Tìm thấy 141 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Lâm Đồng"

[ĐÀ LẠT] GIÁM SÁT BÁN HÀNG KÊNH GT

Viet Thai International Company - Lâm Đồng

Cạnh tranh | Trưởng nhóm / Giám sát
10/09/2019

Giám Sát - Chuỗi Cửa Hàng Đồ Ăn Food City (Big C ĐÀ LẠT)

Hệ Thống Big C Việt Nam - Lâm Đồng

5,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
05/09/2019

Trưởng Quầy - Chuỗi Cửa Hàng Đồ Ăn Food City (Big C ĐÀ LẠT)

Hệ Thống Big C Việt Nam - Lâm Đồng

8,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
05/09/2019

NHÂN VIÊN QUẦY THỊT

Hệ Thống Big C Việt Nam - Lâm Đồng

3,000,000VNĐ - 5,000,000VNĐ | Nhân viên
03/09/2019

NHÂN VIÊN KHO - BIG C FLATFORM

Hệ Thống Big C Việt Nam - Lâm Đồng

300,000VNĐ - 5,000,000VNĐ | Nhân viên
03/09/2019

Nhân Viên Thu Hồi Nợ Tại Nhà - TP. Đà Lạt

FE Credit - Lâm Đồng

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
29/08/2019

Nhân Viên Thiết Kế Cảnh Quan

Cereja Hotel & Resort Dalat - Lâm Đồng

6,500,000VNĐ - 9,000,000VNĐ | Nhân viên
23/09/2019

Nhân Viên Hành Lý

Cereja Hotel & Resort Dalat - Lâm Đồng

Hơn 6,500,000VNĐ | Nhân viên
23/09/2019

Giám Sát An Ninh

Cereja Hotel & Resort Dalat - Lâm Đồng

Hơn 7,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
23/09/2019

Trưởng Bộ Phận Hành Chính Nhân Sự

Cereja Hotel & Resort Dalat - Lâm Đồng

Hơn 14,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
23/09/2019

Nhân Viên Kế Toán Kho

Cereja Hotel & Resort Dalat - Lâm Đồng

5,500,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên
23/09/2019

Nhân Viên Mua Hàng

Cereja Hotel & Resort Dalat - Lâm Đồng

7,000,000VNĐ - 9,000,000VNĐ | Nhân viên
23/09/2019

Nhân Viên Buồng Phòng

Cereja Hotel & Resort Dalat - Lâm Đồng

5,500,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên
23/09/2019

Trưởng Bộ Phận Lễ Tân

Cereja Hotel & Resort Dalat - Lâm Đồng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
23/09/2019

Nhân Viên Bếp Chính

Cereja Hotel & Resort Dalat - Lâm Đồng

Thương lượng | Nhân viên
23/09/2019

Nhân Viên Pha Chế

Cereja Hotel & Resort Dalat - Lâm Đồng

Thương lượng | Nhân viên
23/09/2019

CHUYÊN VIÊN ĐÀO TẠO

Công ty Cổ Phần Chè Cầu Đất - CAUDATFARM - Lâm Đồng

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
16/09/2019

SALES SUPERVISOR (GT & MT)

Công ty Cổ Phần Chè Cầu Đất - CAUDATFARM - Lâm Đồng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
16/09/2019

Nhân Viên QA/QC Nhà Máy

CÔNG TY CỔ PHẦN TBK GREEN FOOD - Lâm Đồng

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
11/09/2019

Quản Lý Phân Xưởng Chế Biến Thực Phẩm

CÔNG TY CỔ PHẦN TBK GREEN FOOD - Lâm Đồng

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
11/09/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-