Discounted cash flow là gì? Ưu và nhược điểm ra sao?

Discounted cash flow là gì là thắc mắc của nhiều người khi tìm hiểu về các vấn đề liên quan đến tài chính nói chung. Cụm từ discounted cash flow có nghĩa là chiết khấu dòng tiền, là phương pháp định giá doanh nghiệp của các nhà đầu tư hoặc doanh nghiệp tự định giá khi bắt đầu khởi nghiệp.

Discounted cash flow là gì?

Discounted cash flow (DCF) được dùng để định giá doanh nghiệp và các chủ đầu tư cần phải hiểu rõ yếu tố này trước khi đầu tư vốn.

Về học thuật, discounted cash flow được hiểu là cách thức để đánh giá các khoản đầu tư có tính đến lãi suất tích lũy dự kiến.

Nếu như dòng tiền trong tương lai sau khi đã trừ chiết khấu mang giá trị cao hơn mức đầu tư hiện tại thì có thể xem xét cơ hội đầu tư này vì nó tương đối tốt về mặt chi phí, chưa tính các yếu tố khác. Từ đó có thể nhận định được mức độ khả thi của dự án đó.

Nói một cách dễ hiểu hơn, khi nhà đầu tư nắm được discounted cash flow là gì trong một trường hợp cụ thể, họ sẽ cân nhắc về việc có xuống tiền cho dự án hay doanh nghiệp hay không.

“Discounted cash flow dùng để trả lời câu hỏi: Bạn sẽ nhận được bao nhiêu tiền từ khoản đầu tư này sau một khoảng thời gian và số tiền đó như thế nào so với số tiền kiếm được từ các khoản đầu tư khác?”

Ưu điểm và nhược điểm của discounted cash flow

Ưu điểm

DCF phù hợp để định giá những công ty mới bắt đầu hành trang chinh chiến trên thị trường. Bởi vì đặc điểm của hình thức định giá này sẽ tập trung vào giá trị doanh nghiệp tạo ra trong tương lai chứ không liên quan đến yếu tố quá khứ hay hiện tại.

Đặc biệt trong thời điểm hiện tại, các start-up công nghệ đang là những doanh nghiệp phát triển lớn mạnh và họ lại không sở hữu tài sản cố định nhiều; đồng thời đang nghiên cứu ngách thị trường mới thì khó có thể dùng cách định giá thông qua tài sản hay mức độ cạnh tranh trên thị trường. Và lúc này, cách định giá DCF là phương pháp thích hợp hơn hết.

Nhược điểm

Vậy điểm yếu của discounted cash flow là gì? Đó có thể là việc mang đến nhiều rủi ro cho quá trình định giá. Điều này cũng tương đối dễ hiểu vì việc định giá này dựa trên sự kỳ vọng về kết quả kinh doanh trong tương lai. Và hoạt động kinh doanh luôn luôn tiềm tàng nhiều vấn đề rủi ro.

Dù có thể tính toán được những vấn đề sẽ gặp phải và mức độ ảnh hưởng đến dòng tiền chiết khấu nhưng không phải lúc nào việc dự trù này cũng chính xác vì các biến số như tỷ lệ lạm phát, tình trạng khủng hoảng tài chính, thậm chí là tình hình dịch bệnh hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến khả năng dự đoán.

Công thức tính discounted cash flow – dòng tiền chiết khấu

DCF gồm 3 phương pháp chiết khấu được ứng dụng bao gồm: (1) DDM (Dividend discount model) tức là dòng tiền là cổ tức; (2) FCFE (Free cash flow to equity) tức là sử dụng dòng tiền tự do của vốn chủ sở hữu và (3) FCFF (Free cash flow to firm) tức là dòng tiền tự do của công ty.

Mô hình chiết khấu dòng tiền được xây dựng dựa trên nền tảng của giá trị thời gian của đồng tiền và mối quan hệ giữa 2 yếu tố ảnh hưởng chính: lợi nhuận và rủi ro. Vậy thức tính Discounted Cash Flow là gì? Đó là:

Trong đó:

CFt: dòng tiền kỳ vọng mà doanh nghiệp có thể đạt được trong một khoảng tương lai xác định.

r: lãi suất chiết khấu dùng để chiết khấu dòng tiền về giá trị trong hiện tại.

n: số lượng kỳ hạn.

Các yếu tố đầu vào của mô hình được xác định trong công thức tính discounted cash flow là gì?

Dòng tiền CF

Dòng tiền thể hiện các khoản tiền thanh toán mà nhà đầu tư có thể nhận được trong một khoản thời gian xác định để sở hữu một tài sản đảm bảo nhất định nào đó, chẳng hạn như cổ phiếu hay trái phiếu.

Trong thời điểm xây dựng mô hình tài chính của công ty, CF thường sẽ là dòng tiền tự do. Còn khi thực hiện định giá trái phiếu, CF là tiền gốc và tiền lãi.

Tỷ lệ chiết khấu 

Khi định giá doanh nghiệp, tỷ lệ chiết khấu thường được tính bằng chi phí sử dụng vốn bình quân của doanh nghiệp ấy. Dựa vào yếu tố này, các nhà đầu tư có thể biết được tỷ lệ lợi nhuận mà họ mong đợi khi đầu tư một khoản vào doanh nghiệp.

Số lượng kỳ hạn

Như đã đề cập ở trên, mỗi dòng tiền đều liên kết với một khoảng thời gian xác định, có thể là tháng – quý hay năm tùy thuộc vào cách tính.

Công thức dòng tiền chiết khấu cho biết điều gì?

Khi đánh giá mức độ tiềm năng của một khoản đầu tư, điều quan trọng cần lưu tâm chính là giá trị thời gian của đồng tiền hoặc tỷ lệ hoàn vốn mong muốn nhận được.

Khi sử dụng công thức tính dòng tiền chiết khấu thì người ta sẽ phỏng đoán được tính khả thi của dự án, tức là nhận định được dự án này sẽ mang đến lợi nhuận, hòa vốn hay lỗ vốn. Nếu như nhà đầu tư trả ít hơn giá trị DCF tính ra thì tỷ lệ hoàn vốn sẽ cao hơn tỷ lệ chiết khấu và ngược lại.

Bên cạnh đó, giá trị DCF được tính cũng đại diện tương đối chính xác cho giá trị khoản vốn mà nhà đầu tư sẵn sàng đưa ra, dĩ nhiên là với lợi tức yêu cầu cho khoản tiền mà họ sẽ đầu tư.

Trên đây là một số thông tin liên quan đến chủ đề discounted cash flow là gì cùng cách tính giá trị DCF một cách tổng quát nhất. Hy vọng nó sẽ là nguồn thông tin hữu ích cho những ai đang tìm hiểu vấn đề này.

Pha Lê

Sao chép thành công