoạt động của doanh nghiệp.

Công ty cổ phần là doanh nghiệp do các nhà đầu tư làm chủ sở hữu. Các cổ đông mua, bán cổ phần và sở hữu một phần của công ty. Tỷ lệ sở hữu dựa trên số lượng cổ phiếu mà mỗi cá nhân sở hữu.

Cổ đông có thể mua, bán cổ phần và chuyển nhượng cổ phần cho nhau mà không làm ảnh hưởng đến sự tồn tại của doanh nghiệp.

Công ty cổ phần là một tổ chức kinh doanh trong đó các cổ phiếu của công ty có thể được mua và bán bởi các cổ đông.

Cơ cấu tổ chức công ty cổ phần JSC là gì?

Công ty cổ phần có quyền đưa ra sự lựa chọn về tổ chức quản lý và hoạt động theo hai mô hình.

Mô hình 1 được áp dụng khi ít nhất 20% số thành viên trong Hội đồng quản trị là thành viên cá nhân:

– Đại hội đồng cổ đông

– Hội đồng quản trị

– Chủ tịch hội đồng quản trị

– Giám đốc (Tổng giám đốc)

– Ban Kiểm soát (nếu công ty cổ phần có từ 12 cổ đông trở lên).

Mô hình 2 được áp dụng khi công ty cổ phần có dưới 11 cổ đông:

– Đại hội đồng cổ đông

– Hội đồng quản trị

– Giám đốc (Tổng giám đốc)

– Ban kiểm soát

Đặc điểm cơ bản của doanh nghiệp JSC là gì?

Có rất nhiều loại hình công ty khác nhau, nhưng JSC là loại hình được nhiều chủ doanh nghiệp lựa chọn bởi đặc trưng về vốn cũng như quyền hạn của nó.

Một doanh nghiệp, công ty hay tổ chức kinh doanh muốn trở thành Joint Stock Company không giới hạn số lượng cổ đông nhưng tối thiểu phải có ít nhất là 3 thành viên và số vốn điều lệ được chia thành các phần bằng nhau, được nắm giữ bởi các cổ đông. 

Cổ đông là gì?

Cổ đông là cá nhân hoặc tổ chức góp vốn vào công ty cổ phần, sở hữu phần vốn đã góp tương ứng với số lượng cổ phần công ty, hay nói cách khác, cổ đông là người sở hữu ít nhất một cổ phần của công ty cổ phần.

Cũng bởi vậy, cổ đông có trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác trong phạm vi tài sản đóng góp. Cổ đông cũng có quyền được chuyển nhượng số cổ phần của mình cho một cá nhân hay tổ chức doanh nghiệp mà không bị ràng buộc miễn là đảm bảo tính pháp lý. 

Cổ đông trong công ty cổ phần được chia thành 3 loại với quyền hạn, nghĩa vụ khác nhau: Cổ đông sáng lập, cổ đông phổ thông và cổ đông ưu đãi.

Cổ phiếu là gì?

Không giống như loại hình doanh nghiệp khác, công ty cổ phần được phép phát hành cổ phần ra ngoài thị trường để huy động vốn tham gia đầu tư từ các thành phần kinh tế khác nhau. Chứng chỉ xác nhận quyền sở hữu cổ phần này được gọi là cổ phiếu.

Hay nói cách khác, cổ phiếu là giấy chứng nhận cổ phần nhà đầu tư đã đóng góp hoặc đã mua lại của cổ đông khác trong công ty cổ phần. Nó có thể là chứng nhận do JSC phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử.

Với công ty cổ phần, cổ phiếu là một đối tượng được giao dịch trên sàn chứng khoán và nó là loại tài sản thể hiện giá trị của cổ phần. Việc phát hành các loại chứng khoán này tạo ra ưu thế đặc biệt của công ty cổ phần so với các loại công ty khác.

Ưu điểm và hạn chế của JSC

Công ty cổ phần thực chất là dạng lớn hơn của công ty trách nhiệm hữu hạn, tuy nhiên công ty cổ phần có nhiều lợi thế hơn. Vậy ưu điểm của JSC là gì?

Ưu điểm

Ưu điểm rõ nhất của Joint Stock Company có thể giúp doanh nghiệp huy động được nhiều nguồn vốn hơn. Nếu công ty trách nhiệm hữu hạn là phát cổ tức cho những người thân quen thì ngược lại, công ty cổ phần là phát hành ra ngoài thị trường và giá của mỗi cổ phiếu được niêm yết trên sàn để công chúng biết và mua bán.

Giá trị của nó cũng biến đổi theo thời điểm, năng lực của doanh nghiệp, điều này sẽ thu hút nhiều nhà đầu tư tiềm năng đóng góp xây dựng công ty.

Hơn nữa, về mặt quy định, cổ đông chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn về khoản nợ theo số vốn họ đóng góp, vì thế nếu như công ty có phá sản, cổ đông trong công ty cổ phần được chịu trách nhiệm theo số vốn đã góp, chứ không phải vô hạn như loại hình công ty khác.

Nhược điểm

Nếu mở công ty cổ phần, bạn sẽ phải báo cáo hoạt động kinh doanh hàng tháng. Việc này có thể sẽ khiến đối thủ nắm bắt được tình hình công ty bạn, quá trình cạnh tranh khó khăn hơn cùng như doanh nghiệp thận trọng hơn để tránh nguy cơ mất quyền vào tay người khác.

Vì thế việc tạo ra khối thống nhất và trung thành trong cổ đông đặc biệt quan trọng, chưa kể số lượng thành viên cổ đông lớn dẫn đến khó khăn trong việc quản lý và điều hành.

Ngoài ra, thủ tục đăng ký và thành lập công ty dạng cổ phần khá phức tạp, cũng như việc chuyển nhượng cổ phần tự do cũng khiến cho quá trình quản lý doanh nghiệp khó khăn hơn, đòi hỏi chủ doanh nghiệp phải am hiểu kiến thức pháp lý, kiến thức quản trị hơn so với loại hình doanh nghiệp khác.

Mặc dù có một số hạn chế nhưng JCS là loại hình có nhiều lợi ích cho nhà đầu tư. Hi vọng với thông tin trên, bài viết làm rõ hơn về JSC là gì, giúp bạn có thêm kiến thức bổ ích, từ đó có quyết định chính xác khi lựa chọn loại hình doanh nghiệp.

Nguyễn Lý

                                                                                 

Sao chép thành công