Tài sản được quản lý AUM là gì và hoạt động ra sao?

AUM là gì? AUM hay Assets Under Management là tài sản được quản lý. Đây là tổng giá trị đầu tư mà một công ty đầu tư mạo hiểm, công ty môi giới, quỹ tương hỗ, ngân hàng, tổ chức tài chính… quản lý thay mặt cho khách hàng.

Tài sản được quản lý hoạt động như thế nào?

Nói chung, tài sản được quản lý bao gồm các khoản tiền mà người quản lý có thể sử dụng để thực hiện các giao dịch trên cơ sở tùy ý. Ví dụ: nếu bạn đã đầu tư 10 triệu đồng vào một quỹ tương hỗ, số tiền này sẽ trở thành một phần của AUM tổng thể. Do đó, người quản lý quỹ có thể mua và bán cổ phiếu bằng cách sử dụng vốn đầu tư mà không cần sự cho phép.

Cũng cần lưu ý rằng người quản lý tài sản quỹ tương hỗ sẽ tính phí quản lý bao gồm khoản bồi thường và chi phí quản lý cố định của họ. Vì phí dựa trên tài sản được quản lý không thay đổi theo hiệu quả hoạt động của quỹ, quỹ thường đặt chúng đủ thấp để trang trải chi phí hành chính cố định và thiết lập các phương pháp khác để xác định tổng số tiền bồi thường của người quản lý. Chúng nằm trong khoảng từ vài phần nghìn đến vài phần trăm.

“Tài sản được quản lý AUM đề cập đến số tiền mà một tổ chức tài chính quản lý thay cho khách hàng của mình.”

Tầm quan trọng của tài sản được quản lý

Lí do các nhà đầu tư phải quan tâm đến AUM là gì? Đối với các công ty tư vấn tài chính, quỹ tương hỗ và các tổ chức tài chính khác, AUM là một thước đo khá quan trọng. Các tổ chức này sẽ giới thiệu AUM cao như một dấu hiệu của sự thành công, đặc biệt nếu nó đã tăng lên theo thời gian.

Nếu một công ty tư vấn tài chính có AUM lớn hơn đối thủ cạnh tranh, thì công ty đó được nhiều người tin tưởng và đầu tư nhiều hơn là các đối thủ cạnh tranh. Và nếu AUM của một công ty đã phát triển theo thời gian, thì đó là bằng chứng cho thấy công ty đó đã thu hút được nhiều khách hàng hơn, rằng công ty đã tăng số tiền của khách hàng hiện tại hoặc cả hai.

Tuy nhiên, AUM không phải là toàn bộ câu chuyện của một tổ chức tài chính. Một công ty có hai khách hàng có giá trị ròng cao, mỗi khách hàng có tài sản 5 tỷ đồng, sẽ có nhiều AUM hơn so với công ty có 25 khách hàng, mỗi khách hàng có tài sản 100 triệu đồng.

Tuy nhiên, công ty thứ hai đã có nhiều khách hàng hơn công ty thứ hai. Việc đánh giá cao công ty có lượng lớn khách hàng hay công ty có kinh nghiệm trong việc quản lý tài sản của khách hàng có giá trị ròng cao là tùy thuộc vào bạn.

Cách tính tài sản được quản lý

Vậy, cách tính AUM là gì? Đây không phải là một câu hỏi đơn giản, vì các phương pháp tính AUM khác nhau giữa các công ty. Ví dụ, một số tổ chức / nhà đầu tư bao gồm tiền mặt và tiền gửi ngân hàng trong tính toán, trong khi những tổ chức khác giới hạn tài sản được quản lý trong các quỹ đầu tư tùy ý.

Điều này không có nghĩa là các công ty có toàn quyền kiểm soát cách họ xác định AUM. Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch có các quy tắc thu hẹp những gì có thể và không thể bao gồm.

Khi nói đến việc thực sự tính toán AUM, hiện nay đã có phần mềm thực hiện thay vì cộng tất cả các giá trị bằng thủ công. Các quỹ tương hỗ, đặc biệt là các quỹ lớn, liên tục cập nhật AUM của họ, mà họ cũng có thể gọi là tài sản ròng.

Vì việc tính toán AUM liên quan đến việc xác định giá trị thị trường của tài sản, nên AUM của bất kỳ tổ chức nào sẽ tự nhiên dao động hàng ngày. Điều này là do giá trị của các khoản đầu tư như vốn cổ phần sẽ dao động theo giá cổ phiếu tương ứng. Một quỹ tương hỗ có thể bắt đầu một ngày với 190 tỷ đồng và kết thúc một ngày với 192 tỷ đồng, đơn giản vì tài sản hiện có tăng giá trị.

Nhiều yếu tố khác nhau có thể khiến tài sản quỹ tương hỗ của bạn đang được quản lý tăng lên, bao gồm:

–       Số cổ tức được trả bởi các công ty trong danh mục đầu tư;

–       Hiệu suất của tài sản;

–       Có được khách hàng và tài sản mới;

Ngoài ra còn có một loạt các yếu tố có thể khiến tài sản được quản lý suy giảm. Vậy các yếu tố ảnh hưởng tiêu cực đến AUM là gì? Đó là:

–       Tổn thất do đầu tư không hiệu quả;

–       Dòng vốn đầu tư giảm;

–       Đóng quỹ đầu tư.

Các tài sản được quản lý có thể có ý nghĩa hơi khác nhau tùy thuộc vào ngữ cảnh mà bạn nhìn thấy nó. Nó có thể đề cập đến giá trị của tổng đầu tư vào một quỹ tương hỗ, giá trị thị trường của tài sản mà cố vấn tài chính kiểm soát hoặc số tiền bạn đã đầu tư vào một công ty.

Hơn nữa, AUM đôi khi có thể hữu ích trong việc xác định danh tiếng của một tổ chức tài chính. Tuy nhiên, nó không phải là yếu tố quyết định duy nhất khi bạn đầu tư. Tìm hiểu về các yếu tố khác và hiểu lịch sử của người quản lý quỹ cũng như chiến lược trước khi đưa ra quyết định đầu tư.

Các nhà môi giới và chủ ngân hàng thường báo cáo “tài sản được quản lý” khi thảo luận về quy mô của sổ kinh doanh hoặc danh mục đầu tư của họ. Người quản lý quỹ phải tuân thủ các quy định cụ thể đối với số lượng tài sản được quản lý. Theo ngôn ngữ đơn giản, thuật ngữ này đề cập đến số tiền của người khác mà ai đó kiểm soát. Với cách giải thích này, hi vọng bạn đã hiểu AUM là gì cũng như các vấn đề liên quan.

Trâm Nguyễn 

 

Sao chép thành công