Tìm thấy 17 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

CÔNG NHÂN KỸ THUẬT NGÀNH ĐIỆN

Công ty TNHH Olympus Việt nam - Đồng Nai

Hơn 6,500,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

10/12/2018

Production Engineer

Công ty TNHH Olympus Việt nam - Đồng Nai

Thương lượng | Nhân viên

28/11/2018

Kỹ Sư Vật Lý/Quang Học (Tiếng Nhật N4)

Công ty TNHH Olympus Việt Nam - Đồng Nai

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

21/11/2018

100 NỮ LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

Công ty TNHH Olympus Việt nam - Đồng Nai

Hơn 5,500,000VNĐ | Mới đi làm

19/11/2018

Nhân Viên Pháp Lý/ ISO

Công ty TNHH Olympus Việt nam - Đồng Nai

Thương lượng | Nhân viên

16/11/2018

Thông tin công ty

Công ty TNHH Olympus Việt nam

Công ty TNHH Olympus Việt nam

  • Số nhân viên: 1,000-4,999

Olympus Vietnam Co., Ltd
LongThanh Industrial Zone, Dong Nai Prefecture, VN

OLYMPUS is a Japanese corporation offering superior products that benefit customers' lifestyle, such as digital cameras and medical equipment produced using innovation precision optical technology.

 

The digital cameras developed untilizing our ourstanding opto-digital technology are popular among customers accross the globe. The OLYMPUS holds a large market share, and its brand name is widely recognized as one of the top camera manufactures in the world

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-