Tìm thấy 612 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Tiếng Nhật"

Kỹ Sư CAD/CAM – Tiếng Nhật N3 (Bình Chánh, TP HCM)

CareerLink’s Client - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

18/01/2019

Quản Lí Sản Xuất - N2 (Đà Nẵng)

CareerLink’s Client - Đà Nẵng

7,500,000VNĐ - 9,500,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

18/01/2019

Kỹ Sư MBD (JLPT N2 - Làm việc ở Nhật)

CareerLink’s Client - Nhật Bản

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

18/01/2019

Kỹ Sư CAE (JLPT N2 - Làm việc ở Nhật)

CareerLink’s Client - Nhật Bản

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

18/01/2019

Kỹ Sư CAD 3D (JLPT N2 - Làm việc ở Nhật)

CareerLink’s Client - Nhật Bản

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

18/01/2019

BSE (Tiếng Nhật - Hà Nội)

CareerLink’s Client - Hà Nội

Thương lượng | Nhân viên

18/01/2019

NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY (TIẾNG NHẬT)

A.I. GLOBAL SUN PARTNERS JSC (AGS) - Long An

10,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên

17/01/2019

Quản lý may mặc - Tiếng Nhật - Long Đức, Đồng Nai

CareerLink’s Client - Đồng Nai

700USD - 1,000USD | Trưởng nhóm / Giám sát

17/01/2019

Equipment Manager (Real Estate - English - HCM)

CareerLink’s Client - Hồ Chí Minh

800USD | Trưởng nhóm / Giám sát

17/01/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-